PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ulusal Yasalar ve Yönetmelikler ile Uluslararası Sözleşmeler Açısından Engelli Çocukların Eğitim Hakkı

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Her çocuk sağlık içinde yaşama ve sağlığını koruyup geliştirme hakkına sahiptir. Engelli çocuklarında diğer çocuklarla fırsat eşitliği içerisinde toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması, devletin en önemli görevlerinden biridir. Yapılan araştırmalar bugün ülkemizde sekiz milyon civarında engelli bireyin yaşadığını göstermektedir. Yapılan tüm yasal düzenlemeler, hizmet ve çabalar, ancak toplumun genelinin engelli çocukların ihtiyaçlarına duyarlı hale gelmesi ile bir anlam ifade edebilecektir. Bu da toplumun engelli çocukların sorunları konusunda bilgilendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Engelli çocukların eğitimi bir takım çalışmasını gerektirir. Bu nedenle bu konuda ailelere, topluma ve eğitimcilere danışmanlık hizmeti verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Engelli Çocuk, Engelli Çocukların Hakları, Engellilere Yönelik Hizmetler

References

 • Birleşmiş Milletler. (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. http://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17. html sayfasından 01.11. 2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Birleşmiş Milletler. (1989). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi. http://www.unicef.org/turkey/pdf/_
 • cr23.pdf sayfasından 03.11.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Birleşmiş Millerler. (2007). Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme. http://eob.kku.edu.tr/duyurular/kaynaklar/ Rusihak_BM_Sozlesmesi.pdf sayfasından 08.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Levent, F.(2011). Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1961). 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24. html sayfasından 10.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1973). 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunu. www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.1739.doc sayfasından 03.11.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1997). 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.http://orgm. meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararname.pdf sayfasından 10.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2003). İlköğretim Yöneltme Yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2552_0.html sayfasından 03.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0. html sayfasından 03.12.2014 tarihinde erişilmiştir..
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/
 • ortaogrkurumyon_0/ortaogrkuryon_1.html sayfasından 03.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb. gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html sayfasından 03.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2005). Engelliler Hakkında Kanun. http://www.mevzuat.gov.tr/
 • mevzuatmetin/1.5.5378.pdf sayfasından 04.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2011). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm sayfasından 03.11.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2012). Üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla meclis araştırma komisyonu raporu. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss427.pdf sayfasından 01.11.2014
 • tarihinde erişilmiştir.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Her çocuk sağlık içinde yaşama ve sağlığını koruyup geliştirme hakkına sahiptir. Engelli çocukların da diğer çocuklarla fırsat eşitliği içerisinde toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması, devletin en önemli görevlerinden biridir. Yapılan araştırmalar bugün ülkemizde sekiz milyon civarında engelli bireyin yaşadığını göstermektedir. Yapılan tüm yasal düzenlemeler, hizmet ve çabalar, ancak toplumun genelinin engelli çocukların ihtiyaçlarına duyarlı hale gelmesi ile bir anlam ifade edebilecektir. Bu da toplumun engelli çocukların sorunları konusunda bilgilendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Engelli çocukların eğitimi bir takım çalışmasını gerektirir. Bu nedenle bu konuda ailelere, topluma ve eğitimcilere danışmanlık hizmeti verilmelidir

References

 • Birleşmiş Milletler. (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. http://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17. html sayfasından 01.11. 2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Birleşmiş Milletler. (1989). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi. http://www.unicef.org/turkey/pdf/_
 • cr23.pdf sayfasından 03.11.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Birleşmiş Millerler. (2007). Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme. http://eob.kku.edu.tr/duyurular/kaynaklar/ Rusihak_BM_Sozlesmesi.pdf sayfasından 08.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Levent, F.(2011). Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1961). 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24. html sayfasından 10.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1973). 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunu. www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.5.1739.doc sayfasından 03.11.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1997). 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.http://orgm. meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararname.pdf sayfasından 10.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2003). İlköğretim Yöneltme Yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2552_0.html sayfasından 03.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0. html sayfasından 03.12.2014 tarihinde erişilmiştir..
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/
 • ortaogrkurumyon_0/ortaogrkuryon_1.html sayfasından 03.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb. gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html sayfasından 03.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2005). Engelliler Hakkında Kanun. http://www.mevzuat.gov.tr/
 • mevzuatmetin/1.5.5378.pdf sayfasından 04.12.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2011). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm sayfasından 03.11.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2012). Üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla meclis araştırma komisyonu raporu. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss427.pdf sayfasından 01.11.2014
 • tarihinde erişilmiştir.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Bayram SEYHAN


Gülümser AKDUMAN

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 22, 2015
Acceptance Date September 17, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Seyhan, B. & Akduman, G. (2015). Ulusal Yasalar ve Yönetmelikler ile Uluslararası Sözleşmeler Açısından Engelli Çocukların Eğitim Hakkı . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103882