Year 2015, Volume 3 , Issue 2, Pages 0 - 0 2015-10-01

CALCULATION OF PERFORMANCE SCORE FOR A DAMAGED RC BUILDING
HASARLI BİR BETONARME BİNANIN PERFORMANS PUANIN HESAPLANMAS

Ercan IŞIK [1]


Detailed investigation of buildings was not possible because of amount of existing building stocks. Rapid assessment methods were developed to reduce stock numbers of the buildings subjected to detailed evaluation. The buildings which have priority risks can be detected with the help of these methods. Thanks to most rapid evaluation methods, it is possible to determine some of the parameters that would affect the building's behavior in case of an earthquake partially without even entering the building and partially through the data obtained from the interior of the building. This study aims to investigate the earthquake performances of Gedikbulak School building that has totally collapsed after Van earthquake. The school was located close to the epicenter of the earthquake. In this study Japan Seismic Index Method, Canadian Seismic Screening Method and P25 rapid assessment methods were used. Aim of this study is comparing the behavior of building under an earthquake and scores of rapid assessment methods. This study reveals that the rapid evaluation methods can be used conveniently
Mevcut yapı stokunun çok olması yapıların detaylı olarak incelenmesini mümkün kılmamaktadır. Detaylı incelemeye tabi tutulacak bina sayısını azaltmak için hızlı değerlendirme yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemler yardımı ile risk önceliği olan binalar tespit edilebilmektedir. Hızlı değerlendirme yöntemlerinin birçoğunda bina içine girmeden veya kısmen bina içine girerek değerlendirme yapılabilmektedir. Bu çalışmada sonuçların doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için 2011 Van depreminde tamamen çökmüş olan Gedikbulak İlköğretim Okulu örnek bina olarak seçilmiştir. Seçilen bu bina için Japon Sismik İndeks, Kanada Sismik Tarama ve P25 Hızlı Değerlendirme yöntemleri kullanılarak, değerlendirme yapılmıştır. Çalışmadaki amaç hızlı değerlendirme sonuçları ile deprem geçirmiş bir yapının gerçek davranışı arasındaki tutarlığı ortaya koymaktır. Çalışma hızlı değerlendirme yöntemlerin kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır.
Other ID JA67CP53DV
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ercan IŞIK

Dates

Publication Date : October 1, 2015

APA Işık, E . (2015). HASARLI BİR BETONARME BİNANIN PERFORMANS PUANIN HESAPLANMAS . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32118/356069