Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Çekişmeli Göç Siyasetinin Gölgesinde AB-Türkiye İlişkileri

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 53 - 68, 31.12.2022
https://doi.org/10.25272/icps.1205851

Abstract

Göç, AB-Türkiye ilişkilerini son birkaç on yıldır (yeniden) şekillendiren en önemli meselelerden biri haline gelmiştir. 2015 yazında göçmen ve sığınmacı sayılarındaki beklenmedik artışın, veya bazı uzmanların tabir ettiği şekliyle 2015 Akdeniz göçmen ve sığınmacı krizinin, AB-Türkiye ilişkileri üzerinde önemli yansımaları olmuştur ve nihayetinde 2016 yılındaki AB-Türkiye Mutabakatı’nın kabulüne yol açmıştır. Mutabakat, çok farklı tepkileri tetikleyerek bazı gözlemcilerin, Türkiye’de göç meselelerinin artan şekilde politize edilmesinin AB-Türkiye antlaşmasının AB’nin önceliklerine hizmet edecek şekilde sürdürülebilir ve sorunsuz uygulanmasının önünde potansiyel bir kısıt oluşturacağını vurgulamışlardır.
Bu çalışma, AB’nin dış sınırlarında yer alan bir ülke olarak Türkiye’nin nasıl ve ne şekilde AB’nin göç politikası önceliklerine itiraz ettiğini analiz etmektedir. Makale, yöntemsel olarak kalitatif nitelikte olup seçilmiş birincil ve ikincil yazılı kaynakların incelemesine ve analizine dayanmaktadır. Makalenin temel argümanı, göç olgusunun AB-Türkiye ilişkilerinde araçsallaştırıldığı ve Türk otoritelerinin, AB-Türkiye ilişkilerini geleneksel olarak karakterize eden güç hiyerarşisi asimetrisini değiştirme çabası içinde göç konusuna AB ile yaptıkları görüşmelerde değindikleri şeklindedir. 

