PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Erken müdahale; gelişimsel yetersizliği olan ya da risk altında bulunan 0-3/0-6 yaş aralığındaki çocuklara ve bu çocukların ailelerine yönelik, ailenin ve çevrenin dahil edildiği bir programla çocuğun gelişimsel potansiyelini en iyi şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır. Avrupa’da erken çocuklukta müdahale son 30-40 yıl içerisinde gelişim göstermiştir. Bu makale kapsamında Avrupa’da erken çocuklukta müdahaleye yönelik çalışmalar; politik düzenlemeler, hedef kitlenin tanımı, işbirliği, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması, finansmanın sağlanması, ekip çalışması, hizmetlerin dağılımı boyutlarıyla ele alınmıştır. Makale kapsamına İngiltere, Almanya, Avusturya ve Portekiz dahil edilmiştir

References

 • Andrews, E. (2009). Early childhood intervention project update: Country report-UK[England]. European
 • Agency for Development in Special Needs Education.
 • Blackman, J. A. (2002). Early intervention: A global perspective. Infants&Young Children, 15(2), 11-19.
 • Breia, G. (2009). Early childhood intervention project update: Country report-Portugal. European Agency for
 • Development in Special Needs Education.
 • Brown, S. E. ve Guralnick, M. J. (2012). International human rights to early intervention for infants and young children with disabilities: Tools for global advocacy. Infants&Young Children, 25(4), 270-285.
 • Carpenter, B. (2005). Early childhood intervention: Possibilities and prospects for professionals, families and children. British Journal of Special Education, 32(4), 176-183.
 • Carpenter, B. (2007). The impetus for family-centred early childhood intervention. Child: Care, Health and
 • Development, 33(6), 664-669.
 • Carpenter, B. ve Campbell, L. (2008). The changing landscape of early childhood intervention in the United
 • Kingdom: Strategy, policy, and practice. Infants&Young Children, 21(2), 142-148.
 • Guralnick, M. J. (2008). International perspectives on early intervention: A search for common ground. Journal of Early Intervention, 30(2), 90-101.
 • Keilty, B. (Ed.). (2010). The early intervention guidebook for families and professionals: Partnering for success.
 • Teachers College Press.
 • Peterander, F. (2009). Early childhood intervention project update: Country report-Germany. European Agency for Development in Special Needs Education.
 • Pinto, A. I.,Grande, C., Aguiar, C., de Almeida, I. C., Felgueiras, I., Pimentel, J. S., Serrano, A. M., Carvalho, L., Brandão, M. T., Bovadia, T., Santos, P. ve Lopes-dos-Santos, P. (2012). Early childhood intervention in Portugal: An overview based on the developmental systems model. Infants&Young Children, 25(4),
 • -322.
 • Pretis, M. (2009a). Early childhood intervention project update: country report-Austria. European Agency for
 • Development in Special Needs Education.
 • Pretis, M. (2009b). Early childhood intervention in Austria: An overview of 30 years of development and future challenges. International Journal of Early Childhood Special Education, 1(2), 76-86.
 • Pretis, M. (2010). Early childhood intervention in Austria. International Journal of Early Childhood Special
 • Education, 2(2), 76.
 • Robertson, C. ve Messenger, W. (2010). Early childhood intervention in the UK: Family, needs, standards and challenges. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(2), 161-171.
 • Shonkoff, J. P. ve Meisels, S. J . (Edt.) (2000). Handbook of early childhood intervention. Cambridge
 • University Press.
 • Sohns, A., Hartung, A. ve de Camargo, O. K. (2010). The early aid system in Germany. International Journal of
 • Early Childhood Special Education, 2(2).
 • Soriano, V. (2005). Early childhood intervention: Analysis of situations in Europe–key aspects and recommendations. Brussels: European Agency for Development in Special Needs Education.
 • Soriano, V. ve Kyriazopoulou, M. (2010). Early childhood intervention: Progress and developments 2005-2010.
 • Brussels: European Agency for Development in Special Needs Education.

