Price Policy

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi; makale gönderimi, makalelere ulaşım ve değerlendirme eylemleri hususunda hiçbir ücret talep etmemektedir.

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal does not demand any kind of charges for acts of submission, access and evaluation.