PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Erken Dönem Belirtileri ve Erken Müdahale Uygulamalarına Dair Derleme

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) yaşam boyu devam eden nörolojik temelli gelişimsel bir bozukluktur. Etiyolojisine bakıldığından en belirleyici faktörün genetik faktör olduğu görülmektedir. Günümüzde görüntüleme çalışmaları ile öğrenme güçlüğünün nörolojik profiline dair bilgiler artmıştır. Yapılan birçok araştırma, ÖÖG erken belirtileri olarak, işitsel bellek, görsel bellek, motor koordinasyon, dil, organizasyon, zaman algısı alanlarında güçlükler olarak belirtilmiştir. ÖÖG ‘de erken tanı, erken müdahale şansı tanımaktadır. Erken müdahalenin bireylerin akademik, psikolojik, sosyal ve duygusal alanlarda yaşanılan problemleri en aza indireceği düşünülmektedir. Erken dönemde tespit edilen ÖÖG, uygulanan erken müdahale programları ile Ülkemizde okulöncesi ÖÖG belirtilerine yönelik, ailelerin ve eğitimcilerin bilgilerinin yetersiz oluşu çocuklara sunulması gereken erken müdahale programlarının uygulanmasını geciktirmektedir. Bu çalışma, yurt dışı ve ülkemizde yapılan araştırmaları derleyerek eğitimcilere yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özgül öğrenme güçlüğü, erken tanı, erken müdahale, müdahale programları

References

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statictical Manual of Mental Disorders (Fourth
 • edition).
 • Demir, B. (2005). Okulöncesi ve ilköğretim birinci sınıfa devam eden öğrencilerde özel öğrenme güçlüğünün
 • belirlenmesi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Doğan, H. (2012). Özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan 5-6 yaş çocukları için uygulanan erken müdahale
 • eğitim programının etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gür, G. (2013). Disleksili bireylerde erken tanı konmasının önemi ve disleksi eğitimlerinde yurt içi ve
 • yurt dışı uygulamaların incelenmesi ve karşılaştırılması. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Özat, N.E. (2010). Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda frostig görsel algı eğitim programının etkisi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Rose, S.J. (2009). Identifying and Teaching Children and Young People with Dyslexia and Literacy Difficulties. An independent report. www.teachernet.gov.uk/publications adresinden elde edildi
 • Sakız, H. (2011). Perceptions of quality of life inn chıidren with learning dısabilities. (Yayınlanmış yüksek
 • lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Sarıpınar, E.G. (2006). Özgül öğrenme güçlüğü: Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duyusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Snowling, M. (2012). Early identification and interventions for dyslexia: a contemporary view. Journal of Research in Special Educational Needs doi: 10.1111/j.1471-3802.2012.01262.x
 • Turgut, S. (2008). Özgül öğrenme güçlüğünde nöropsikolojik profil. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Vural, S. , Yücesoy, Ş. (2004). Türkiye’de Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Hizmetlerin Yasal Yapılanmasında Avrupa Birliği’ne Uyum Çabalarının Yansımaları, Eğitim Fakültesi https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/ bitstream/handle/11421/506/194893.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden elde edildi
 • İnternetten edinilmiş kaynak: http://www.pearsonclinical.co.uk/Education/Assessments/Dyslexia/ DyslexiaEarlyScreeningTest-SecondEdition(DEST-2)/DyslexiaEarlyScreeningTest- SecondEdition(DEST-2).aspx Erişim Tarihi: 01.03.2015

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

gül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) yaşam boyu devam eden nörolojik temelli gelişimsel bir bozukluktur. Etiyolojisine bakıldığından en belirleyici faktörün genetik faktör olduğu görülmektedir. Günümüzde görüntüleme çalışmaları ile öğrenme güçlüğünün nörolojik profiline dair bilgiler artmıştır. Yapılan birçok araştırma, ÖÖG erken belirtileri olarak, işitsel bellek, görsel bellek, motor koordinasyon, dil, organizasyon, zaman algısı alanlarında güçlükler olarak belirtilmiştir. ÖÖG ‘de erken tanı, erken müdahale şansı tanımaktadır. Erken müdahalenin bireylerin akademik, psikolojik, sosyal ve duygusal alanlarda yaşanılan problemleri en aza indireceği düşünülmektedir. Erken dönemde tespit edilen ÖÖG, uygulanan erken müdahale programları ile Ülkemizde okulöncesi ÖÖG belirtilerine yönelik, ailelerin ve eğitimcilerin bilgilerinin yetersiz oluşu çocuklara sunulması gereken erken müdahale programlarının uygulanmasını geciktirmektedir. Bu çalışma, yurt dışı ve ülkemizde yapılan araştırmaları derleyerek eğitimcilere yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır

References

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statictical Manual of Mental Disorders (Fourth
 • edition).
 • Demir, B. (2005). Okulöncesi ve ilköğretim birinci sınıfa devam eden öğrencilerde özel öğrenme güçlüğünün
 • belirlenmesi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Doğan, H. (2012). Özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan 5-6 yaş çocukları için uygulanan erken müdahale
 • eğitim programının etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gür, G. (2013). Disleksili bireylerde erken tanı konmasının önemi ve disleksi eğitimlerinde yurt içi ve
 • yurt dışı uygulamaların incelenmesi ve karşılaştırılması. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Özat, N.E. (2010). Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda frostig görsel algı eğitim programının etkisi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Rose, S.J. (2009). Identifying and Teaching Children and Young People with Dyslexia and Literacy Difficulties. An independent report. www.teachernet.gov.uk/publications adresinden elde edildi
 • Sakız, H. (2011). Perceptions of quality of life inn chıidren with learning dısabilities. (Yayınlanmış yüksek
 • lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Sarıpınar, E.G. (2006). Özgül öğrenme güçlüğü: Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duyusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Snowling, M. (2012). Early identification and interventions for dyslexia: a contemporary view. Journal of Research in Special Educational Needs doi: 10.1111/j.1471-3802.2012.01262.x
 • Turgut, S. (2008). Özgül öğrenme güçlüğünde nöropsikolojik profil. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Vural, S. , Yücesoy, Ş. (2004). Türkiye’de Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Hizmetlerin Yasal Yapılanmasında Avrupa Birliği’ne Uyum Çabalarının Yansımaları, Eğitim Fakültesi https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/ bitstream/handle/11421/506/194893.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden elde edildi
 • İnternetten edinilmiş kaynak: http://www.pearsonclinical.co.uk/Education/Assessments/Dyslexia/ DyslexiaEarlyScreeningTest-SecondEdition(DEST-2)/DyslexiaEarlyScreeningTest- SecondEdition(DEST-2).aspx Erişim Tarihi: 01.03.2015

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Kübra ASLAN

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 24, 2015
Acceptance Date October 12, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Aslan, K. (2015). Özgül Öğrenme Güçlüğünün Erken Dönem Belirtileri ve Erken Müdahale Uygulamalarına Dair Derleme . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103918