PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale Konusunda Bilim İnsanlarının Bilgi, Tanımlama ve Rolleri ile İlgili Değerlendirmeleri

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Erken müdahale programları; ailelerin, eğitimcilerin, hükümet düzeyinde katılımcıların, sivil toplum kuruluşlarının,  sağlık  çalışanlarının  ve  konuyla  ilgilenen  bilim  insanlarının  paydaşlığında  uygulanmaktadır. Bu çalışmada, üniversite ortamında çalışan bilim insanlarının “erken çocukluk döneminde erken müdahale” hakkındaki bilgi, tanımlama ve rollerine ilişkin değerlendirmeleri incelenmiştir. Çalışma farklı üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Okul Öncesi ve Sosyal Hizmet bölümlerinden 26 akademisyenle sürdürülmüştür.  Katılımcılara,  açık  uçlu  soruların  bulunduğu  bir  anket  uygulanmış,  yanıtlar  bilgi  düzeyi, tanımlama  ve  roller  başlıkları  altında  incelenmiştir.  Sonuçlar,  akademisyenlerin  erken  çocukluk  döneminde erken müdahaleye dair bilgi düzeyleri ve içerik konularında kendilerini kısmen yeterli bulduklarını, programların içerikleri ve paydaş rolleri hakkında çeşitli başlıkları kapsayan değerlendirmelerde bulunduklarını göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Erken çocukluk, erken müdahale, akademik paydaşlar 

 

References

 • Akoğlu, G, Şipal, F. (2012). Düşük sosyoekonomik düzeydeki çocuklara yönelik erken müdahale yaklaşımları: Dünyadan ve Türkiye’den uygulamalar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 23 (1), 173-184.
 • - Ališauskienė, H.S. (2010). Early childhood intervention in Lithuania: Organisation and challenges.
 • International Journal of Early Childhood Special Education, 2 (2), 124-135.
 • - Arı, M. (2003). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. İçinde Müzeyyen Sevinç (Ed.), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (s. 31-35). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • - Baker, A. J. L., Piotrkowski, C. S., Brooks-Gunn, J. (1998).The effects of the Home Instruction Program for Preschool Youngsters (HIPPY) On chidren’s school performance at the end of the program and one year later. Early Childhood Research Ouarterly, 13 (4), 571-588.
 • - Baker, A. J. L., Piotrkowski, C. S., Brooks-Gunn, J. (1999).The Home Instruction Program for Preschool
 • Youngsters (HIPPY). The Future of Children, 9 (1), 116-133.
 • - Bilaloğlu, G. R. (2004). Okul öncesi eğitimde High/Scope yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004,13(2), 41-56.
 • - Bruder, M. B., Dunst, C. J., Wilsoni C. M. (2011). Confidence and competence appraisals of early ıntervention and preschool special education practitioners. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 13-37.
 • - Crane, J., Barg, M. (2003). Do early childhood intervention programs really work? Coalition for Evidence- Based Policy. htpp://excelgov.org/admin/FormManager/filesuploading/Do_Early_Programs_Really_ Work7.pdf adresinden elde edildi.
 • - Detraux, J. J., Thirion, A.F. (2010). Early childhood ıntervention in Belgium (French speaking community): family needs, standards and challenges. International Journal of Early Childhood Special Education, 2 (2), 87-96.
 • - Fish, E. (2002). The benefits of early intervention. Stronger Families Learning Exchange Bulletin, 2, 8-11.
 • - Hong, S. B., Reynolds-Keefer, L. (2013). Transdisciplinary team building: strategies in creating early childhood educator and health care teams. International Journal of Early Childhood Special Education,
 • (1), 30-44.
 • - Karoly, L. A., Kilburn, M. R., Cannon, J. (2005). Proven benefits of early childhood interventions. Proven benefits of early childhood interventions. Santa Monica, CA: RAND Corporation research brief series. http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9145 adresinden elde edildi.
 • - Kartal, H. (2007a). Erken çocukluk eğitimi programlarından Anne-Çocuk Eğitim Programı’nın altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 234-248. http://ilkogretim- online.org.tr adresinden elde edildi.
 • - Kartal, H. (2007b). Geleceğe yapılan yatırım: Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi, Kuram ve Uygulamada
 • Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 517-554.
 • - Kartal, H. (2008). Çocuk ve aileyi desteklemeye yönelik ev ziyaretlerine dayalı erken müdahale programları ve programların etkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (1), 1-28.
 • - Ljubešić, M. (2009). Croatian perspectives on early childhood intervention: Being a parent. European Developments in Early Childhood Intervention. İçinde Carpenter, B., Egerton, J. J. (Ed.), Eurlyaid Publication.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Erken müdahale programları; ailelerin, eğitimcilerin, hükümet düzeyinde katılımcıların, sivil toplum kuruluşlarının, sağlık çalışanlarının ve konuyla ilgilenen bilim insanlarının paydaşlığında uygulanmaktadır. Bu çalışmada, üniversite ortamında çalışan bilim insanlarının “erken çocukluk döneminde erken müdahale” hakkındaki bilgi, tanımlama ve rollerine ilişkin değerlendirmeleri incelenmiştir. Çalışma farklı üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Okul Öncesi ve Sosyal Hizmet bölümlerinden 26 akademisyenle sürdürülmüştür. Katılımcılara, açık uçlu soruların bulunduğu bir anket uygulanmış, yanıtlar bilgi düzeyi, tanımlama ve roller başlıkları altında incelenmiştir. Sonuçlar, akademisyenlerin erken çocukluk döneminde erken müdahaleye dair bilgi düzeyleri ve içerik konularında kendilerini kısmen yeterli bulduklarını, programların içerikleri ve paydaş rolleri hakkında çeşitli başlıkları kapsayan değerlendirmelerde bulunduklarını göstermiştir