References

 • AA. (2018), “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşması durduruldu [Minister of Foreign Affairs Çavuşoğlu: Bilateral readmission agreement with Greece is suspended”, https://www.aa.com.tr/tr/politika/disisleri-bakani-cavusoglu-yunanistan-ile-geri-kabul-anlasmasi-durduruldu/1168426, 10 December 2022.
 • Achilli, L. and Sanchez, G. (2017), “What Does It Mean to Disrupt the Business Models of People Smugglers?”, Policy Briefs, 2017/09, Migration Policy Centre https://cadmus.eui.eu/handle/1814/46165, 21 December 2022.
 • Adam B. L. (2016), The refugee card in EU-Turkey Relations: a necessary but uncertain deal. Global Turkey in Europe 14, Rome: Istituto Affari Internazionali.
 • AI. (2014), “Struggling to Survive: Refugees from Syria in Turkey”, https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/017/2014/en/i, 3 September 2022.
 • Amnesty International. (2020), “What’s happening at Greece’s borders with Turkey?”, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/greece-turkey-refugees-explainer/, 5 December 2022.
 • Andersson, R. (2012), “A game of risk: Boat migration and the business of bordering Europe”, Anthropology Today, 28(6), 7-11.
 • Aubarell, G., Barrero, R. and Aragall, X. (2009), New directions of national immigration policies: The development of the external dimension and its relationship with the Euro-Mediterranean process, Euromesco paper no. 79, https://www.euromesco.net/publication/new-directions-of-national-immigration-policies-the-development-of-the-external-dimension-and-its-relationship-with-the-euro-mediterranean-process/, 15 November 2022.
 • Baldwin- Edwards, M. (2006), “Migration between Greece and Turkey: From the Exchange of Populations’ to the Non-recognition of Borders”, Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 9(3), 115-122.
 • BBC. (2020), “Turkey says millions of migrants may head to EU”, www.bbc.com/news/world-europe-51707958, 8 July 2022.
 • BBC. (2016), “Erdogan’dan AB’ye: Daha ileri giderseniz, sınır kapıları açılır”, http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38103319, 10 September 2022.
 • Bentzen, N. (2020), “Protecting, promoting and projecting Europe’s values and interests in the world”, European Parliamentary Research Services (EPRS) Ideas Paper Towards a more resilient EU. PE 652.061, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652061/EPRS_BRI(2020)652061_EN.pdf, 12 September 2022.
 • Benvenuti, B. (2017), “The Migration Paradox and EU–Turkey Relations”. IAI Working Papers 17. http://www.iai.it/en/pubblicazioni/migration-paradox-and-eu-turkey-relations, 8 October 2022. Betz, H.-G. (2001). “Exclusionary Populism in Austria, Italy and Switzerland”, International Journal, 56(3), 393-420.
 • Betz, H.-G. (1993). “The new politics of resentment: radical right-wing populism in Western Europe”, Comparative Politics, 25(4), 413-427.
 • Bigo, D. (2002). “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease”, Alternatives, 27, 63-92.
 • Boswell, C. (2003a), European Migration Policies in Flux: Changing Patterns of Inclusion and Exclusion, London: Royal Institute of International Affairs.
 • Boswell, C. (2003b), “The ‘external dimension’ of EU immigration and asylum policy”, International Affairs, 79(3), 619-638.
 • Breunig, C. and Luedtke, A. (2008). “What Motivates the Gatekeepers? Explaining Governing Party Preferences on Immigration”, Governance, 21(1), 123-146.
 • Cassarino, J.P. (2018), “Informalizing EU Readmission Policy”, The Routledge Handbook of Justice and Home Affairs Research, ed. A. Ripoll-Servent and F. Trauner, Routledge, London.
 • Castles, S., de Haas, H, and Miller, M. J. (2014), The Age of Migration, 5th ed., Palgrave Macmillan, London.
 • Cento-Bull, A. (2010). “Addressing contradictory needs: the Lega Nord and Italian immigration policy”, Patterns of Prejudice, 44(5), 411- 431.
 • Ceyhan, A and Tsoukala, A. 2002. “The Securitisation of Migration in Western Societies: Ambivalent Discourses and Policies”, Alternatives, 27, 21-39.
 • Coleman, N. (2009), European Readmission Policy: Third Country Interests and Refugee Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
 • Collett, E. (2016), “The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal”, Migration Policy Institute Op-Ed. http://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal, 20 July 2022.
 • Cumhuriyet. (2022), “Bahçeli: Türkiye sığınmacı yükünden kurtulmalı”, https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/bahceli-turkiye-siginmaci-yukunden-kurtulmali-1979889, 23 November 2022.
 • Çetin, E. (2021), “Uncertainties Involved in Turkey’s Migration Management: The Case of Syrians under Temporary Protection”, Diritto Pubblico Comparato ed Europeo Online, 45(4), 5173-5189.
 • Çetin, E. (2018), “Migration in the Euro-Mediterranean area: Lampedusa and beyond”. Migration in the Western Mediterranean, ed. L.-A. Bernes, H. Bousetta and C. Zickgraf, Routledge, London and New York.
 • Çetin, E., N. Ö. Öztürk, N. E. Gökalp Aras, and Z. Şahin Mencütek. (2018), “Turkey Country Report: Legal and Policy Framework of Migration Governance”, The EU-funded Horizon2020 project RESPOND report. www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1248427/FULLTEXT02, 20 October 2022.
 • Daily Sabah. (2015), “CHP’s latest election promise of sending back Syrian refugees in Turkey comes under criticism”, www.dailysabah.com/politics/2015/04/23/chps-latestelection-promise-of-sending-back-syrian-refugees-in-turkey-comes-under-criticism, 17 October 2022.
 • de Marcilly, C. and Garde, A. (2016), “The EU-Turkey Agreement and its implications: An unavoidable but conditional agreement”, Fondation Robert Schuman. Policy Paper 396, https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-396-en.pdf, 10 November 2022.
 • Den Heijer M, Rijpma J and Spijkerboer T. (2016), “Coercion, prohibition, and great expectations: The continuing failure of the common European asylum system”, Common Market Law Review, 53, 607-642.
 • Deutsche Welle. (2019), “Çavuşoğlu: Geri Kabul Anlaşması’nı askıya aldık [Çavuşoğlu: we put Readmission Agreement on hold], https://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-geri-kabul-anla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1-ask%C4%B1ya-ald%C4%B1k/a-49699277, 18 May 2020.
 • Dimitriadi, A., Kaya, A., Kale, B. and Zurabishvili, T. (2018), EU-Turkey relations and irregular migration: Transactional cooperation in the making, FEUTURE Online Paper No.16, https://feuture.unikoeln.de/sites/feuture/user_upload/FEUTURE_Online_Paper_No_16_D6.3.pdf, 2 December 2022.
 • Dimitriadi, A. (2017), Irregular Afghan migration to Europe: at the margins looking in. Migration, Diasporas and Citizenship Series, Springer.