Avrupa'da Erken Müdahale Modelleri

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Erken  müdahale;  gelişimsel  yetersizliği  olan  ya  da  risk  altında  bulunan  0-3/0-6  yaş  aralığındaki çocuklara  ve  bu  çocukların  ailelerine  yönelik, ailenin ve çevrenin  dahil  edildiği  bir  programla  çocuğun gelişimsel potansiyelini en iyi şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır. Avrupa’da erken çocuklukta müdahale son 30-40 yıl içerisinde gelişim göstermiştir. Bu makale kapsamında Avrupa’da erken çocuklukta müdahaleye yönelik  çalışmalar;  politik  düzenlemeler, hedef kitlenin tanımı,  işbirliği,  ailenin  ihtiyaçlarının  karşılanması, finansmanın sağlanması, ekip  çalışması,  hizmetlerin  dağılımı  boyutlarıyla  ele  alınmıştır. Makale kapsamına İngiltere, Almanya, Avusturya ve Portekiz dahil edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Erken çocuklukta müdahale, Avrupa, kriterler

References

 • Andrews, E. (2009). Early childhood intervention project update: Country report-UK[England]. European
 • Agency for Development in Special Needs Education.
 • Blackman, J. A. (2002). Early intervention: A global perspective. Infants&Young Children, 15(2), 11-19.
 • Breia, G. (2009). Early childhood intervention project update: Country report-Portugal. European Agency for
 • Development in Special Needs Education.
 • Brown, S. E. ve Guralnick, M. J. (2012). International human rights to early intervention for infants and young children with disabilities: Tools for global advocacy. Infants&Young Children, 25(4), 270-285.
 • Carpenter, B. (2005). Early childhood intervention: Possibilities and prospects for professionals, families and children. British Journal of Special Education, 32(4), 176-183.
 • Carpenter, B. (2007). The impetus for family-centred early childhood intervention. Child: Care, Health and
 • Development, 33(6), 664-669.
 • Carpenter, B. ve Campbell, L. (2008). The changing landscape of early childhood intervention in the United
 • Kingdom: Strategy, policy, and practice. Infants&Young Children, 21(2), 142-148.
 • Guralnick, M. J. (2008). International perspectives on early intervention: A search for common ground. Journal of Early Intervention, 30(2), 90-101.
 • Keilty, B. (Ed.). (2010). The early intervention guidebook for families and professionals: Partnering for success.
 • Teachers College Press.
 • Peterander, F. (2009). Early childhood intervention project update: Country report-Germany. European Agency for Development in Special Needs Education.
 • Pinto, A. I.,Grande, C., Aguiar, C., de Almeida, I. C., Felgueiras, I., Pimentel, J. S., Serrano, A. M., Carvalho, L., Brandão, M. T., Bovadia, T., Santos, P. ve Lopes-dos-Santos, P. (2012). Early childhood intervention in Portugal: An overview based on the developmental systems model. Infants&Young Children, 25(4),
 • -322.
 • Pretis, M. (2009a). Early childhood intervention project update: country report-Austria. European Agency for
 • Development in Special Needs Education.
 • Pretis, M. (2009b). Early childhood intervention in Austria: An overview of 30 years of development and future challenges. International Journal of Early Childhood Special Education, 1(2), 76-86.
 • Pretis, M. (2010). Early childhood intervention in Austria. International Journal of Early Childhood Special
 • Education, 2(2), 76.
 • Robertson, C. ve Messenger, W. (2010). Early childhood intervention in the UK: Family, needs, standards and challenges. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(2), 161-171.
 • Shonkoff, J. P. ve Meisels, S. J . (Edt.) (2000). Handbook of early childhood intervention. Cambridge
 • University Press.
 • Sohns, A., Hartung, A. ve de Camargo, O. K. (2010). The early aid system in Germany. International Journal of
 • Early Childhood Special Education, 2(2).
 • Soriano, V. (2005). Early childhood intervention: Analysis of situations in Europe–key aspects and recommendations. Brussels: European Agency for Development in Special Needs Education.
 • Soriano, V. ve Kyriazopoulou, M. (2010). Early childhood intervention: Progress and developments 2005-2010.
 • Brussels: European Agency for Development in Special Needs Education.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Pınar BAYHAN


Ezgi TAŞTEKİN

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 19, 2015
Acceptance Date September 20, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Bayhan, P. & Taştekin, E. (2015). Avrupa'da Erken Müdahale Modelleri . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103870