References

 • Akoğlu, G, Şipal, F. (2012). Düşük sosyoekonomik düzeydeki çocuklara yönelik erken müdahale yaklaşımları: Dünyadan ve Türkiye’den uygulamalar. Toplum ve Sosyal Hizmet, 23 (1), 173-184.
 • - Ališauskienė, H.S. (2010). Early childhood intervention in Lithuania: Organisation and challenges.
 • International Journal of Early Childhood Special Education, 2 (2), 124-135.
 • - Arı, M. (2003). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. İçinde Müzeyyen Sevinç (Ed.), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (s. 31-35). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • - Baker, A. J. L., Piotrkowski, C. S., Brooks-Gunn, J. (1998).The effects of the Home Instruction Program for Preschool Youngsters (HIPPY) On chidren’s school performance at the end of the program and one year later. Early Childhood Research Ouarterly, 13 (4), 571-588.
 • - Baker, A. J. L., Piotrkowski, C. S., Brooks-Gunn, J. (1999).The Home Instruction Program for Preschool
 • Youngsters (HIPPY). The Future of Children, 9 (1), 116-133.
 • - Bilaloğlu, G. R. (2004). Okul öncesi eğitimde High/Scope yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004,13(2), 41-56.
 • - Bruder, M. B., Dunst, C. J., Wilsoni C. M. (2011). Confidence and competence appraisals of early ıntervention and preschool special education practitioners. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 13-37.
 • - Crane, J., Barg, M. (2003). Do early childhood intervention programs really work? Coalition for Evidence- Based Policy. htpp://excelgov.org/admin/FormManager/filesuploading/Do_Early_Programs_Really_ Work7.pdf adresinden elde edildi.
 • - Detraux, J. J., Thirion, A.F. (2010). Early childhood ıntervention in Belgium (French speaking community): family needs, standards and challenges. International Journal of Early Childhood Special Education, 2 (2), 87-96.
 • - Fish, E. (2002). The benefits of early intervention. Stronger Families Learning Exchange Bulletin, 2, 8-11.
 • - Hong, S. B., Reynolds-Keefer, L. (2013). Transdisciplinary team building: strategies in creating early childhood educator and health care teams. International Journal of Early Childhood Special Education,
 • (1), 30-44.
 • - Karoly, L. A., Kilburn, M. R., Cannon, J. (2005). Proven benefits of early childhood interventions. Proven benefits of early childhood interventions. Santa Monica, CA: RAND Corporation research brief series. http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9145 adresinden elde edildi.
 • - Kartal, H. (2007a). Erken çocukluk eğitimi programlarından Anne-Çocuk Eğitim Programı’nın altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 234-248. http://ilkogretim- online.org.tr adresinden elde edildi.
 • - Kartal, H. (2007b). Geleceğe yapılan yatırım: Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi, Kuram ve Uygulamada
 • Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 517-554.
 • - Kartal, H. (2008). Çocuk ve aileyi desteklemeye yönelik ev ziyaretlerine dayalı erken müdahale programları ve programların etkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (1), 1-28.
 • - Ljubešić, M. (2009). Croatian perspectives on early childhood intervention: Being a parent. European Developments in Early Childhood Intervention. İçinde Carpenter, B., Egerton, J. J. (Ed.), Eurlyaid Publication.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Nihan TEMİZ


Berrin AKMAN

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 19, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Temiz, N. & Akman, B. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale Konusunda Bilim İnsanlarının Bilgi, Tanımlama ve Rolleri ile İlgili Değerlendirmeleri . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103871