Year 2015, Volume 3 , Issue 1, Pages 0 - 0 2015-05-01

EXAMINING THE AFFECTS OF SCORING METRICS ON BAYESIAN NETWORKS STRUCTURE LEARNING
SKORLAMA ÖLÇÜTLERİNİN BAYESCİ YAPI ÖĞRENME ALGORİTMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Emre DÜNDER [1] , Mehmet Ali CENGİZ [2] , Serpil GÜMÜŞTEKİN [3]


The scoring metrics directly affect the performance of the constructed Bayesian network structure. In this study we investigated the affects of different scoring metrics on Bayesian network structure using score based and hybrid algorithms. By using Alarm data set we compared four different scoring metrics with applying three Bayesian network structure learning algorithms. According to obtained results, the structures which constructed with Akaike information criteria (AIC) and Bayesian information criteria (BIC) gives better results according to Bayesian Dirichlet equalivance and K2 scoring metrics
Yapı öğrenme algoritmalarında skorlama ölçütleri, oluşturulan Bayesci ağ yapısının performansını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada farklı skorlama ölçütlerinin skor tabanlı ve karma algoritmalar kullanılarak oluşturulan Bayesci ağ yapısı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Alarm veri seti kullanılarak dört farklı skorlama ölçütü üç farklı Bayesci yapı öğrenme algoritması uygulanarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Akaike bilgi kriteri (AIC) ve Bayesci bilgi kriteri (BIC) skorlama ölçütleri ile oluşturulan yapılar Bayesci Dirichlet eşdeğerlilik (BDe) ve K2 skorlama ölçütlerine göre daha iyi sonuç vermiştir
Other ID JA57VT69BJ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Emre DÜNDER

Author: Mehmet Ali CENGİZ

Author: Serpil GÜMÜŞTEKİN

Dates

Publication Date : May 1, 2015

APA Dünder, E , Cengiz, M , Gümüştekin, S . (2015). SKORLAMA ÖLÇÜTLERİNİN BAYESCİ YAPI ÖĞRENME ALGORİTMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32117/356061

Authors of the Article
Emre DÜNDER [1]
Mehmet Ali CENGİZ [2]
Serpil GÜMÜŞTEKİN [3]