PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Okul Öncesi Dönemde Çocukta Ölüm Kavramı ve Yas Döneminde Öğretmen Yaklaşımı

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

İnsanın  doğumu  aynı  zamanda  acılarınında  başlangıcı  olur. Bizler  hayatımız boyunca  birçok kayıplar ardından da acılar yaşayacağız. Hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmemiz için kayıplarımızı kabullenerek duygularımızla yüzleşerek ve kayıplarımızı geçmişte bırakarak yolumuza devam edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

Ölüm kavramınının psikoloji ve psikiyatride ele alınışı 2. Dünya savaşının sonlarına doğru uzanmaktadır.Otto Frank, Karen Horney,Erich Fromm gibi psikoanalistlerin her biri farklı zamanlarda bu konudaki görüşlerini ifade etmişlerdir.

Ölüm kavramına bakış açısı gelişim dönemi özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin psikoanalitik araştırmacılara göre küçük çocukların ölümü anlama ve kabullenme kapasiteleri onların bilişsel ve duygusal olgunluk düzeyi ile sınırlıdır. Bu noktada ölüm kavramının birey tarafından farklı gelişim evrelerinde algılanışı ve konunun bireye açıklama biçiminin önemi ortaya çıkmaktadır.

Okulöncesi dönemde çocuklar bilişsel olarak işlem öncesi dönemdedirler, dolaysıyla egosantrik ve büyüsel düşünce ölüm kavramını açıklamada kullanılır.Bilişsel olarak süreklilik kavramı gelişmediği için ölümün geri dönülmez ve sürekli olduğunu kavrayamazlar.Çocuk için ölüm günlük yaşamda varolan birisinin bundan sonra olmaması kadar basit olup ayrılığın süresi kaygı vericidir.

Okulöncesi dönemde bu durumla karşılaşan çocuk yas sürecinde en büyük desteği öğretmeninden almaktadır.Sonuç olarak normal yas sürecinin öğretmenin doğru tutum ve yaklaşımlaeı bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılmasını sağlayacaktır.

Anahtar kelime: Ölüm, yas, Okulöncesi, çocuk, öğretmen

References

 • Geçtan,E. (1990) Varoluş ve psikiyatri. İstanbul: Metis yayınları .164
 • Herman,J.(2011).Travma ve iyileşme İstanbul Literatür yayıncılık 27
 • Koç, M. (2003) Ölüm korkusu üzerine kurumsal açıdan psikolojik bir değerlendirme Sakarya Üniversitesi
 • Eğitim FakültesiDergisi 6 (1): 7-9
 • Saler, L.S , Skolnick , N. (1992) Childhood parental death an depression in adulthood: Roles of surviving parental family enironment , American Journal of Orthopsyhiatri 62 (4): 504-516
 • Slaughter,V.,Griffits,M. (2007) Death understanding and fear of death in young childeren Clinical child psychology and psychiatry, 12(4) :525-535
 • Zara,A.(2013).Travmatik stres ve etkileri İstanbul Bilgi üniversitesi yay.34-37

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

İnsanın doğumu aynı zamanda acılarınında başlangıcı olur.Bizler hayatımız boyunca birçok kayıplar ardından da acılar yaşayacağız.Hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmemiz için kayıplarımızı kabullenerek duygularımızla yüzleşerek ve kayıplarımızı geçmişte bırakarak yolumuza devam edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor

References

 • Geçtan,E. (1990) Varoluş ve psikiyatri. İstanbul: Metis yayınları .164
 • Herman,J.(2011).Travma ve iyileşme İstanbul Literatür yayıncılık 27
 • Koç, M. (2003) Ölüm korkusu üzerine kurumsal açıdan psikolojik bir değerlendirme Sakarya Üniversitesi
 • Eğitim FakültesiDergisi 6 (1): 7-9
 • Saler, L.S , Skolnick , N. (1992) Childhood parental death an depression in adulthood: Roles of surviving parental family enironment , American Journal of Orthopsyhiatri 62 (4): 504-516
 • Slaughter,V.,Griffits,M. (2007) Death understanding and fear of death in young childeren Clinical child psychology and psychiatry, 12(4) :525-535
 • Zara,A.(2013).Travmatik stres ve etkileri İstanbul Bilgi üniversitesi yay.34-37

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Selin ÖZKAN

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 24, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Özkan, S. (2015). Okul Öncesi Dönemde Çocukta Ölüm Kavramı ve Yas Döneminde Öğretmen Yaklaşımı . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103921