Year 2013, Volume 1 , Issue 2, Pages 0 - 0 2013-10-01

THE EVALUATİON OF URBAN BUİLDİNGS STOCKS İN TATVAN DİSTRİCT
TATVAN KENTSEL YAPI STOĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ercan IŞIK [1] , M. Hamidullah ÖZLÜK [2]


In this study, in order to be a sample for general existing buildings in Tatvan /Bitlis located in Lake Van Basin which is seismically quite active, the evaluation of existing buildings in Cumhuriyet Street in Tatvan has been carried out through screening method. With this method existing structures have been evaluated quickly and the buildings that have damage risk have been determined. These buildings have to be subjected to a more detailed assessment. Evaluation calculations have been done for Cumhuriyet Street. 236 existing buildings have been evaluated. %43 of these buildings will be examined in the middle priority; %27 in the low priority and %30 in the safety priority. This study will be a source for the future studies on the other existing structures of Tatvan. Due to seismic risks the reality of earthquake should not be forgotten in Tatvan
Bu çalışmada, sismik açıdan çok hareketli Vangölü Havzasında yerinde Bitlis İli, Tatvan İlçesinin genel yapısı stoğu değerlendirmesine örnek teşkil etmesine Tatvan İlçesi, Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan kentsel yapı stoğunun tamamını 1. kademe değerlendirmesi, sokak tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemle tatvan ilçesindeki yapıları değerlendiren veya tehdit eden ars eden binalar, daha ayrıntılı olarak bir değerlendirmeye tabi tutulmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Tatvan Cumhuriyet Caddesinde bulunan bankaya verildi,yığma ve karma binalar hesabı yapılmadı. Birinci kademe değerlendirmesinde incelenen toplam 236 adet binanın% 43'ü orta derecede riskli; % 27'si düşük riskli ve% 30'u güvenli yapı grubunda çıkmıştır. Bu çalışma Tatvan için yapılacaktır, mevcut yapıların depremselliği çalışmalarına önemli bir kaynakolacağını düşünmekteyiz.
Other ID JA45CS98HM
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ercan IŞIK

Author: M. Hamidullah ÖZLÜK

Dates

Publication Date : October 1, 2013

APA Işık, E , Özlük, M . (2013). TATVAN KENTSEL YAPI STOĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 1 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32114/356049