 • Dowling, S. (2019). “Germany welcomed refugees. Now it’s reaping the economic benefits”, Aljazeera, https://www.aljazeera.com/economy/2019/6/20/germany-welcomed-refugees-now-its-reaping-the-economic-benefits, 1 October 2022.
 • European Commission. (2007), Proposal for a Council Directive on the Conditions of Entry and Residence of Third-Country Nationals for the Purposes of Highly Qualified Employment, COM(2007)637 final, Brussels. European Council. (2016), “EU-Turkey statement”, 18 March 2016, Press Release, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/, 11 June 2022.
 • European Commission. (2022). Questions and Answers – Fifth report on the EU visa-free regime with Western Balkans and Eastern Partnership countries, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/qanda_22_7412, 6 December 2022.
 • European Council. (2002), Presidency Conclusions Seville European Council 21 and 22 June 2002, DOC/02/13. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_02_13, 27 July 2022.
 • European Parliament. (2021), “EU-Turkey relations are at a historic low point, say MEPs”, Press Release, 19 May. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04118/eu-turkey-relations-are-at-a-historic-low-point-say-meps, 3 September 2022.
 • EUMAGINE. (2010), Turkey Country and Research Areas Report, Final Version, https://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/01/Turkey_-Country-and-Research-Areas-Report.pdf, 5 October 2022.
 • Faist, Thomas. 2004. "The Migration-Security Nexus: International Migration and Security Before and After 9/11." Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, http://dspace.mah.se/bitstream/2043/686/1/Willy%20Brandt%202003-4.pdf, 5 December 2022.
 • Ferreira, S. (2016), “Migratory Crisis in the Mediterranean: Managing Irregular Flows”, Stability: International Journal of Security & Development, 5(1), 1-6.
 • FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). (2014), Handbook on European Law relating to asylum borders and immigration. Luxemburg: Publications Office for the European Union, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/handbook-law-asylum-migration-borders-2nd-ed_en.pdf, 1 December 2022.
 • Frontex. (2022), “Who we are”, https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/origin-tasks/, 4 December 2022.
 • Frontex. (2014), “Frontex launches Joint Operation Triton”, https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-launches-joint-operation-triton-JSYpL7, 24 December 2022.
 • Geddes, A. (2007), Immigration and European Integration: Beyond Fortress Europe. Manchester University Press, Manchester. Geddes, A. (2006), The Politics of Migration and Immigration in Europe. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi: SAGE Publications.
 • Ghezelbash, D., V. Moreno-Lax, N. Klein, and Opeskin, B. (2018), “Securitization of Search and Rescue at Sea: The Response to Boat Migration in the Mediterranean and Offshore Australia”, British Institute of International and Comparative Law, 67, 315-351.
 • Gibney, M. (2004), “Interpreting asylum: key questions for an improved regime”, Tidsskriftet Politik, 7(3), 56-57.
 • Graham, D. T and Poku, N. K. (2000), Migration, Globalisation and Human Security. Routledge, London. Greenhill, K. (2010), Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy, Cornell University Press, Ithaca, Ny.
 • Gruszczak, A. (2017), “European borders in Turbulent Times: The Case of the Central Mediterranean ‘Extended Borderland’”, Politeja, 50(5), 23-46. Guiraudon, V. (2000), “European Integration and Migration Policy: Vertical Policy-making as Venue Shopping”, Journal of Common Market Studies, 38(2), 251-271.
 • Haddad, E. (2008), “The external dimension of EU refugee policy: a new approach to asylum?”, Government and Opposition, 43(2), 190–205.
 • Heinitz, A (2013), “Migration and Security in the Eastern Mediterranean”, Migration and the Security Sector Paper Series, DCAF Brussels, https://www.files.ethz.ch/isn/170369/1309MSSHeinitz-Migration-EMed.pdf, 2 December 2022.
 • Human Rights Watch. (2019a). No Escape from Hell: EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya, https://www.hrw.org/report/2019/01/21/no-escape-hell/eupolicies-contribute-abuse-migrants-libya, 17 October 2022.
 • Human Rights Watch. (2019b). Human Rights Watch and Amnesty International Submissions to the European Court of Human Rights, https://www.hrw.org/news/2019/11/12/human-rights-watch-and-amnesty-international-submissions-european-court-human, 5 November 2022.
 • Huysmans, J. (2000). “The European Union and the Securitisation of Migration”, Journal of Common Market Studies, 38(5), 751-777.
 • Huysmans, J. (1995). “Migrants as a security problem: dangers of ‘securitizing’ social issues”, Migration and European Integration: the Dynamics of Inclusion and Exclusion, eds. Miles and D. Thraenhardt, Pinter Publishers, London.
 • Hürriyet Daily News. (2018). “500,000 expected to go back to Syria after Afrin operation: Turkey’s first lady”, http://www.hurriyetdailynews.com/500-000–expected-to-go-back-to-syria-after-afrin-operation-turkeys-first-lady-127450, 29 October 2022.
 • İçduygu, A. and Demiryontar, B. (2019), “Mediterranean’s Migration Dilemma and the EU’s Readmission Agreements: Reinforcing a Centre-Periphery Relation”, EuroMedMig Working Paper Series 1, http://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/EuroMedMig_WP_Series_Winter2019.pdf, 30 October 2022.
 • İçduygu, A. (2015), “Turkey’s Evolving Migration Policies: A Mediterranean Transit Stop at the Doors of the EU”, IAI Working Papers 15/31, September 4. http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1531.pdf, 1 November 2022.
 • İçduygu, A. (2010), “Türkiye'de Göçün Siyasal Arka Planı: Küreselleşen Dünyada Ulus-devleti İnşaa Etmek ve Korumak”, Türkiye’ye Uluslararası Göç, ed. B. Pusch and T. Wilkoszewski, Kitap Yayınevi, İstanbul.
 • Jorgensen, K. E. (2015). “Foreign and security policy a case of the politics of alignment”, The Europeanization of Turkish public policies, eds. A. Güney and A. Tekin, Routledge, Oxon.
 • Karamanidou, L. (2015), “The Securitisation of European Migration Policies: Perceptions of Threat and Management of Risk”, The Securitisation of Migration in the EU- Debates since 9/11, eds. G. Lazaridis and K. Wadia, Palgrave Macmillan, London.
 • Karyotis, G. (2011). “The Fallacy of Securitizing Migration: Elite Rationality and Unintended Consequences”, Security, Insecurity and Migration in Europe, ed. G. Lazaridis, Ashgate, Surrey.
 • Kaynak, M. (1992), The Iraqi Asylum Seekers and Türkiye (1988-1991), Tanmak, Ankara.
 • Kirişçi, K. (2012), “Turkey’s New Draft Law on Asylum: What to Make of it?”, Turkey, Migration and the EU: Potentials, Challenges and Opportunies, ed. S. Paçacı- Elitok and T. Straubhaar, Hamburg University Press, http://hup.sub.uni-hamburg.de/HamburgUP/HWWI5_Elitok_Migration.
