Year 2015, Volume 3 , Issue 2, Pages 0 - 1 2015-10-01

POWER ANALYSIS AND SAMPLE SIZE CALCULATION FOR LOGRANK TEST
LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI

Nesrin ALKAN [1] , Yüksel TERZİ [2] , B. Barış ALKAN [3]


Statistical power is the probability of rejecting a false null hypothesis and a larger sample size will increase the power of test. In the process of computing power, the sample size is determined. Therefore, the power of the study should be determined before starting to work. The logrank test is a hypothesis test tocomparethe survival distributions of two samples. It is widelyused in clinicaltrials to establish the efficacy of a new treatment. Freedman, Lachine-Foulkes and Lakatos methods make power analysis and sample size calculations for the Logrank test. In this study, we compared the methods which makes power analysis and sample size calculations for the Logrank test. Study design was created using different parameter values to determine similarities and differences between the methods
İstatistiksel güç yanlış olan yokluk hipotezinin reddedilmesi olasılığıdır ve geniş bir örneklem büyüklüğü testin gücünü arttıracaktır. Güç hesaplama işleminde aynı zamanda örnek büyüklüğü de belirlenir. Bu nedenle testin gücü, çalışmaya başlamadan önce belirlenmelidir. Logrank testi, iki örneklemin sağkalım dağılımlarını karşılaştıran bir hipotez testidir. Genellikle klinik denemelerde yeni bir tedavinin etkinliğini belirlemek için kullanılır. Freedman (Freedman, 1982) Lachin-Foulkes (Lachin ve Foulkes, 1986) ve Lakatos (Lakatos, 1988) metotları Logrank testi için güç analizi ve örnek genişliği hesaplamaları yapan yöntemlerdir. Bu çalışmada Logrank testi için güç analizi ve örnek genişliğini belirleyen bu yöntemler karşılaştırılmıştır. Farklı parametre değerleri için çalışma tasarımları oluşturularak yöntemler arasındaki benzer ve farklı yönler ortaya çıkarılmıştır
Other ID JA59GA85JZ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Nesrin ALKAN

Author: Yüksel TERZİ

Author: B. Barış ALKAN

Dates

Publication Date : October 1, 2015

APA Alkan, N , Terzi, Y , Alkan, B . (2015). LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (2) , 0-1 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32118/356066