Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Gebelik Fizyolojisi ile Kozmetik Ürünler ile Kişisel Temizlik, Bakım Ürünlerinin Etkileşimi ve Teratojenik Açıdan Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume 6, Issue 3, 276 - 286, 30.12.2019

Abstract

Amaç: Kişisel temizlik, bakım ürünleri ve kozmetikler, temizleme, görünüm değiştirme, koruma amaçlı kullanılan güvenilirlikleri muğlak, çeşitli kimyasalları içeren teratojenik etkisi bulunabilen maddelerdir. Gebelikte kullanımlarının fetüs ve anne fizyolojisi üzerindeki güvenilirliğini gösteren yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, gebelerin fizyolojisi ile kozmetik ve kişisel temizlik, bakım ürünleri kullanım etkileşimini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 20 gebe kadından araştırmacılar tarafından hazırlanmış anket formu ile bilgiler elde edilmiştir. Formda gebelerin demografik özelliklerine ve kozmetik kişisel temizlik, bakım ürünleri kullanım derecelerine göre 20 ayrı kategoride yer alan maddeler sunularak değerlendirilmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonucunda gebelerin en sık kullandıkları ürünlerin kişisel hijyen, bakım ürünlerinden; şampuan, sabun, diş macunu olduğu, kozmetik ürünlerinden; saç boyası ve temel makyaj ürünleri olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara ek olarak gebelerin bu ürünleri kullanımlarında Hematopoetik Sistem ile endokrin sistemleri arasında anlamlı farklılığın bulunduğu, fizyolojik serumda bu ürünlerin sıklıkla kullanımının normal değerlerden sapma şeklinde gösterge verdiği sonucu elde edilmiştir. Ürünlerin kullanımına ilişkin bulgularda ise 18-25 yaş grubu gebelerin kullanım düzeylerinin anlamlı düzeyde yoğun olduğu sonucu elde edildi. Araştırma, gebelerin kişisel temizlik, bakım ve kozmetik ürünleri kullanımının gebelik fizyolojisinde olumsuz etkide bulunabildiğini göstermektedir. Veriler, gebelerde kişisel temizlik, bakım ve kozmetik ürünü kullanımı ile fizyolojilerinin değişmesi sonucunda fetüste de olumsuz etkide bulunabilme açısından farklı boyutlarda derlenerek denenmesinin önemini ortaya koymaktadır. 

References

 • Akarsu, H., Ayan, B., Çakmak, E., Doğan, B., Boz Eravcı, D., Karaman, E., Koçak, D. (2013). Meslek hastalıkları. Çasgem, Ankara: Özyurt Matbaacılık.
 • Bakar, C., Baba, A. (2009). Metaller ve insan sağlığı: Yirminci yüzyıldan bugüne ve geleceğe miras kalan çevre sağlığı sorunu. I. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Ürgüp/Nevşehir, 162-185.
 • Bocca, B., Pino, A., Alimonti, A., Forte, G. (2014). Toxic metals contained in cosmetics: a status report. Regul Toxicol Pharmacol, 68, 447-67.
 • Ceylan, H, Tezcan, M, Çıvrıllı P, Korkut, M. A. (2016). Kimyasal maddeler (Deterjanlar, ilaçlar, boyalar). kisi.deu.edu.tr/bulent.cavas/ders/bok8.pdf (Erişim tarihi, 07.08.2019).
 • Chen, Z., Robison, L., Giller, R., Krailo, M, Davis, M., Davies, S., Shu, X.O. (2006). Environmental exposure to residential pesticides, chemicals, dusts, fumes and metals and risk of childhood germ cell tumors. Int J Hyg Environ Health, 209 (166), 31-40.
 • Demir, N., Göktürk, T., Akçay, O. (2014). Bazı Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal (Pb, Cd) Tayini. SDU Journal of Science (E-Journal), 9 (2), 194-200.
 • Durmaz, E., Özmert, E.N. (2010). Fitalatlar ve çocuk sağlığı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 53, 305-317.
 • Harris, A., Muijs, D. (2005). Improving schools through teacher leadership. Berkshire: Open University Press.
 • Ilıman, E.Z., (2015). Türkiye’de meslek hastalıkları. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1 (1), 21-36.
 • Juhász, M.L, Marmur, E.S. (2014). A review of selected chemical additives in cosmetic products. Dermatol Ther, 27, 317-22.
 • Karaman, Z., Dörücü, M. (2017). Balıklarda Bağışıklık Sistemi Organları ve Histolojisi. Int. J. Pure Appl. Sci. 3(1), 65-74.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Kışlalıoğlu S. (2004). Kozmetoloji Bilimi. In: Kozmetik Bilimi. Editors: Yazan Y, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 3-9.
 • Kocaöz, S., Eroğlu, K. (2014). Kozmetik ürünler ve kadın sağlığı. TAF Prev Med Bull,13 (5), 413-420.
 • Koniecki, D., Wang R., Moody, R.P., Zhu, J. (2011). Phtalate in cosmetic and personal care products: concentrations and dermal exposure. Environmental Research., 111, 329-336.
 • Koo, H.J., Lee, B.M. (2004). Estimated exposure to phthalates in cosmetics and risk assessment. Journal of Toxicology and Environmental Health, 67 (24), 1901-1914.
 • Liu, S., Katharine, S.H., Rojas, C.A. (2013). Concentrations and Potential Health Risks of Metals in Lip Products. Environmental Health Perspectives, 21 (6). http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1205518.
 • Mettler, F.A., L. Voelz G. (2002). Major radiation exposure: What to expect and how to respond. New England Journal of Medicine, 346, 1554-61.
 • Russ K. (2009). Health effects of personal care products. a review of the evidence. Nursing for Women’s Health, 13 (5), 392-401.
 • Selevan, S.G., Rice, D.C., Hogan, K.A., Euling, S.Y., Pfahles-Hutchens, A, Bethel, J. (2003). Blood lead concentration and delayed puberty in girls. The New England Journal of Medicine, 348 (285), 1527-1536.
 • Sidle, D.M., Decker J.R. (2011). Use of makeup, hairstyles, glasses and prosthetics as adjuncts to scar camouflage. Facial Plastic Surgery Clinical North America, 19, 481-9.
 • Svensson, K., Hernandez-Ramirez, R.U., Burguete-Garcia, A., Cebrian, M.E, Calafat, A.M., Needham, L.L., Claudio, L., López-Carrillo, L. (2011). Phthalate exposure associated with self-reported diabetes among Mexican women. Environ Res, 111 (200), 792–796.
 • Tekbaş, Ö.F. (2006). Kimyasallar ve üreme sağlığı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5 (1), 50 59.
 • Timur, G., (2013). Balık histolojisi ve embriyolojisi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayın No:15. İstanbul.
 • Uydeş S, Çarçak N. (2008). Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı. Güvenli annelik ve gebelik. Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi, 47-59.
 • Waselenko, J.K., MacVittie, T.J., Blakely, W.F., Pesik, N., Wiley, A.L., Dickerson, W.E., Tsu, H., Confer, D.L., Coleman, C.N., Seed, T., Lowry, P., Armitage, J.O, Dainiak, N. (2004). Medical management of the acute radiation syndrome: recommendations of the Strategic National Stockpile Radiation Working Group. Ann Intern Med, 140 (12),1037-51.

