Year 2015, Volume 3 , Issue 2, Pages 0 - 0 2015-10-01

PORTFOLIO SELECTION AND AN APPLICATION ON BIST30
PORTFÖY SEÇİMİ VE BİST30 ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Gökçe ZEREY [1] , Erol Terzi [2]


Investment expresses the distribution of the existent stocks on different investment are as to supply profit for the future. For this purpose, the portfolio which is one of financial as sets generally preferred to be occured. In this study, the close data belongs to 30 stockstakingplace in the BİST30 indexes for 96 weeks and 460 days between 29/04/2013 and 27/02/2015 have been operated on. The daily and weekly close prices of these stocks on there levant date have been examined by Jarque-Bera test to look for the suitability of the normal distrubution. The results of test have been evaluated by Finnet Portfolio Advisor. Accordingly, which stocksshould be required to focus on the investment has been decided
Yatırım, eldeki sermayenin ileride bir kazanç sağlaması amacıyla şimdiden farklı yatırım alanlarına dağıtılmasını ifade eder. Bu amaçla finansal varlıklardan genellikle portföy oluşturulması tercih edilir. Çalışmamızda BİST30 endeksinde yer alan 30 hisse senedinin 29/04/2013-27/02/2015 tarihleri arasında yer alan 96 haftalık ve 460 günlük kapanış verisi üzerinde işlem yapılmıştır. Bu hisselerin ilgili tarihteki günlük ve haftalık kapanış fiyatlarının, R programında normal dağılıma uygunluğunaJarque-Bera testi ile bakılmıştır. Test sonuçları Finnet Portfolio Advisor programıyla değerlendirildi. Bu doğrultuda yatırımın hangi hisse senetleri üzerinde yoğunlaşması gerektiğine karar verildi.
Other ID JA58PG75ZF
Journal Section Research Article
Authors

Author: Gökçe ZEREY

Author: Erol Terzi

Dates

Publication Date : October 1, 2015

APA Zerey, G , Terzi, E . (2015). PORTFÖY SEÇİMİ VE BİST30 ÜZERİNDE BİR UYGULAMA . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32118/356068