PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sağlık Sisteminde Erken Müdahale: Vaka Sunumu

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Giriş

Sağlık sistemi, çocuğa ve aileye erken çocukluk döneminde en fazla ulaşabilen ve bu nedenle erken müdahale hizmetlerinin planlanmasındaki önemli halkalardan biridir.

Olgu Sunumu

3 ay 24 günlük kız hasta, koruyucu ailesi ile gelişimsel pediatri polikliniğine başvurdu. İlk değerlendirmede, doğum asfiksisi yaşadığını düşündüren ağır spastisite bulguları saptandı. 7 aylıkken, Engelli Sağlık Kurulu Raporu çıkarılarak düzenli fizyoterapi eğitimi başlandı. Çocuğun takibinde, 10 aylıkken desteksiz oturduğu, 16 aylıkken sıraladığı ve 22 aylıkken ortez (afo) yardımıyla bağımsız yürümeye başladığı belirlendi.

Sonuç

Gelişim açısından riskler taşıyan (perinatal asfiksi, prematürite gibi) çocukların, düzenli sağlık ve gelişim izleminin yapılması, ailelerin evde çocukların gelişimini desteklemesi ve çocukların gerekli hizmetlere ulaşmasının sağlanması, çocukların var olan ‘gelişimsel potansiyeline’ ulaşması açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetleri sistemi, erken müdahale (eğitim), erken tıbbi müdahale

References

 • Anlar B. (2013) Beyinde Plastisite ve Bozuklukları. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 9(4): 129–37. http://www. turkiyeklinikleri.com/ adresinden elde edildi.
 • Cardon G., Campbell J., Sharma A. (2012) Plasticity in Developing Auditory Cortex: Evidence From Children
 • With Sensorineural Hearing Loss and Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. J. Am Acad. Audiol,
 • (6): 396–495.doi: 10.3766/jaaa.23.6.3
 • Chan M. (2013) Linking Child Survival an Child Development For Health, Equity and Sustainable Development.
 • Lancet vol 381 (May 4): 1514-15. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60944-7
 • Chen D. (Ed). (2014) Essential elements in Early Intervention Visual İmpairment and Multible Disabilities. (Second edition) .AFB Press
 • http://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=PPDTAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=)+Essential+e- lements+in+Early+Intervention+Visual+%C4%B0mpairment+and+Multiple+Disabilities.+(&ots=P- maWWnyJG5&sig=YK8KmjnlnjjuFajcAZ82O7lzFUs&redir_esc=y#v=onepage&q=)%20Essential%20 elements%20in%20Early%20Intervention%20Visual%20%C4%B0mpairment%20and%20Multiple%20
 • Disabilities.%20(&f=false adresinden elde edilmiştir.
 • Engle P.L.,Fernald L.C.H.,Alderman H., Behrman J., O’gara C.,Yousafzai A.,Cabral de Mello M., Hidroba M., Ulkuer N, Ertem I.,Iltus S. and the Global Child Development Steering Group. (2011) Strategies for reducing inequalities and improving developmental outcomes for young children in low-income and middle-income countries. The Lancet Volume 378, Issue 9799, 8–14, Pages 1339–1353. DOI 10.1016/ S0140–6736(11)60889(1)
 • Ertem İÖ. (Ed). (2005a) Gelişimsel Pediatri Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi. (1. baskı). Çocuk Hastalık-
 • ları Araştırma Vakfı.
 • Ertem İÖ. (2005b) İlk üç yaşta gelişimsel sorunları olan çocuklar: üç sorun ve üç çözüm, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(2): 13-25. http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=39 adresinden elde edilmiştir.
 • Howard V., Williams B., Lepper C. (2010). Very Young Children With Special Needs:
 • A Foundation for Educators, Families and Service Providers (4th Ed.) Upper Saddle River, N.J: Pearson Edu-
 • cation.Kolb B.,Gibb R., Clarke
 • https://books.google.com.tr/books?id=kRwIAAAAQBAJ&pg=PA330&lpg=PA330&dq=Howard+V.,+Wil- liams+B.,+Lepper+C.+%282010%29.+Very+Young+Children+With+Special+Needs:&source=bl&ot- s=YjOzBhw5B_&sig=zBULntQ9JM1JSqaeV6hKntBOT6A&hl=tr&sa=X&ei=ejMCVfLVO8uAywP- mqYCYBQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Howard%20V.%2C%20Williams%20B.%2C%20
 • Lepper%20C.%20(2010).%20Very%20Young%20Children%20With%20Special%20Needs%3A&f=fal-
 • se adresinden elde edilmiştir.
 • Kolb B., Mychasiuk R., Williams P., Gibb R. (2011b) Brain Plasticity and Recovery From Early Cortical Injury.
 • Developmental Medicine and Child Neurology 53(suppl.4): 4-8 .DOI: 10.1111/j. 1469-8749.2011.04054.x
 • Kurul S.H. (2007) Nörolojik Gelişme Geriliği Riski Olan Sütçocuklarının Erken Belirlenmesinin Önemi ve Klinisyenin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(3):195-205. http://www.deu.edu.tr/ DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=6560 adresinden elde edilmiştir.
 • Landi D., Rossini P.M. (2010) Cerebral Restorative Plasticity From Normal Ageing to Brain Diseases: ‘’A Never Ending Story’’.Restorative Neurology and Neuroscience 28: 349-366.doı 10.3233/rnn-2010-0538
 • M. Ghali L. (2011a) Brain Plasticity and Behaviour in the Developing Brain, J Can Acad Child Adolesc Psyc- hiatry, 2011; 20(4): 265-276. http://www.cacap-acpea.org/en/cacap/Welcome_p802.html adresinden elde edilmiştir.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