Interaction of Pregnancy Physiology and Cosmetic Products with Teratogen Effect and Personal Cleaning and Care Products

Year 2019, Volume 6, Issue 3, 276 - 286, 30.12.2019

Abstract

Objective: Personal cleaning, care products and cosmetics are substances which are used for cleaning, changing appearance, preservation and whose safety is ambiguous and which may contain teratogenic effects including various chemicals. There are not enough studies showing the safety of their use in pregnancy on fetus and maternal physiology. This study aims to reveal the interaction between the physiology of pregnant women and the use of cosmetics and personal hygiene and care products.

Materials and Methods: In this study, a questionnaire form prepared by researchers from 20 pregnant women was obtained. The form was evaluated by presenting the items in 20 different categories according to the demographic characteristics of the pregnant women and the degree of use of cosmetic personal hygiene and care products.

Results and Conclusion: As a result of the research, the most commonly used products of the pregnant women were personal hygiene and care products; shampoo, soap, toothpaste, cosmetic products; hair dye and essential makeup products. In addition to these findings, it was found that there was a significant difference between the hematopoietic system and endocrine systems in the use of these products by pregnant women, and that the frequent use of these products in physiological serum indicated deviation from normal values. According to the findings of the use of the products, it was concluded that the usage levels of the pregnant women between 18-25 years of age were significantly intense. The research shows that the use of personal hygiene, care and cosmetic products of pregnant women may have negative effects on the physiology of pregnancy. The data reveal the importance of compiling and experimenting with different dimensions in order to have negative effects on fetus as a result of the use of personal hygiene, care and cosmetic products and changes in their physiology.