 • Koslowski, R. (1998), “European Union Migration Regimes, Established and Emergent”, Challenge to the Nation-State: Immigration in Western Europe and the United States, ed. C. Joppke, Oxford University Press.
 • Latif, D. (2002), “Refugee Policy of the Turkish Republic”, The Turkish Year Book of International Relations, 33, 1-29.
 • Lutterbeck, D. (2006), “Policing Migration in the Mediterranean”, Mediterranean Politics, 11(1), 59-82. Mainwaring, C. (2016), “Migrant agency: Negotiating borders and migration controls”, Migration Studies, 4(3), 289-308.
 • McNamara, F. (2013), “Member states responsibility for migration control within third states: externalization revisited”, European Journal of Migration and Law, 15(3), 319–335.
 • Maritato, C. (2021), “Claiming for Moral Superiority while Bargaining with Mobility. Turkey-EU Migration Diplomacy in the post-2016 Euro-Mediterranean space”, De Europa, 4(1), 89-105.
 • Messina, A. M. (2007), The Logics and Politics of Post-WWII Migration to Western Europe, Cambridge University Press, New York.
 • Migration Management Presidency. (2022), Distribution of Syrians under Temporary Protection by Year, 8 December, https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27, 1 December 2022.
 • Ministry of Foreign Affairs of Turkey. (2022), “Vatandaşlarımızın Schengen Alanına Vizesiz Seyahati, Geri Kabul Anlaşması ve Göç Eylem Planı” [Our citizens’ visa free travel in the Schengen Zone, Readmission Agreement and Migration Action Plan], https://www.mfa.gov.tr/soru-cevap.tr.mfa, 3 December 2022.
 • Ministry of Foreign Affairs of Turkey. (2016), Implementation of Turkey-EU Agreement of 18 March 2016, https://www.mfa.gov.tr/implementation-of-turkey_eu-agreement-of-18-march-2016.en.mfa, 2 August 2022.
 • Mitchell, C. (1989), “International Migration, International Relations and Foreign Policy”, International Migration Review, 23(3), 681-708.
 • Mogherini, F. (2017), “Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the European Parliament plenary session on the recent developments in migration”, https://www.eeas.europa.eu/node/32002_en, 3 December 2022.
 • Moreno-Lax, V. (2018), “The EU Humanitarian Border and the Securitization of Human Rights: The ‘Rescue-Through-Interdiction/Rescue-Without-Protection’ Paradigm”, Journal of Common Market Studies, 56(1), 119-140.
 • Müftüler-Baç, M. (2022), “Externalization of migration governance, Turkey’s migration regime, and the protection of the European Union’s external borders”, Turkish Studies, 23(2), 290-316.
 • Özçürümez, S. and Şenses N. (2011), “Europeanization and Turkey: studying irregular migration policy”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 13(2), 233-248.
 • Pacciardi, A. (2020), “A liquid frontline: new war imaginaries in the Mediterranean Sea”, Security Praxis, https://securitypraxis.eu/a-liquid-frontline-new-war-imaginaries-in-the-mediterranean-sea/#_edn1, 4 December 2022.
 • Paoletti, E. (2011), The Migration of Power and North–South Inequalities: The Case of Italy and Libya, Palgrave Macmillan, London.
 • Perlmutter, T. (2002), “The Politics of Restriction: The Effect of Xenophobic Parties on Italian Immigration Policy and German Asylum Policy”, Shadows over Europe: The Development and Impact of the Extreme Right in Western Europe, eds. M. Schain, A. Zolberg and P. Hossay, Palgrave Macmillan, New York and Basingstoke. Saatçioğlu, B. (2020), “The European Union’s refugee crisis and rising functionalism in EU-Turkey relations”, Turkish Studies, 21(2), 169-187.
 • Soykan, C. and Övünç-Öztürk, N. (2019). Third Anniversary of EU-Turkey Statement: A Legal Analysis, https://tr.boell.org/en/2019/10/03/third-anniversary-eu-turkey-statement-legal-analysis, 10 November 2022.
 • Steinhilper, E. and Gruijters, R. J. (2018), “A Contested Crisis: Policy Narratives and Empirical Evidence on Border Deaths in the Mediterranean”, Sociology, 52(3) 515–533.
 • Şahin-Mencütek, Z. (2019), “Encouraging Syrian return: Turkey’s fragmented approach”, Forced Migration Return, 62, 28-31.
 • Teitelbaum, M. S. (1984), “Immigration, Refugees, and Foreign Policy”, International Organization, 38(3), 429-450.
 • The New York Times. (2020), “Erdogan Says, ‘We Opened the Doors,’ and Clashes Erupt as Migrants Head for Europe”, www.nytimes.com/2020/02/29/world/europe/turkey-migrants-eu.html, 11 October 2022.
 • Trauner, F. (2014), “The EU’s readmission policy in the neighbourhood: a comparative view on the Southern Mediterranean and Eastern Europe”, The EU, Migration and the Politics of Administrative Detention, eds. M. Ceccorulli and N. Labanca, Routledge, Abingdon and New York.
 • Trilling, D. (2021). “How the refugee crisis created two myths of Angela Merkel”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/sep/21/refugee-crisis-two-myths-angela-merkel, 10 November 2022.
 • TRT. (2016), “Afrin Operation Close to Victory”, https://www.trtworld.com/turkey/erdogan-says-afrin-operationclose-to-victory-15260, 18 September 2022.
 • Tubiana, J., C. Warin, and G. M. Saeneen. (2018), Multilateral Damage: The Impact of EU Migration Policies on Central Saharan Routes. Clingendael (The Netherlands Institute of International Relations) Research Report. https://www.clingendael.org/publication/impact-eu-migration-policies-central-saharan-routes, 8 September 2022.
 • UNHCR. (2019), Desperate Journeys; January - December 2018. https://www.unhcr.org/desperatejourneys/, 10 September 2022.
 • UNHCR. (2018), UNHCR Warns over Mediterranean Rescue Capacity. Press release. https://www.unhcr.org/news/press/2018/9/5bae714d4/unhcr-warnsmediterranean-rescue-capacity.html, 15 September 2022.
 • UNHCR Turkey. (2021), The 1951 Refugee Convention: 70 years of life-saving protection. https://www.unhcr.org/tr/en/30015-the-1951-refugee-convention-70-years-of-life-saving-protection.html#:~:text=UNHCR%20is%20the%20guardian%20of,refugees%20and%20find%20durable%20solutions, 2 December 2022.
 • Vaughan-Williams, N. (2010), “The UK border security continuum: virtual biopolitics and the simulation of the sovereign ban”, Environment and Planning D: Society and Space, 28, 1071–1083.
 • Waever, O. (1993), “Societal Security: the Concept”, Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, eds., O. Weaver, B. Buzan, M. Kelstrup and P. Lemaitre, Pinter, London.
 • Yıldız, A. (2016). The European Union’s immigration policy: Managing migration in Turkey and Morocco, Palgrave Macmillan, London.
 • Zaslove, A. (2004), “Closing the door? The ideology and impact of radical right populism on immigration policy in Austria and Italy”, Journal of Political Ideologies, 9(1), 99-118.
 • Zincone, G., Penninx, R. and Borkert, M. (2011), Migration policymaking in Europe: the dynamics of actors and contexts in past and present. Amsterdam University Press, Amsterdam.