GirişSağlık sistemi, çocuğa ve aileye erken çocukluk döneminde en fazla ulaşabilen ve bu nedenle erken müdahale hizmetlerinin planlanmasındaki önemli halkalardan biridir.Olgu Sunumu3 ay 24 günlük kız hasta, koruyucu ailesi ile gelişimsel pediatri polikliniğine başvurdu. İlk değerlendirmede, doğum asfiksisi yaşadığını düşündüren ağır spastisite bulguları saptandı. 7 aylıkken, Engelli Sağlık Kurulu Raporu çıkarılarak düzenli fizyoterapi eğitimi başlandı. Çocuğun takibinde, 10 aylıkken desteksiz oturduğu, 16 aylıkken sıraladığı ve 22 aylıkken ortez (afo) yardımıyla bağımsız yürümeye başladığı belirlendi. SonuçGelişim açısından riskler taşıyan (perinatal asfiksi, prematürite gibi) çocukların, düzenli sağlık ve gelişim izleminin yapılması, ailelerin evde çocukların gelişimini desteklemesi ve çocukların gerekli hizmetlere ulaşmasının sağlanması, çocukların var olan ‘gelişimsel potansiyeline’ ulaşması açısından çok önemlidir

References

 • Anlar B. (2013) Beyinde Plastisite ve Bozuklukları. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 9(4): 129–37. http://www. turkiyeklinikleri.com/ adresinden elde edildi.
 • Cardon G., Campbell J., Sharma A. (2012) Plasticity in Developing Auditory Cortex: Evidence From Children
 • With Sensorineural Hearing Loss and Auditory Neuropathy Spectrum Disorder. J. Am Acad. Audiol,
 • (6): 396–495.doi: 10.3766/jaaa.23.6.3
 • Chan M. (2013) Linking Child Survival an Child Development For Health, Equity and Sustainable Development.
 • Lancet vol 381 (May 4): 1514-15. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60944-7
 • Chen D. (Ed). (2014) Essential elements in Early Intervention Visual İmpairment and Multible Disabilities. (Second edition) .AFB Press
 • http://www.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=PPDTAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=)+Essential+e- lements+in+Early+Intervention+Visual+%C4%B0mpairment+and+Multiple+Disabilities.+(&ots=P- maWWnyJG5&sig=YK8KmjnlnjjuFajcAZ82O7lzFUs&redir_esc=y#v=onepage&q=)%20Essential%20 elements%20in%20Early%20Intervention%20Visual%20%C4%B0mpairment%20and%20Multiple%20
 • Disabilities.%20(&f=false adresinden elde edilmiştir.
 • Engle P.L.,Fernald L.C.H.,Alderman H., Behrman J., O’gara C.,Yousafzai A.,Cabral de Mello M., Hidroba M., Ulkuer N, Ertem I.,Iltus S. and the Global Child Development Steering Group. (2011) Strategies for reducing inequalities and improving developmental outcomes for young children in low-income and middle-income countries. The Lancet Volume 378, Issue 9799, 8–14, Pages 1339–1353. DOI 10.1016/ S0140–6736(11)60889(1)
