Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Ağrı Değerlendirmesi ve Ağrı Yönetimi

Year 2017, Volume 4, Issue 2, 12 - 29, 05.08.2017
https://doi.org/10.21020/husbfd.303152

Abstract

Kanıtlar yoğun bakım ünitesinde iletişim kuramayan hastaların yoğun bakım ünitesinde kaldığı süre boyunca stres, hoş olmayan duygular ve kötü deneyimler yaşadıklarını belirtmektedir. Bunlar; ağrı, korku, uyku bozukluğu, kabuslar, iletişim yetersizliği, izolasyon ve yalnızlık duygularıdır. Bu olumsuz deneyimler arasında, ağrı yoğun bakım hastaları için önde gelen stresör” olarak ortaya çıkmaktadır. Ağrı değerlendirmesinde en güvenilir kaynak hastanın kendisidir. Ancak yoğun bakım hastaları çoğu zaman entübe ve sedatize oldukları için ağrılarını davranışlarıyla ifade ederler.Bu nedenle yoğun bakım hastalarında ağrının değerlendirilmesinde sözlü ve sözsüz parametrelerin, ağrıya verilen davranışsal belirtilerin bulunduğu ölçeklerin kullanılması önemlidir. Yoğun bakım hemşirelerinin hastayla en fazla birlikte olan ekip üyesi olmaları, onları yakından izlemeleri nedeniyle ağrının değerlendirilmesi ve yönetiminde büyük sorumlulukları vardır.

References

 • Adams, D.P., Melissa, L., Gary, J., et al. (2008). Non-Pharmacologic pain management ıntervention. Clin Podiatr Med Surg, 25: 409-429.
 • AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons. (2002). The management of persistent pain in older persons. Journal of the American Geriatrics Society, 50, S205–S224.
 • Alderson, S.M., McKechnie, S.R. (2013). Unregocnised, undertreated, pain in ICU: causes, effects, and how to do better. Open Journal of Nursing. 3:108-113.
 • Arbour, C., Gélinas, C. (2010). Are Vital Signs Valid Indicators For The Assessment Of Pain In Postoperative Cardiac Surgery ICU Adults? Intensive and Critical Care Nursing, 26: 83-90.
 • Arif-Rahu, M., Jo Grap, M. (2010). Facial Expression And Pain In The Critically Ill Non-Communicative Patient: State Of Science Review. Intensive and Critical Care Nursing. 26: 343-352.
 • Arroyo-Novoa, C.M., Figueroa-Ramos, M.I., Puntillo, K.A., Stanik-Hutt, J., Thompson, L.C., White, C. et al. (2008).Pain related to tracheal suctioning in awake acutely and critically ill adults: a descriptive study. Intensive and Critical Care Nursing. (24): 20-27.
 • Arslan, S., Çelebioğlu, A. (2004). Postoperatif ağrı yönetimi ve alternatif uygulamalar. 10. Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 1-7.
 • Ay, F., Alpar, Ş.E. (2016). Postoperatif ağrı ve hemşirelik uygulamaları. Ağrı;22(1):21-29
 • Ayasrah, S. (2016). Care-related pain in critically ill mechanically ventilated patients. Anaesth Intensive Care; 44:4, S458-465.

Pain Assessment in Intensive Care Nursing and Nursing Management

Year 2017, Volume 4, Issue 2, 12 - 29, 05.08.2017
https://doi.org/10.21020/husbfd.303152

Abstract

Some evidence suggests that nonverbal patients experience stressful, unpleasant, and potentially negative experiences during their time in intensive care units. These include pain, fear, sleep deprivation, nightmares, inability to speak, and feelings of isolation and loneliness. Among these negative experiences, pain has emerged as a leading stressor for intensive care units patients. The patient self report is the most reliable source of pain assesment, intensive care unit  patients are unable to self report because of intubation and sedation. For this reason, there must be scales which include verbal and non-verbal parameters, behavioral responses to pain in intensive care units. Critical care nurses play the most important role in evaluation and relief of pain in intensive care patients since they are the staff who spend time most with the patients and follow them closely.

References

 • Adams, D.P., Melissa, L., Gary, J., et al. (2008). Non-Pharmacologic pain management ıntervention. Clin Podiatr Med Surg, 25: 409-429.
 • AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons. (2002). The management of persistent pain in older persons. Journal of the American Geriatrics Society, 50, S205–S224.
 • Alderson, S.M., McKechnie, S.R. (2013). Unregocnised, undertreated, pain in ICU: causes, effects, and how to do better. Open Journal of Nursing. 3:108-113.
 • Arbour, C., Gélinas, C. (2010). Are Vital Signs Valid Indicators For The Assessment Of Pain In Postoperative Cardiac Surgery ICU Adults? Intensive and Critical Care Nursing, 26: 83-90.
 • Arif-Rahu, M., Jo Grap, M. (2010). Facial Expression And Pain In The Critically Ill Non-Communicative Patient: State Of Science Review. Intensive and Critical Care Nursing. 26: 343-352.
 • Arroyo-Novoa, C.M., Figueroa-Ramos, M.I., Puntillo, K.A., Stanik-Hutt, J., Thompson, L.C., White, C. et al. (2008).Pain related to tracheal suctioning in awake acutely and critically ill adults: a descriptive study. Intensive and Critical Care Nursing. (24): 20-27.
 • Arslan, S., Çelebioğlu, A. (2004). Postoperatif ağrı yönetimi ve alternatif uygulamalar. 10. Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, 1-7.
 • Ay, F., Alpar, Ş.E. (2016). Postoperatif ağrı ve hemşirelik uygulamaları. Ağrı;22(1):21-29
 • Ayasrah, S. (2016). Care-related pain in critically ill mechanically ventilated patients. Anaesth Intensive Care; 44:4, S458-465.

Details

Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Yeliz ŞAPULU ALAKAN
Türkiye


Edibe ÜNAL

Publication Date August 5, 2017
Application Date March 31, 2017
Acceptance Date October 27, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Şapulu Alakan, Y. & Ünal, E. (2017). Pain Assessment in Intensive Care Nursing and Nursing Management . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 4 (2) , 12-29 . DOI: 10.21020/husbfd.303152