The EU-Turkey Relations under the Shadow of the Contested Politics of Migration

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 53 - 68, 31.12.2022
https://doi.org/10.25272/icps.1205851

Abstract

Migration has turned into a pressing matter (re-)shaping the dynamics of the EU-Turkey relations for the past couple of decades. The sudden increase in the numbers of migrant and refugee arriving to the EU during the summer of 2015, or as referred to by some scholars, the 2015 Mediterranean migrant and refugee crisis, certainly had important repercussions for the EU-Turkey relations and it eventually led to the conclusion of the so-called EU-Turkey Statement in 2016. While the Statement triggered a number of different responses, some observers suspected that the presence of an increasingly politicised environment in Turkey around migration related questions would act as a potential limitation over the prospects for the sustainability and smooth implementation of the EU-Turkey Statement that would comply with the EU priorities.
This study analyses how and why Turkey as a country in Europe’s periphery has been contesting the EU’s key migration policy priorities. The paper methodologically adopts a qualitative approach drawing on the examination and analysis of selected primary and secondary written materials. It argues that migration has been instrumentalised in the EU-Turkey relations and Turkish authorities seek to challenge the hierarchical power asymmetry, which has long characterised the EU-Turkey relations, by referring to migration issues while negotiating with the EU. 

References

 • AA. (2018), “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşması durduruldu [Minister of Foreign Affairs Çavuşoğlu: Bilateral readmission agreement with Greece is suspended”, https://www.aa.com.tr/tr/politika/disisleri-bakani-cavusoglu-yunanistan-ile-geri-kabul-anlasmasi-durduruldu/1168426, 10 December 2022.
 • Achilli, L. and Sanchez, G. (2017), “What Does It Mean to Disrupt the Business Models of People Smugglers?”, Policy Briefs, 2017/09, Migration Policy Centre https://cadmus.eui.eu/handle/1814/46165, 21 December 2022.
 • Adam B. L. (2016), The refugee card in EU-Turkey Relations: a necessary but uncertain deal. Global Turkey in Europe 14, Rome: Istituto Affari Internazionali.
 • AI. (2014), “Struggling to Survive: Refugees from Syria in Turkey”, https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/017/2014/en/i, 3 September 2022.
 • Amnesty International. (2020), “What’s happening at Greece’s borders with Turkey?”, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/greece-turkey-refugees-explainer/, 5 December 2022.
 • Andersson, R. (2012), “A game of risk: Boat migration and the business of bordering Europe”, Anthropology Today, 28(6), 7-11.
 • Aubarell, G., Barrero, R. and Aragall, X. (2009), New directions of national immigration policies: The development of the external dimension and its relationship with the Euro-Mediterranean process, Euromesco paper no. 79, https://www.euromesco.net/publication/new-directions-of-national-immigration-policies-the-development-of-the-external-dimension-and-its-relationship-with-the-euro-mediterranean-process/, 15 November 2022.
 • Baldwin- Edwards, M. (2006), “Migration between Greece and Turkey: From the Exchange of Populations’ to the Non-recognition of Borders”, Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 9(3), 115-122.
 • BBC. (2020), “Turkey says millions of migrants may head to EU”, www.bbc.com/news/world-europe-51707958, 8 July 2022.
 • BBC. (2016), “Erdogan’dan AB’ye: Daha ileri giderseniz, sınır kapıları açılır”, http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38103319, 10 September 2022.
 • Bentzen, N. (2020), “Protecting, promoting and projecting Europe’s values and interests in the world”, European Parliamentary Research Services (EPRS) Ideas Paper Towards a more resilient EU. PE 652.061, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652061/EPRS_BRI(2020)652061_EN.pdf, 12 September 2022.
 • Benvenuti, B. (2017), “The Migration Paradox and EU–Turkey Relations”. IAI Working Papers 17. http://www.iai.it/en/pubblicazioni/migration-paradox-and-eu-turkey-relations, 8 October 2022. Betz, H.-G. (2001). “Exclusionary Populism in Austria, Italy and Switzerland”, International Journal, 56(3), 393-420.
 • Betz, H.-G. (1993). “The new politics of resentment: radical right-wing populism in Western Europe”, Comparative Politics, 25(4), 413-427.
 • Bigo, D. (2002). “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease”, Alternatives, 27, 63-92.
 • Boswell, C. (2003a), European Migration Policies in Flux: Changing Patterns of Inclusion and Exclusion, London: Royal Institute of International Affairs.
 • Boswell, C. (2003b), “The ‘external dimension’ of EU immigration and asylum policy”, International Affairs, 79(3), 619-638.
 • Breunig, C. and Luedtke, A. (2008). “What Motivates the Gatekeepers? Explaining Governing Party Preferences on Immigration”, Governance, 21(1), 123-146.
 • Cassarino, J.P. (2018), “Informalizing EU Readmission Policy”, The Routledge Handbook of Justice and Home Affairs Research, ed. A. Ripoll-Servent and F. Trauner, Routledge, London.
 • Castles, S., de Haas, H, and Miller, M. J. (2014), The Age of Migration, 5th ed., Palgrave Macmillan, London.
 • Cento-Bull, A. (2010). “Addressing contradictory needs: the Lega Nord and Italian immigration policy”, Patterns of Prejudice, 44(5), 411- 431.
 • Ceyhan, A and Tsoukala, A. 2002. “The Securitisation of Migration in Western Societies: Ambivalent Discourses and Policies”, Alternatives, 27, 21-39.
 • Coleman, N. (2009), European Readmission Policy: Third Country Interests and Refugee Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
