İklim Değişikliği ve Çevre
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-4372 | e-ISSN 2651-4753 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Su Vakfı |


Bu derginin hedefi, iklim değişikliği ve etkileri konuları için nitelikli bilimsel bir ortam sağlamak ve Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadesine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.

İklim Değişikliği ve Çevre

ISSN 1308-4372 | e-ISSN 2651-4753 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Su Vakfı |
Cover Image


Bu derginin hedefi, iklim değişikliği ve etkileri konuları için nitelikli bilimsel bir ortam sağlamak ve Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadesine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.