Year 2014, Volume 2 , Issue 2, Pages 0 - 0 2014-10-01

AMENDMENT OF HEAVY METAL POLLUTION IN AGRICULTURAL LANDS WITH PHYTOREMEDIATION TECHNIQUES
TARIM ALANLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN FİTOREMEDİASYON TEKNİKLERİYLE GİDERİLMESİ

Sevinç ADILOGLU [1]


Soil fertility has been reduced with intensive chemical fertilizers applied to soils. Besides, some physical, chemical and biological properties of soils were negative affected in this situation. On the other hand, soils were polluted by different industrial materials. Heavy metal pollution in the soil has been very important in recent years all over the world. On the other hand, phytoremediation technique is a new technology for improving of heavy metal pollution from agricultural lands. Phytoremediation technology is cheaper and more practical than other classical improving chemical and physicochemical technologies. Phytoremediation is the name inclined to a set of technology that use some hyper accumulator plants to clean heavy metal contaminated soils. Many agricultural techniques and some applications have been called phytoremediation methods, for example; Phytoextraction, Phytostabilization, Rhizofiltration, Rhizodegradation, Phytovolatilization, Phytodegradation, Vegetative Cover Systems, Hydraulic Control, Riparian Corridors/Buffer Strips. Some phytoremediation technologies were evaluated in this study
Toprakların verimliliği yoğun bir kimyasal gübre uygulamaları ile birlikte azalmıştır. Ayrıca bu durum toprakların bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini de olumsuz bir biçimde etkilemiştir. Diğer taraftan topraklar çeşitli endüstriyel atıklarla da kirlenmiştir. Dünyada son yıllarda topraklardaki ağır metal kirliliği çok önemli bir sorun haline gelmiştir. Fitoremediasyon teknolojisi klasik kimyasal ve fizikokimyasal yöntemlere göre daha ucuz ve daha pratik olmaktadır. Bu ıslah yönteminde bazı hiper akümülatör bitkiler yardımı ile topraklar ağır metallerden temizlenmektedir. Fitoremediasyon teknikleri ve uygulamlaları çeşitli olup hepsine fitoremediasyon yöntemi adı verilmekte olup bu yöntemlerin bazıları şu şekildedir, fitoekstraksiyon, fitostabilizasyon, rizofiltrasyon, rizodegredasyon, fitovolatilizasyon, fitodegredasyon, vejetatif örtü sistemleri, hidrolik kontrol, riparian buffer strips. Bu çalışmada bazı fitoremediasyon teknolojileri değerlendirilmiştir
Other ID JA25RP48CF
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sevinç ADILOGLU

Dates

Publication Date : October 1, 2014

APA Adıloglu, S . (2014). TARIM ALANLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN FİTOREMEDİASYON TEKNİKLERİYLE GİDERİLMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 2 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32116/356057