 • Collett, E. (2016), “The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal”, Migration Policy Institute Op-Ed. http://www.migrationpolicy.org/news/paradox-eu-turkey-refugee-deal, 20 July 2022.
 • Cumhuriyet. (2022), “Bahçeli: Türkiye sığınmacı yükünden kurtulmalı”, https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/bahceli-turkiye-siginmaci-yukunden-kurtulmali-1979889, 23 November 2022.
 • Çetin, E. (2021), “Uncertainties Involved in Turkey’s Migration Management: The Case of Syrians under Temporary Protection”, Diritto Pubblico Comparato ed Europeo Online, 45(4), 5173-5189.
 • Çetin, E. (2018), “Migration in the Euro-Mediterranean area: Lampedusa and beyond”. Migration in the Western Mediterranean, ed. L.-A. Bernes, H. Bousetta and C. Zickgraf, Routledge, London and New York.
 • Çetin, E., N. Ö. Öztürk, N. E. Gökalp Aras, and Z. Şahin Mencütek. (2018), “Turkey Country Report: Legal and Policy Framework of Migration Governance”, The EU-funded Horizon2020 project RESPOND report. www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1248427/FULLTEXT02, 20 October 2022.
 • Daily Sabah. (2015), “CHP’s latest election promise of sending back Syrian refugees in Turkey comes under criticism”, www.dailysabah.com/politics/2015/04/23/chps-latestelection-promise-of-sending-back-syrian-refugees-in-turkey-comes-under-criticism, 17 October 2022.
 • de Marcilly, C. and Garde, A. (2016), “The EU-Turkey Agreement and its implications: An unavoidable but conditional agreement”, Fondation Robert Schuman. Policy Paper 396, https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-396-en.pdf, 10 November 2022.
 • Den Heijer M, Rijpma J and Spijkerboer T. (2016), “Coercion, prohibition, and great expectations: The continuing failure of the common European asylum system”, Common Market Law Review, 53, 607-642.
 • Deutsche Welle. (2019), “Çavuşoğlu: Geri Kabul Anlaşması’nı askıya aldık [Çavuşoğlu: we put Readmission Agreement on hold], https://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-geri-kabul-anla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1-ask%C4%B1ya-ald%C4%B1k/a-49699277, 18 May 2020.
 • Dimitriadi, A., Kaya, A., Kale, B. and Zurabishvili, T. (2018), EU-Turkey relations and irregular migration: Transactional cooperation in the making, FEUTURE Online Paper No.16, https://feuture.unikoeln.de/sites/feuture/user_upload/FEUTURE_Online_Paper_No_16_D6.3.pdf, 2 December 2022.
 • Dimitriadi, A. (2017), Irregular Afghan migration to Europe: at the margins looking in. Migration, Diasporas and Citizenship Series, Springer.
 • Dowling, S. (2019). “Germany welcomed refugees. Now it’s reaping the economic benefits”, Aljazeera, https://www.aljazeera.com/economy/2019/6/20/germany-welcomed-refugees-now-its-reaping-the-economic-benefits, 1 October 2022.
 • European Commission. (2007), Proposal for a Council Directive on the Conditions of Entry and Residence of Third-Country Nationals for the Purposes of Highly Qualified Employment, COM(2007)637 final, Brussels. European Council. (2016), “EU-Turkey statement”, 18 March 2016, Press Release, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/, 11 June 2022.
 • European Commission. (2022). Questions and Answers – Fifth report on the EU visa-free regime with Western Balkans and Eastern Partnership countries, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/qanda_22_7412, 6 December 2022.
 • European Council. (2002), Presidency Conclusions Seville European Council 21 and 22 June 2002, DOC/02/13. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_02_13, 27 July 2022.
 • European Parliament. (2021), “EU-Turkey relations are at a historic low point, say MEPs”, Press Release, 19 May. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04118/eu-turkey-relations-are-at-a-historic-low-point-say-meps, 3 September 2022.
 • EUMAGINE. (2010), Turkey Country and Research Areas Report, Final Version, https://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/01/Turkey_-Country-and-Research-Areas-Report.pdf, 5 October 2022.
 • Faist, Thomas. 2004. "The Migration-Security Nexus: International Migration and Security Before and After 9/11." Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, http://dspace.mah.se/bitstream/2043/686/1/Willy%20Brandt%202003-4.pdf, 5 December 2022.
 • Ferreira, S. (2016), “Migratory Crisis in the Mediterranean: Managing Irregular Flows”, Stability: International Journal of Security & Development, 5(1), 1-6.
 • FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). (2014), Handbook on European Law relating to asylum borders and immigration. Luxemburg: Publications Office for the European Union, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/handbook-law-asylum-migration-borders-2nd-ed_en.pdf, 1 December 2022.
 • Frontex. (2022), “Who we are”, https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/origin-tasks/, 4 December 2022.
 • Frontex. (2014), “Frontex launches Joint Operation Triton”, https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-launches-joint-operation-triton-JSYpL7, 24 December 2022.
 • Geddes, A. (2007), Immigration and European Integration: Beyond Fortress Europe. Manchester University Press, Manchester. Geddes, A. (2006), The Politics of Migration and Immigration in Europe. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi: SAGE Publications.
 • Ghezelbash, D., V. Moreno-Lax, N. Klein, and Opeskin, B. (2018), “Securitization of Search and Rescue at Sea: The Response to Boat Migration in the Mediterranean and Offshore Australia”, British Institute of International and Comparative Law, 67, 315-351.
