Year 2014, Volume 2 , Issue 1, Pages 0 - 0 2014-05-01

SMOKİNG RATES İN PEOPLE WHO ADMİTTED TO HOSPİTAL FOR CONTROL WİTHOUT HAVİNG CHRONİC İLLNESS
KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI

Burcu Doğan [1] , Ayşe Arzu Akalın [2] , Burcu İlhan [3] , Aytekin Oğuz [4]


Aim: Smoking is a serious threat for human health. In the present day, smoking has become a global epidemic. The aim of this study is to determine smoking rates of people who admitted to hospital for control without having chronic illness. Material and Metod: People who admitted to Internal diseases, Diabetes and Family Physician polyclinics of Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital between 01 Sep 2011 and 01 Apr 2012 for general health control without having chronic illness, have been enrolled for this study after their consent. Evaluation was performed with a questionnaire prepared by us and these questionnaires were filled by patients. Findings: In our study, there were totally 221 participants as 60 male (%27.15) and 161 female (%72.85). It was determined that 74 people (%33.48) of all participants smoker and 50 (%67.57) of them were female and 24 (%32.43) of them were male. Study participants were divided into groups according to age as 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 and over. According to these age groups, it was seen that 30-39 age group has the highest smoking rate with 34 (%45.94). Discussion: According to data of Turkey Statistical Agency, it was determined that smoking rate of adults in Turkey was %31.3 in 2008 and it was %27 in 2012. This rate decreased from 47.9% to 41.4% among males and from 15.2% to 13.1% among females. In our study, overall smoking rate %33.48 is higher than Turkey’s average and especially smoking rate among females %67.57 is dramatically high. Conclusion: Our study show that smoking rate is higher than Turkey’s average. In additional, our study shows that importance of fighting and there are much more actions to be taken ones more.
Amaç: Sigara insan sağlığı açısında önemli bir tehdittir. Günümüzde sigara kullanımı küresel bir salgın haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı kronik hastalığı olmadan hastaneye kontrol amaçlı başvuranlarda sigara kullanım oranlarının saptanmasıdır. Gereç ve Yöntemler: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye, Diyabet ve Aile Hekimliği polikliniklerine 01.09.2011-01.04.2012 tarihleri arasında kronik hastalığı olmadan genel sağlık kontrolü için başvuran kişilerin sigara kullanımları tarafımızca hazırlanan, hastalar tarafından cevaplanan anket ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamıza 60’ı (%27,15) erkek, 161’i (%72,85) kadın toplam 221 kişi alınmıştır. Çalışmaya katılanlardan 74'ü (%33,48) sigara kullanmakta olup, 50’sinin (%67,57) kadın, 24’ünün (%32,43) erkek olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılanlar 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ve üzeri olarak yaş gruplarına ayrılmıştır. Yaş gruplarına göre sigara içme oranları en yüksek 30-39 yaş arası 34 (%45,94) kişi olarak saptanmıştır. Tartışma: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de yetişkinlerin sigara kullanım oranı 2008 yılında %31,3 iken, 2012 yılında %27 olarak saptanmıştır. Bu oran erkeklerde %47,9’dan %41,4’e, kadınlarda ise %15,2’den, %13,1 düşmüştür. Çalışmamızda ortalama sigara içme oranı %33,48 ile Türkiye ortalamasının üstünde olup, özellikle kadınlarda sigara kullanım oranı %67,57 ile oldukça yüksek saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda sigara kullanım oranı, Türkiye geneli sigara kullanım oranına göre yüksektir. Bu çalışma da sigara ile mücadelenin önemi ve alınması gereken daha çok tedbir olduğu bir kez daha gösterilmiştir
Other ID JA59SS88CG
Journal Section Research Article
Authors

Author: Burcu Doğan

Author: Ayşe Arzu Akalın

Author: Burcu İlhan

Author: Aytekin Oğuz

Dates

Publication Date : May 1, 2014

Bibtex @ { iaaojh356080, journal = {International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-3159}, address = {Hürriyet Mahallesi Dolu Sokak Elam KOnakları A Blok Daire 15 Süleymanpaşa Tekirdağ}, publisher = {Abdülkadir IŞIK}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI}, key = {cite}, author = {Doğan, Burcu and Akalın, Ayşe Arzu and İlhan, Burcu and Oğuz, Aytekin} }
APA Doğan, B , Akalın, A , İlhan, B , Oğuz, A . (2014). KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 2 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32121/356080
MLA Doğan, B , Akalın, A , İlhan, B , Oğuz, A . "KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 (2014 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojh/issue/32121/356080>
Chicago Doğan, B , Akalın, A , İlhan, B , Oğuz, A . "KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 (2014 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI AU - Burcu Doğan , Ayşe Arzu Akalın , Burcu İlhan , Aytekin Oğuz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 2 IS - 1 SN - -2148-3159 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI %A Burcu Doğan , Ayşe Arzu Akalın , Burcu İlhan , Aytekin Oğuz %T KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI %D 2014 %J International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences %P -2148-3159 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Doğan, Burcu , Akalın, Ayşe Arzu , İlhan, Burcu , Oğuz, Aytekin . "KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI". International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 2 / 1 (May 2014): 0-0 .
AMA Doğan B , Akalın A , İlhan B , Oğuz A . KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI. IAAOJH. 2014; 2(1): 0-0.
Vancouver Doğan B , Akalın A , İlhan B , Oğuz A . KRONİK HASTALIĞI OLMADAN HASTANEYE KONTROL AMAÇLI BAŞVURANLARDA SİGARA KULLANIM ORANLARI. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences. 2014; 2(1): 0-0.