PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Multifrequency tympanometry findings in Newborns and Infants

Year 2014, Volume 1, Issue 1, 65 - 80, 10.12.2014

Abstract

Objectives: We aimed to evaluate the correlation between transient otoacoustic emission and multifrequency

tympanometry measurements in the ages of 0-28 weeks neonates and infant group in this study.


 Materials and Methods: In this study, 245 right and left ears, screened by transient otoacoustic emission

were evaluated in Hacettepe University Audiology and Speech Pathology Department. Tympanometric and

transient otoacoustic emission measurements were applied after otoscopic examination. During analysis,

SPSS 13,0 statistics programme was used. Ethics Committee approval was taken for this study. (Date of

ethics committee approval:24.05.2007; LUT 07/43-18).

 

Results: Although there were not any significant difference in tympanometric peak pressure, we just found

significant difference in left ears according to static acoustic admittance who passed and who did not pass

transient otoacoustic emissions in 226-678-1000 Hz probe tones. Also we found significant difference in

tympanometric types in babies who passed and who did not pass transient otoacoustic emission.


Conclusion: The use of 226 Hz probe tone tympanometry to detect middle ear dysfunction particulary for

ages less than seven months may produce contradictory test outcomes . Our results indicated that 1000 Hz

probe tone tympanometry is valid and efficient way in evaluating middle ear status in newborns and infants

below the ages of 28 weeks.

Yenidoğan ve İnfantta Multifrekans Timpanometri Bulguları

Year 2014, Volume 1, Issue 1, 65 - 80, 10.12.2014

Abstract

Özet

Amaç: Bu çalışmada 0-28 hafta arasındaki yenidoğan ve infant grubunda Transient Oto-akustik Emisyon (TEOAE) ve Multifrekans Timpanometri (MFT) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesinde işitme taraması yapılan ve 0-28 hafta arası 245 kulak sağ ve sol olarak aynı gün değerlendirmeye alındı. Bebeklere otoskopik muayene yapıldıktan sonra impedansmetrik değerlendirme ve TEOAE ölçümü yapıldı. Analizler yapılırken SPSS 13,0 istatistik programı kullanıldı. Çalışma için Etik Kuruldan onay alındı .

Sonuçlar: TEOAE ’dan geçen bebeklerde her iki kulakta 226-678 ve 1000 Hz prob tonda timpanometrik tepe basınç değerleri açısından anlamlı fark bulunmazken, sol kulakta statik admitans değerleri açısından anlamlı fark elde edildi. TEOAE’dan kalan bebeklerde ise sadece sol kulakta timpanometrik tepe basınç değerlerinde anlamlı fark bulundu. TEOAE’dan geçen ve kalan bebeklerde timpanogram tiplerine göre anlamlı fark saptandı.

Tartışma: 226 Hzprob ton kullanılarak yapılan orta kulak fonksiyon değerlendirmelerinin,özellikle yedi aydan küçük bebeklerde çelişkili test sonuçları vermektedir. Çalışmamızda 28 haftadan küçük yenidoğan ve infant grubunda alçak frekans timpanometri kullanımının yetersiz olduğu, 1000 Hz prob ton kullanımının ise daha güvenilir ve odyolojik test bataryasının önemli bir parçası olduğu düşünülmektedir

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Nezehat ÜNLÜER


Meral TÜRKYILMAZ
0000-0001-5719-2355


Bilgehan BUDAK This is me


Erol BELGİN This is me

Publication Date December 10, 2014
Application Date April 12, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Ünlüer, N. , Türkyılmaz, M. , Budak, B. & Belgin, E. (2014). Multifrequency tympanometry findings in Newborns and Infants . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1 (1) , 65-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7892/103823