Year 2015, Volume 3 , Issue 2, Pages 0 - 0 2015-10-01

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF HOSPITALS IN SAMSUN USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
SAMSUN'DAKİ HASTANELERİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILMASI

Talat ŞENEL [1] , Serpil Gümüştekin [2]


Health is the base of human life. The hospitals which are mainly located in the health sector, effect economic performance in terms of investments, employment and production. Efficiency measurement, in terms of looking at the hospital of the past to plan for the future is also important. In this study, efficiency of the hospitals of the Ministry of Health in Samsun evaluated using data envelopment analysis . Data from provided the Provincial Health Directorate of hospitals for three years from 2012-2014 are analyzed. In this study, controlling inputs on the management of the hospital is greater than the power of control over outputs. Therefore, inputs aimed to minimize. The analyze is done under the assumption of constant returns to scale (CRS) and under the assumption of variable returns to scale (VRS). Established model is solved by Max - DEA program. Finally, hospitasl which are effectively worked in Samsun determined and the results were compared
Sağlık, insan yaşamının temelinde yer almaktadır. Sağlık sektörünün temelinde yer alan hastaneler ise yatırım, istihdam ve üretim açısından ekonomik performansı etkilemektedir. Dolayısıyla hastanelerin etkinlik düzeylerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Etkinlik ölçümü, hastanelerin geçmişine bakarak geleceklerini planlayabilmeleri açısından da ayrıca önemlidir. Bu çalışma, Samsun’daki Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin etkinlik düzeylerinin veri zarflama analizi (VZA) yöntemi ile belirlenmesine dayanmaktadır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden sağlanan Samsun’daki Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin 2012-2014 yılına ait verileri kullanılmıştır. Hastane yönetiminin girdiler üzerindeki kontrol gücünün çıktılar üzerindeki kontrol gücünden daha fazla olması sebebiyle çalışmada girdileri minimize etmeyi amaçlayan, ölçeğe göre sabit getiri varsayımına dayanan girdiye yönelik CCR ve ölçeğe göre değişken getiri varsayımına dayanan BCC modelleri kullanılmıştır. Kurulan model Max-DEA programından yararlanılarak çözülmüştür. Son olarak, yıllara göre Samsun’da etkin olarak çalışan hastaneler belirlenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Other ID JA26YY94VJ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Talat ŞENEL

Author: Serpil Gümüştekin

Dates

Publication Date : October 1, 2015

APA Şenel, T , Gümüştekin, S . (2015). SAMSUN'DAKİ HASTANELERİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILMASI . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32118/356070