 • Gibney, M. (2004), “Interpreting asylum: key questions for an improved regime”, Tidsskriftet Politik, 7(3), 56-57.
 • Graham, D. T and Poku, N. K. (2000), Migration, Globalisation and Human Security. Routledge, London. Greenhill, K. (2010), Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy, Cornell University Press, Ithaca, Ny.
 • Gruszczak, A. (2017), “European borders in Turbulent Times: The Case of the Central Mediterranean ‘Extended Borderland’”, Politeja, 50(5), 23-46. Guiraudon, V. (2000), “European Integration and Migration Policy: Vertical Policy-making as Venue Shopping”, Journal of Common Market Studies, 38(2), 251-271.
 • Haddad, E. (2008), “The external dimension of EU refugee policy: a new approach to asylum?”, Government and Opposition, 43(2), 190–205.
 • Heinitz, A (2013), “Migration and Security in the Eastern Mediterranean”, Migration and the Security Sector Paper Series, DCAF Brussels, https://www.files.ethz.ch/isn/170369/1309MSSHeinitz-Migration-EMed.pdf, 2 December 2022.
 • Human Rights Watch. (2019a). No Escape from Hell: EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya, https://www.hrw.org/report/2019/01/21/no-escape-hell/eupolicies-contribute-abuse-migrants-libya, 17 October 2022.
 • Human Rights Watch. (2019b). Human Rights Watch and Amnesty International Submissions to the European Court of Human Rights, https://www.hrw.org/news/2019/11/12/human-rights-watch-and-amnesty-international-submissions-european-court-human, 5 November 2022.
 • Huysmans, J. (2000). “The European Union and the Securitisation of Migration”, Journal of Common Market Studies, 38(5), 751-777.
 • Huysmans, J. (1995). “Migrants as a security problem: dangers of ‘securitizing’ social issues”, Migration and European Integration: the Dynamics of Inclusion and Exclusion, eds. Miles and D. Thraenhardt, Pinter Publishers, London.
 • Hürriyet Daily News. (2018). “500,000 expected to go back to Syria after Afrin operation: Turkey’s first lady”, http://www.hurriyetdailynews.com/500-000–expected-to-go-back-to-syria-after-afrin-operation-turkeys-first-lady-127450, 29 October 2022.
 • İçduygu, A. and Demiryontar, B. (2019), “Mediterranean’s Migration Dilemma and the EU’s Readmission Agreements: Reinforcing a Centre-Periphery Relation”, EuroMedMig Working Paper Series 1, http://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/EuroMedMig_WP_Series_Winter2019.pdf, 30 October 2022.
 • İçduygu, A. (2015), “Turkey’s Evolving Migration Policies: A Mediterranean Transit Stop at the Doors of the EU”, IAI Working Papers 15/31, September 4. http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1531.pdf, 1 November 2022.
 • İçduygu, A. (2010), “Türkiye'de Göçün Siyasal Arka Planı: Küreselleşen Dünyada Ulus-devleti İnşaa Etmek ve Korumak”, Türkiye’ye Uluslararası Göç, ed. B. Pusch and T. Wilkoszewski, Kitap Yayınevi, İstanbul.
 • Jorgensen, K. E. (2015). “Foreign and security policy a case of the politics of alignment”, The Europeanization of Turkish public policies, eds. A. Güney and A. Tekin, Routledge, Oxon.
 • Karamanidou, L. (2015), “The Securitisation of European Migration Policies: Perceptions of Threat and Management of Risk”, The Securitisation of Migration in the EU- Debates since 9/11, eds. G. Lazaridis and K. Wadia, Palgrave Macmillan, London.
 • Karyotis, G. (2011). “The Fallacy of Securitizing Migration: Elite Rationality and Unintended Consequences”, Security, Insecurity and Migration in Europe, ed. G. Lazaridis, Ashgate, Surrey.
 • Kaynak, M. (1992), The Iraqi Asylum Seekers and Türkiye (1988-1991), Tanmak, Ankara.
 • Kirişçi, K. (2012), “Turkey’s New Draft Law on Asylum: What to Make of it?”, Turkey, Migration and the EU: Potentials, Challenges and Opportunies, ed. S. Paçacı- Elitok and T. Straubhaar, Hamburg University Press, http://hup.sub.uni-hamburg.de/HamburgUP/HWWI5_Elitok_Migration.
 • Koslowski, R. (1998), “European Union Migration Regimes, Established and Emergent”, Challenge to the Nation-State: Immigration in Western Europe and the United States, ed. C. Joppke, Oxford University Press.
 • Latif, D. (2002), “Refugee Policy of the Turkish Republic”, The Turkish Year Book of International Relations, 33, 1-29.
 • Lutterbeck, D. (2006), “Policing Migration in the Mediterranean”, Mediterranean Politics, 11(1), 59-82. Mainwaring, C. (2016), “Migrant agency: Negotiating borders and migration controls”, Migration Studies, 4(3), 289-308.
 • McNamara, F. (2013), “Member states responsibility for migration control within third states: externalization revisited”, European Journal of Migration and Law, 15(3), 319–335.
 • Maritato, C. (2021), “Claiming for Moral Superiority while Bargaining with Mobility. Turkey-EU Migration Diplomacy in the post-2016 Euro-Mediterranean space”, De Europa, 4(1), 89-105.
 • Messina, A. M. (2007), The Logics and Politics of Post-WWII Migration to Western Europe, Cambridge University Press, New York.
 • Migration Management Presidency. (2022), Distribution of Syrians under Temporary Protection by Year, 8 December, https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27, 1 December 2022.
 • Ministry of Foreign Affairs of Turkey. (2022), “Vatandaşlarımızın Schengen Alanına Vizesiz Seyahati, Geri Kabul Anlaşması ve Göç Eylem Planı” [Our citizens’ visa free travel in the Schengen Zone, Readmission Agreement and Migration Action Plan], https://www.mfa.gov.tr/soru-cevap.tr.mfa, 3 December 2022.
 • Ministry of Foreign Affairs of Turkey. (2016), Implementation of Turkey-EU Agreement of 18 March 2016, https://www.mfa.gov.tr/implementation-of-turkey_eu-agreement-of-18-march-2016.en.mfa, 2 August 2022.
 • Mitchell, C. (1989), “International Migration, International Relations and Foreign Policy”, International Migration Review, 23(3), 681-708.
