PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Amaç: 3-60 ay arası olan çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Genel Pediatri Polikliniği’ne Aralık 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında başvuran, yaşları 3-60 ay arasında olan 155 çocuğun ebeveyni dahil edilmiştir. Ebeveynlerle anket formu doldurulmuştur.

Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların %45,8’ini 3-24 ay, %52,2’sini 25-60 ay grubu oluşturmaktadır. Çocukların %52,2’si günde 2 saate kadar, %47,7’sinin 2 saat ve üzeri TV izlediği saptandı. Hiç televizyon izlememesi gereken iki yaş altı çocuklardan; 3-24 ay arası çocukların günlük ortalama 1.05 saat, 25-60 ay arası çocukların ise ortalama 2,9 saat televizyon izlediği tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışmada 2 yaş altı çocuklar dâhil TV izleme süreleri çok yüksek bulunmuştur. Bu nedenle aileler, çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları konusunda bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon,  çocuk, okul öncesi

References

 • Amerıcan Academy of Pediatrics. Children, adolescents, and television, Pediatrics 2001; 107 (2):423–426. Arı, A. (2008). Eğitim psikolojisi (4. Baskı). Nobel Yayınları.
 • Arslan, A. (2004). Bir sosyolojik olgu olarak televizyon. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Büyükbaykal, G. (2007). Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Dergisi, (28), 31-44.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Can, A. (1995). Okul öncesi çocuklara yönelik televizyon programları içinde çizgi filmlerin çocukların gelişimine ve iletişimine yönelik etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 042067)
 • Can, E., Meral, C., Süleymanoğlu, S., Aydınöz, S., Karademir, F., Özkaya, H., Göçmen, İ. (2008). Bir eğitim hastanesine başvuran çocuklarda televizyon izleme sıklığının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi; 8(1):21-
 • -
 • Cesur, S., Paker, O. (2008). Televizyon ve çocuk: çocukların TV programlarına ilişkin tercihleri. Elektronik
 • Sosyal Bilimler Dergisi; 6(19):106-125.
 • Dennison, B.A., Erb, T.A., Jenkins, P.L. (2002). Television Viewing and Television in Bedroom Associated with
 • Overweight Risk Among Low-İncome Preschool Children. Pediatrics; 109(6):1028-1034
 • Dennison, B.A., Russo, T.J., Burdick, P.A., Jenkins, P.L. (2004). An intervention to reduce television viewing by preschool children. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine; 158(2): 170-178.
 • Ertürk, Y.D., Gü,l A.A. (2006). Çocuğunuzu televizyona teslim etmeyin. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mangır, M., İnal, S. (1994). Televizyonun okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerindeki etkileri. 10. Ya-Pa Okul
 • Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri; 39-48
 • Mertens, D. (1998). Research methods in education and psycohology. New York: SAGE Pub.
 • Özakar, S., Koçak, C. (2012). Kitle iletişim araçlarından televizyonun 3-6 yaş grubundaki çocukların davranışları üzerine etkisi. Yeni Symposium; 50(1):31-39
 • Öztürk, C., Karayağız, G. (2007). Okulöncesi dönemdeki çocukların televizyon izleme durumları ve bunu etkileyen incelemesi. Milli Eğitim Dergisi; 175, 116-128.
 • Samaniego, C.M., Pascal, A.C. (2007). The teaching and learning of values through television. Review of
 • Education, 53, 5-21. doi: 10.1007/s11159-006-9028-6
 • Yalçın, S.S., Tuğrul, B., Naçar, N., Tuncer, M. ve Yurdakök, K. (2002). Faktors that Affect Television Vieving
 • Time in Preschool and Primary Schoolchildren. Pediatric International, 44, 622-627.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Amaç: 3-60 ay arası olan çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi.Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Genel Pediatri Polikliniği’ne Aralık 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında başvuran, yaşları 3-60 ay arasında olan 155 çocuğun ebeveyni dahil edilmiştir. Ebeveynlerle anket formu doldurulmuştur.Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların %45,8’ini 3-24 ay, %52,2’sini 25-60 ay grubu oluşturmaktadır. Çocukların %52,2’si günde 2 saate kadar, %47,7’sinin 2 saat ve üzeri TV izlediği saptandı. Hiç televizyon izlememesi gereken iki yaş altı çocuklardan; 3-24 ay arası çocukların günlük ortalama 1.05 saat, 25-60 ay arası çocukların ise ortalama 2,9 saat televizyon izlediği tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmada 2 yaş altı çocuklar dâhil TV izleme süreleri çok yüksek bulunmuştur. Bu nedenle aileler, çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları konusunda bilgilendirilmelidir

References

 • Amerıcan Academy of Pediatrics. Children, adolescents, and television, Pediatrics 2001; 107 (2):423–426. Arı, A. (2008). Eğitim psikolojisi (4. Baskı). Nobel Yayınları.
 • Arslan, A. (2004). Bir sosyolojik olgu olarak televizyon. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Büyükbaykal, G. (2007). Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Dergisi, (28), 31-44.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Can, A. (1995). Okul öncesi çocuklara yönelik televizyon programları içinde çizgi filmlerin çocukların gelişimine ve iletişimine yönelik etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 042067)
 • Can, E., Meral, C., Süleymanoğlu, S., Aydınöz, S., Karademir, F., Özkaya, H., Göçmen, İ. (2008). Bir eğitim hastanesine başvuran çocuklarda televizyon izleme sıklığının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi; 8(1):21-
 • -
 • Cesur, S., Paker, O. (2008). Televizyon ve çocuk: çocukların TV programlarına ilişkin tercihleri. Elektronik
 • Sosyal Bilimler Dergisi; 6(19):106-125.
 • Dennison, B.A., Erb, T.A., Jenkins, P.L. (2002). Television Viewing and Television in Bedroom Associated with
 • Overweight Risk Among Low-İncome Preschool Children. Pediatrics; 109(6):1028-1034
 • Dennison, B.A., Russo, T.J., Burdick, P.A., Jenkins, P.L. (2004). An intervention to reduce television viewing by preschool children. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine; 158(2): 170-178.
 • Ertürk, Y.D., Gü,l A.A. (2006). Çocuğunuzu televizyona teslim etmeyin. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mangır, M., İnal, S. (1994). Televizyonun okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerindeki etkileri. 10. Ya-Pa Okul
 • Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri; 39-48
 • Mertens, D. (1998). Research methods in education and psycohology. New York: SAGE Pub.
 • Özakar, S., Koçak, C. (2012). Kitle iletişim araçlarından televizyonun 3-6 yaş grubundaki çocukların davranışları üzerine etkisi. Yeni Symposium; 50(1):31-39
 • Öztürk, C., Karayağız, G. (2007). Okulöncesi dönemdeki çocukların televizyon izleme durumları ve bunu etkileyen incelemesi. Milli Eğitim Dergisi; 175, 116-128.
 • Samaniego, C.M., Pascal, A.C. (2007). The teaching and learning of values through television. Review of
 • Education, 53, 5-21. doi: 10.1007/s11159-006-9028-6
 • Yalçın, S.S., Tuğrul, B., Naçar, N., Tuncer, M. ve Yurdakök, K. (2002). Faktors that Affect Television Vieving
 • Time in Preschool and Primary Schoolchildren. Pediatric International, 44, 622-627.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Sevilay AKKUŞ


Yasemin YILMAZER


Alev ŞAHİNÖZ


İclal SUCAKLI

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 23, 2015
Acceptance Date October 22, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Akkuş, S. , Yılmazer, Y. , Şahinöz, A. & Sucaklı, İ. (2015). 3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103899