Year 2013, Volume 1 , Issue 1, Pages 0 - 1 2013-05-01

CATEGORİCAL  ANALYSIS  OF  VARIANCE  FOR  WOMEN  FG  SCORE
KADINLARDA FG SKORLARI İÇİN KATEGORİK VARYANS ANALİZİ

Nuri ÇELİK [1]


In  statistical  analysis,  lots  of  application  and  methods  are  about  on  normality  assumption.  In  the  same  way,  in  the  analysis  of  variance  method  too,  the  most  important  assumption  is  normality.  However,  It  is  observed  that  there  are  more  categorical,  nominal  or  sequential  data  than  continious  data  in  everday  life.   In   this   work,   one   way   analysis   of   variance   method   for   categorical   data   (CATANOVA)   will   be  determined,  components  of  variation  and  their  distributional  behaviour  will  be  constructed  and  numerical  example  will  be  applied  to  real  data  set.
İstatistik uygulamalarında birçok analiz ve yöntem verilerin sürekliliği varsayımına dayanır. Bununla birlikte varyans analizinin de en önemli varsayımlarından biri de verilerin sürekliliğidir. Ancak günlük hayatta verilerin daha çok kategorik, isimsel ya da sıralı olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada kategorik veri setleri için tek yönlü varyans analizi (CATANOVA) metodu tanıtılacak, kareler toplamının parçalanışı ve dağılımı verilecek ve gerçek veri seti ile uygulaması yapılacaktır.
Other ID JA97GS38US
Journal Section Research Article
Authors

Author: Nuri ÇELİK

Dates

Publication Date : May 1, 2013

APA Çeli̇k, N . (2013). KADINLARDA FG SKORLARI İÇİN KATEGORİK VARYANS ANALİZİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 1 (1) , 0-1 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32113/356043