Year 2014, Volume 2 , Issue 1, Pages 0 - 0 2014-05-01

EXAMINING THE WORKERS’ PRODUCTIVITY AT TEXTILE ENTERPRISES IN AFYONKARAHISAR CITY VIA STRUCTURAL EQUATION MODELING
AFYONKARAHİSAR İLİNDEKİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ

Birol TOPÇU [1] , Sinan SARAÇLI [2] , Cengiz GAZELOGLU [3]


In recent years, one of the most important problems of the textile enterprises is low productivity like similar enterprises. One of the most effective factor on the productivity of the enterprise is the productivity of the workers. From this side, it is very important to increase the workers’ productivity, to understand their expects, and to decrease the productivity of the time of a new worker till he adapt to the enterprise. By this side, in this study, the negative effects on the productivity of the workers at textile enterprises in Afyonkarahisar city is tried to be determined via Structural Equation Modeling (SEM). As a result, the most effective faktor on the low productivity of workers at textile enterprises in Afyonkarahisar city is determined as, social conditions which include the items like “social activities with colleagues”, “Self-improvement conditions” and etc
Son yıllarda benzer işletmelerde olduğu üzere, tekstil işletmelerinin en büyük problemlerinden birisi iş gören verimliliğini etkileyen faktörlerin birbirleri ile olan etkileşimi sonucu işçi ve işletmedeki verimlilik düşüklüğüdür. Bu açıdan bakıldığında faktörlerin birbirleri ile olan etkileşimini en aza indirmek ve buna bağlı olarak da verimliliği en üst seviyeye çıkarmak oldukça önemlidir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile Afyonkarahisar ilindeki tekstil işletmelerinde çalışan işçilerin verimliliklerini etkileyen faktörlerin birbirleri ile olan etkileşimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak da Afyonkarahisar ilindeki tekstil işletmelerinde çalışan işcilerin verimliliklerini olumsuz yönde etkileyecek olan faktörlerin etkileşimi sonucu “Fiziki Şartlar” ile “Ekonomik Şartlar”ın birbirleri ile olan etkileşimi işçinin verimliliğini etkileyen en yüksek iki faktör olarak belirlenmiştir.
Other ID JA87NP69DK
Journal Section Research Article
Authors

Author: Birol TOPÇU

Author: Sinan SARAÇLI

Author: Cengiz GAZELOGLU

Dates

Publication Date : May 1, 2014

APA Topçu, B , Saraçlı, S , Gazeloglu, C . (2014). AFYONKARAHİSAR İLİNDEKİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 2 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32115/356053