PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İşletmelerde Beceri Eğitimine (Staja) Giden Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Staja İlişkin Görüşleri

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Araştırmanın  amacı,  işletmelerde  beceri  eğitimine  (staja)  giden  meslek lisesi  çocuk  gelişimi öğrencilerinin staja ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Açık uçlu beş sorudan oluşan görüşme formunda, öğrencilere stajla ilgili genel görüşleri, stajda yaptıkları çalışmalar, öğrencilerin kuramsal derste edindikleri bilgileri uygulamaya aktarabilme durumları, stajdan beklentilerinin karşılanma durumları, öğrencilerin uygulamada karşılaştığı problemler ve bu problemlere yönelik kendi çözüm önerilerine yönelik sorular yer almaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile Sakarya ili Sapanca ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sapanca mesleki ve teknik eğitim merkezinde öğrenim gören 19 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar: 1-Beceri eğitimiyle ilgili öğrencilerin çoğunluğu beceri eğitiminin faydalı ve gerekli olduğu şeklinde olumlu yönde, stajdaki öğreticilerle problemler yaşadıkları şeklinde ise olumsuz yönde görüş bildirmişlerdir. 2-Öğrenciler, stajda çocuklarla yaptıkları çalışmaların başında en çok sanat etkinlikleri (resim, boya, kağıt, hamur, kolaj çalışmaları) yaptıklarını bildirmişlerdir. 3-Teorik bilgilerin uygulamaya aktarılabilmesi konusunda öğrencilerin çoğunluğu dersteki bilgileri uygulamaya aktarabildiklerini ve en çok çocuklarla iletişim kurma konusunda (gelişim alanları dersleri) edindikleri bilgileri uygulamada kullandıklarını bildirmişlerdir. 4-Beceri eğitiminde beklentilerin karşılanma durumuyla ilgili öğrencilerin çoğunluğu beklentilerinin karşılandığını ifade etmiştir.

Anahtar kelimler: Beceri eğitimi, Staj, Mesleki eğitim, Çocuk gelişimi bölümü

References

 • Blank, J. (2010). Early childhood teacher education: historical themes and contemporary issues. Journal of
 • Early Childhood Teacher Education, 31:4, 391- 405.
 • Çiçek, Ş. ve İnce, M. L. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecine İlişkin Görüşleri. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16 (3), 146-155.
 • Kandır, A. (2005). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminde Kaliteyi Belirleyen Ölçütler:Erken Çocukluk
 • Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Yayınları, İstanbul.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları. Okul Öncesi Dönem. İstanbul, Epsilon Yayınları.
 • Özkan H. H., Albayrak M. ve Berber K. (2005). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarında Yaptıkları
 • Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü, Milli Eğitim Dergisi, 33(168).
 • Şahin, E. (2003) Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adayları İle Uygulama Okullarındaki Öğretmenlerin Mesleki Uygulamalara İlişkin Bakış Açıları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (13).
 • Tuğrul, B. ve Diğerleri (2010). “Okulöncesi öğretmenlik uygulamalarının verimliliğini arttırma yönünde öğrenci, öğretmen ve öğretim elemanlarının görüşlerinin incelenmesi”, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara.
 • Yapıcı, M ve Ulu, F. B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3: 1, 43-55.
 • Yeşil, R. ve Çalışkan, N. (2006). Okul Deneyimi I Dersinden Öğrencilerin Beklentileri ve Karşılanma Düzeyi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 55–72.
 • Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2004) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. YÖK (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Araştırmanın amacı, işletmelerde beceri eğitimine (staja) giden meslek lisesi çocuk gelişimi öğrencilerinin staja ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Açık uçlu beş sorudan oluşan görüşme formunda, öğrencilere stajla ilgili genel görüşleri, stajda yaptıkları çalışmalar, öğrencilerin kuramsal derste edindikleri bilgileri uygulamaya aktarabilme durumları, stajdan beklentilerinin karşılanma durumları, öğrencilerin uygulamada karşılaştığı problemler ve bu problemlere yönelik kendi çözüm önerilerine yönelik sorular yer almaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile Sakarya ili Sapanca ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sapanca mesleki ve teknik eğitim merkezinde öğrenim gören 19 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar: 1-Beceri eğitimiyle ilgili öğrencilerin çoğunluğu beceri eğitiminin faydalı ve gerekli olduğu şeklinde olumlu yönde, stajdaki öğreticilerle problemler yaşadıkları şeklinde ise olumsuz yönde görüş bildirmişlerdir. 2-Öğrenciler, stajda çocuklarla yaptıkları çalışmaların başında en çok sanat etkinlikleri (resim, boya, kağıt, hamur, kolaj çalışmaları) yaptıklarını bildirmişlerdir. 3-Teorik bilgilerin uygulamaya aktarılabilmesi konusunda öğrencilerin çoğunluğu dersteki bilgileri uygulamaya aktarabildiklerini ve en çok çocuklarla iletişim kurma konusunda (gelişim alanları dersleri) edindikleri bilgileri uygulamada kullandıklarını bildirmişlerdir. 4-Beceri eğitiminde beklentilerin karşılanma durumuyla ilgili öğrencilerin çoğunluğu beklentilerinin karşılandığını ifade etmiştir

References

 • Blank, J. (2010). Early childhood teacher education: historical themes and contemporary issues. Journal of
 • Early Childhood Teacher Education, 31:4, 391- 405.
 • Çiçek, Ş. ve İnce, M. L. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecine İlişkin Görüşleri. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16 (3), 146-155.
 • Kandır, A. (2005). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminde Kaliteyi Belirleyen Ölçütler:Erken Çocukluk
 • Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Yayınları, İstanbul.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları. Okul Öncesi Dönem. İstanbul, Epsilon Yayınları.
 • Özkan H. H., Albayrak M. ve Berber K. (2005). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarında Yaptıkları
 • Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü, Milli Eğitim Dergisi, 33(168).
 • Şahin, E. (2003) Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adayları İle Uygulama Okullarındaki Öğretmenlerin Mesleki Uygulamalara İlişkin Bakış Açıları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (13).
 • Tuğrul, B. ve Diğerleri (2010). “Okulöncesi öğretmenlik uygulamalarının verimliliğini arttırma yönünde öğrenci, öğretmen ve öğretim elemanlarının görüşlerinin incelenmesi”, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010 – Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara.
 • Yapıcı, M ve Ulu, F. B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3: 1, 43-55.
 • Yeşil, R. ve Çalışkan, N. (2006). Okul Deneyimi I Dersinden Öğrencilerin Beklentileri ve Karşılanma Düzeyi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 55–72.
 • Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2004) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. YÖK (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Mehmet KUMRU


Zeynep DEMİRTAŞ

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 23, 2015
Acceptance Date October 17, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Kumru, M. & Demirtaş, Z. (2015). İşletmelerde Beceri Eğitimine (Staja) Giden Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Staja İlişkin Görüşleri . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103907