References

 • Akarsu, H., Ayan, B., Çakmak, E., Doğan, B., Boz Eravcı, D., Karaman, E., Koçak, D. (2013). Meslek hastalıkları. Çasgem, Ankara: Özyurt Matbaacılık.
 • Bakar, C., Baba, A. (2009). Metaller ve insan sağlığı: Yirminci yüzyıldan bugüne ve geleceğe miras kalan çevre sağlığı sorunu. I. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Ürgüp/Nevşehir, 162-185.
 • Bocca, B., Pino, A., Alimonti, A., Forte, G. (2014). Toxic metals contained in cosmetics: a status report. Regul Toxicol Pharmacol, 68, 447-67.
 • Ceylan, H, Tezcan, M, Çıvrıllı P, Korkut, M. A. (2016). Kimyasal maddeler (Deterjanlar, ilaçlar, boyalar). kisi.deu.edu.tr/bulent.cavas/ders/bok8.pdf (Erişim tarihi, 07.08.2019).
 • Chen, Z., Robison, L., Giller, R., Krailo, M, Davis, M., Davies, S., Shu, X.O. (2006). Environmental exposure to residential pesticides, chemicals, dusts, fumes and metals and risk of childhood germ cell tumors. Int J Hyg Environ Health, 209 (166), 31-40.
 • Demir, N., Göktürk, T., Akçay, O. (2014). Bazı Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal (Pb, Cd) Tayini. SDU Journal of Science (E-Journal), 9 (2), 194-200.
 • Durmaz, E., Özmert, E.N. (2010). Fitalatlar ve çocuk sağlığı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 53, 305-317.
 • Harris, A., Muijs, D. (2005). Improving schools through teacher leadership. Berkshire: Open University Press.
 • Ilıman, E.Z., (2015). Türkiye’de meslek hastalıkları. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1 (1), 21-36.
 • Juhász, M.L, Marmur, E.S. (2014). A review of selected chemical additives in cosmetic products. Dermatol Ther, 27, 317-22.
 • Karaman, Z., Dörücü, M. (2017). Balıklarda Bağışıklık Sistemi Organları ve Histolojisi. Int. J. Pure Appl. Sci. 3(1), 65-74.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Kışlalıoğlu S. (2004). Kozmetoloji Bilimi. In: Kozmetik Bilimi. Editors: Yazan Y, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 3-9.
 • Kocaöz, S., Eroğlu, K. (2014). Kozmetik ürünler ve kadın sağlığı. TAF Prev Med Bull,13 (5), 413-420.
 • Koniecki, D., Wang R., Moody, R.P., Zhu, J. (2011). Phtalate in cosmetic and personal care products: concentrations and dermal exposure. Environmental Research., 111, 329-336.
 • Koo, H.J., Lee, B.M. (2004). Estimated exposure to phthalates in cosmetics and risk assessment. Journal of Toxicology and Environmental Health, 67 (24), 1901-1914.
 • Liu, S., Katharine, S.H., Rojas, C.A. (2013). Concentrations and Potential Health Risks of Metals in Lip Products. Environmental Health Perspectives, 21 (6). http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1205518.
 • Mettler, F.A., L. Voelz G. (2002). Major radiation exposure: What to expect and how to respond. New England Journal of Medicine, 346, 1554-61.
 • Russ K. (2009). Health effects of personal care products. a review of the evidence. Nursing for Women’s Health, 13 (5), 392-401.
 • Selevan, S.G., Rice, D.C., Hogan, K.A., Euling, S.Y., Pfahles-Hutchens, A, Bethel, J. (2003). Blood lead concentration and delayed puberty in girls. The New England Journal of Medicine, 348 (285), 1527-1536.
 • Sidle, D.M., Decker J.R. (2011). Use of makeup, hairstyles, glasses and prosthetics as adjuncts to scar camouflage. Facial Plastic Surgery Clinical North America, 19, 481-9.
 • Svensson, K., Hernandez-Ramirez, R.U., Burguete-Garcia, A., Cebrian, M.E, Calafat, A.M., Needham, L.L., Claudio, L., López-Carrillo, L. (2011). Phthalate exposure associated with self-reported diabetes among Mexican women. Environ Res, 111 (200), 792–796.
 • Tekbaş, Ö.F. (2006). Kimyasallar ve üreme sağlığı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5 (1), 50 59.
 • Timur, G., (2013). Balık histolojisi ve embriyolojisi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayın No:15. İstanbul.
 • Uydeş S, Çarçak N. (2008). Gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı. Güvenli annelik ve gebelik. Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi, 47-59.
 • Waselenko, J.K., MacVittie, T.J., Blakely, W.F., Pesik, N., Wiley, A.L., Dickerson, W.E., Tsu, H., Confer, D.L., Coleman, C.N., Seed, T., Lowry, P., Armitage, J.O, Dainiak, N. (2004). Medical management of the acute radiation syndrome: recommendations of the Strategic National Stockpile Radiation Working Group. Ann Intern Med, 140 (12),1037-51.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Kayhan ÖZKAN (Primary Author)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5956-093X
Türkiye


Miray ÖZÖZEN DANACI
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6993-9038
Türkiye


Zeynep ÇETİN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0305-5758
Türkiye

Publication Date December 30, 2019
Application Date August 19, 2019
Acceptance Date December 25, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Özkan, K. , Özözen Danacı, M. & Çetin, Z. (2019). Gebelik Fizyolojisi ile Kozmetik Ürünler ile Kişisel Temizlik, Bakım Ürünlerinin Etkileşimi ve Teratojenik Açıdan Değerlendirilmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 6 (3) , 276-286 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/50250/606508