 • Mogherini, F. (2017), “Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the European Parliament plenary session on the recent developments in migration”, https://www.eeas.europa.eu/node/32002_en, 3 December 2022.
 • Moreno-Lax, V. (2018), “The EU Humanitarian Border and the Securitization of Human Rights: The ‘Rescue-Through-Interdiction/Rescue-Without-Protection’ Paradigm”, Journal of Common Market Studies, 56(1), 119-140.
 • Müftüler-Baç, M. (2022), “Externalization of migration governance, Turkey’s migration regime, and the protection of the European Union’s external borders”, Turkish Studies, 23(2), 290-316.
 • Özçürümez, S. and Şenses N. (2011), “Europeanization and Turkey: studying irregular migration policy”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 13(2), 233-248.
 • Pacciardi, A. (2020), “A liquid frontline: new war imaginaries in the Mediterranean Sea”, Security Praxis, https://securitypraxis.eu/a-liquid-frontline-new-war-imaginaries-in-the-mediterranean-sea/#_edn1, 4 December 2022.
 • Paoletti, E. (2011), The Migration of Power and North–South Inequalities: The Case of Italy and Libya, Palgrave Macmillan, London.
 • Perlmutter, T. (2002), “The Politics of Restriction: The Effect of Xenophobic Parties on Italian Immigration Policy and German Asylum Policy”, Shadows over Europe: The Development and Impact of the Extreme Right in Western Europe, eds. M. Schain, A. Zolberg and P. Hossay, Palgrave Macmillan, New York and Basingstoke. Saatçioğlu, B. (2020), “The European Union’s refugee crisis and rising functionalism in EU-Turkey relations”, Turkish Studies, 21(2), 169-187.
 • Soykan, C. and Övünç-Öztürk, N. (2019). Third Anniversary of EU-Turkey Statement: A Legal Analysis, https://tr.boell.org/en/2019/10/03/third-anniversary-eu-turkey-statement-legal-analysis, 10 November 2022.
 • Steinhilper, E. and Gruijters, R. J. (2018), “A Contested Crisis: Policy Narratives and Empirical Evidence on Border Deaths in the Mediterranean”, Sociology, 52(3) 515–533.
 • Şahin-Mencütek, Z. (2019), “Encouraging Syrian return: Turkey’s fragmented approach”, Forced Migration Return, 62, 28-31.
 • Teitelbaum, M. S. (1984), “Immigration, Refugees, and Foreign Policy”, International Organization, 38(3), 429-450.
 • The New York Times. (2020), “Erdogan Says, ‘We Opened the Doors,’ and Clashes Erupt as Migrants Head for Europe”, www.nytimes.com/2020/02/29/world/europe/turkey-migrants-eu.html, 11 October 2022.
 • Trauner, F. (2014), “The EU’s readmission policy in the neighbourhood: a comparative view on the Southern Mediterranean and Eastern Europe”, The EU, Migration and the Politics of Administrative Detention, eds. M. Ceccorulli and N. Labanca, Routledge, Abingdon and New York.
 • Trilling, D. (2021). “How the refugee crisis created two myths of Angela Merkel”, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/sep/21/refugee-crisis-two-myths-angela-merkel, 10 November 2022.
 • TRT. (2016), “Afrin Operation Close to Victory”, https://www.trtworld.com/turkey/erdogan-says-afrin-operationclose-to-victory-15260, 18 September 2022.
 • Tubiana, J., C. Warin, and G. M. Saeneen. (2018), Multilateral Damage: The Impact of EU Migration Policies on Central Saharan Routes. Clingendael (The Netherlands Institute of International Relations) Research Report. https://www.clingendael.org/publication/impact-eu-migration-policies-central-saharan-routes, 8 September 2022.
 • UNHCR. (2019), Desperate Journeys; January - December 2018. https://www.unhcr.org/desperatejourneys/, 10 September 2022.
 • UNHCR. (2018), UNHCR Warns over Mediterranean Rescue Capacity. Press release. https://www.unhcr.org/news/press/2018/9/5bae714d4/unhcr-warnsmediterranean-rescue-capacity.html, 15 September 2022.
 • UNHCR Turkey. (2021), The 1951 Refugee Convention: 70 years of life-saving protection. https://www.unhcr.org/tr/en/30015-the-1951-refugee-convention-70-years-of-life-saving-protection.html#:~:text=UNHCR%20is%20the%20guardian%20of,refugees%20and%20find%20durable%20solutions, 2 December 2022.
 • Vaughan-Williams, N. (2010), “The UK border security continuum: virtual biopolitics and the simulation of the sovereign ban”, Environment and Planning D: Society and Space, 28, 1071–1083.
 • Waever, O. (1993), “Societal Security: the Concept”, Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, eds., O. Weaver, B. Buzan, M. Kelstrup and P. Lemaitre, Pinter, London.
 • Yıldız, A. (2016). The European Union’s immigration policy: Managing migration in Turkey and Morocco, Palgrave Macmillan, London.
 • Zaslove, A. (2004), “Closing the door? The ideology and impact of radical right populism on immigration policy in Austria and Italy”, Journal of Political Ideologies, 9(1), 99-118.
 • Zincone, G., Penninx, R. and Borkert, M. (2011), Migration policymaking in Europe: the dynamics of actors and contexts in past and present. Amsterdam University Press, Amsterdam.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Elif ÇETİN
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9182-1992
Türkiye

Early Pub Date December 29, 2022
Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA
ÇETİN, E. (2022). Çekişmeli Göç Siyasetinin Gölgesinde AB-Türkiye İlişkileri. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 8(3), 53-68. https://doi.org/10.25272/icps.1205851

The International Journal of Political Studies is a free journal. No fee is charged from the authors during the application and publication process of the articles.

The journal is a journal that is published online.

The International Journal of Political Studies is indexed by the following indexes;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


Index Copernicus

ResearchBib

Citefactor