 • Ertem İÖ. (Ed). (2005a) Gelişimsel Pediatri Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi. (1. baskı). Çocuk Hastalık-
 • ları Araştırma Vakfı.
 • Ertem İÖ. (2005b) İlk üç yaşta gelişimsel sorunları olan çocuklar: üç sorun ve üç çözüm, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(2): 13-25. http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=39 adresinden elde edilmiştir.
 • Howard V., Williams B., Lepper C. (2010). Very Young Children With Special Needs:
 • A Foundation for Educators, Families and Service Providers (4th Ed.) Upper Saddle River, N.J: Pearson Edu-
 • cation.Kolb B.,Gibb R., Clarke
 • https://books.google.com.tr/books?id=kRwIAAAAQBAJ&pg=PA330&lpg=PA330&dq=Howard+V.,+Wil- liams+B.,+Lepper+C.+%282010%29.+Very+Young+Children+With+Special+Needs:&source=bl&ot- s=YjOzBhw5B_&sig=zBULntQ9JM1JSqaeV6hKntBOT6A&hl=tr&sa=X&ei=ejMCVfLVO8uAywP- mqYCYBQ&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=Howard%20V.%2C%20Williams%20B.%2C%20
 • Lepper%20C.%20(2010).%20Very%20Young%20Children%20With%20Special%20Needs%3A&f=fal-
 • se adresinden elde edilmiştir.
 • Kolb B., Mychasiuk R., Williams P., Gibb R. (2011b) Brain Plasticity and Recovery From Early Cortical Injury.
 • Developmental Medicine and Child Neurology 53(suppl.4): 4-8 .DOI: 10.1111/j. 1469-8749.2011.04054.x
 • Kurul S.H. (2007) Nörolojik Gelişme Geriliği Riski Olan Sütçocuklarının Erken Belirlenmesinin Önemi ve Klinisyenin Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(3):195-205. http://www.deu.edu.tr/ DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=6560 adresinden elde edilmiştir.
 • Landi D., Rossini P.M. (2010) Cerebral Restorative Plasticity From Normal Ageing to Brain Diseases: ‘’A Never Ending Story’’.Restorative Neurology and Neuroscience 28: 349-366.doı 10.3233/rnn-2010-0538
 • M. Ghali L. (2011a) Brain Plasticity and Behaviour in the Developing Brain, J Can Acad Child Adolesc Psyc- hiatry, 2011; 20(4): 265-276. http://www.cacap-acpea.org/en/cacap/Welcome_p802.html adresinden elde edilmiştir.

Details

Primary Language English
Journal Section Poster Presentation
Authors

İclal SUCAKLI


Alev ŞAHİNÖZ


Yasemin YILMAZER


Sevilay AKKUŞ

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 24, 2015
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Sucaklı, İ. , Şahinöz, A. , Yılmazer, Y. & Akkuş, S. (2015). Sağlık Sisteminde Erken Müdahale: Vaka Sunumu . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103931