PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

POWER ANALYSIS AND SAMPLE SIZE CALCULATION FOR LOGRANK TEST

Year 2015, Volume 3, Issue 2, 0 - 1, 01.10.2015

Abstract

Statistical power is the probability of rejecting a false null hypothesis and a larger sample size will increase the power of test. In the process of computing power, the sample size is determined. Therefore, the power of the study should be determined before starting to work. The logrank test is a hypothesis test tocomparethe survival distributions of two samples. It is widelyused in clinicaltrials to establish the efficacy of a new treatment. Freedman, Lachine-Foulkes and Lakatos methods make power analysis and sample size calculations for the Logrank test. In this study, we compared the methods which makes power analysis and sample size calculations for the Logrank test. Study design was created using different parameter values to determine similarities and differences between the methods

LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI

Year 2015, Volume 3, Issue 2, 0 - 1, 01.10.2015

Abstract

İstatistiksel güç yanlış olan yokluk hipotezinin reddedilmesi olasılığıdır ve geniş bir örneklem büyüklüğü testin gücünü arttıracaktır. Güç hesaplama işleminde aynı zamanda örnek büyüklüğü de belirlenir. Bu nedenle testin gücü, çalışmaya başlamadan önce belirlenmelidir. Logrank testi, iki örneklemin sağkalım dağılımlarını karşılaştıran bir hipotez testidir. Genellikle klinik denemelerde yeni bir tedavinin etkinliğini belirlemek için kullanılır. Freedman (Freedman, 1982) Lachin-Foulkes (Lachin ve Foulkes, 1986) ve Lakatos (Lakatos, 1988) metotları Logrank testi için güç analizi ve örnek genişliği hesaplamaları yapan yöntemlerdir. Bu çalışmada Logrank testi için güç analizi ve örnek genişliğini belirleyen bu yöntemler karşılaştırılmıştır. Farklı parametre değerleri için çalışma tasarımları oluşturularak yöntemler arasındaki benzer ve farklı yönler ortaya çıkarılmıştır

Details

Other ID JA59GA85JZ
Journal Section Research Article
Authors

Nesrin ALKAN This is me


Yüksel TERZİ This is me


B. Barış ALKAN This is me

Publication Date October 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Alkan, N. , Terzi, Y. & Alkan, B. B. (2015). LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (2) , 0-1 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32118/356066


Dergimizin Tarandığı İndeksler

esji.png14321 idealonline%20logo.jpg  base-1036x436.png  Logo_Horizontal.png

16547


International Anatolia Academic Online Journal / Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2148-3183

https://www.iaaoj.org