Research Article
BibTex RIS Cite

Bir Saha Hikâyesi Olarak “Amerika’daki Giresun”

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 266 - 293, 15.12.2023

Abstract

Tüm bilimsel çalışmalarda ve özellikle de alan çalışmalarında araştırmanın nasıl başladığı ve sonuçlanan kadar ki tüm süreci yazılması gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son zamanlarda, alan çalışmalarının kendisi kadar, araştırmacının alana dair deneyim ve tecrübelini aktardığı metinler de dikkat çekmektedir. Bu makalenin konusu da Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Giresunlu göçmenlerin sosyokültrel ve dini hayatlarına yönelik, Kasım 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir sosyoloji çalışmasında araştırmacının alan deneyim ve tecrübelerdir. Söz konusu alan çalışmasına ait deneyim ve tecrübelerin aktarılmasının genel olarak alan çalışması yapanlara ama daha özelde ise yurt dışındaki Türk göçmenler üzerine çalışan araştırmalara küçük de olsa bir katkı sunacağı söylenebilir. Teorik çalışmalara göre çok daha maliyetli olabilen alan çalışmalarında, araştırmacıların alandan elde etmiş oldukları deneyim ve tecrübeleri aktarmalarının, para ve zaman gibi maliyetlerin azaltılması yanında araştırmanın niteliğine de katkı sunabileceği öngörülebilir. Makalede, nitel bir araştırma olarak dizayn edilen, etnografik ve fenomenolojik yaklaşımın esas alındığı; görüşmelerin dışında, gözlem ve alan notlarına da yer verilen söz konusu araştırma konusunun belirlenmesi, yurt dışındaki ülke tercihi, tercih edilen ülkedeki bir üniversiteden kabul alınması öncelikle ele alınmış, sonrasında ise Giresun/Yağlıdere’den ABD’ye göçün hikâyesindeki bazı hususlara dikkat çekilmiştir. Sonrasında ise araştırmada “sosyokültürel ve dini hayat” başlıkları altında yer alan konular yine alana yönelik deneyim ve tecrübeler bağlamında değerlendirilmiştir.

References

 • Alptekin, Kerim. Dünyabizim, “Bavullarla Amerika’ya taşınan Giresun” (Erişim 10 Şubat 2020). https://www.dunyabizim.com/kitap/bavullarla-amerikaya-tasinan-giresun-h40165.html
 • Bakırcı, Mustafa. “Din Görevlileri Gözünden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Din Hizmetleri”. Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BEUİFD) 6/1 (2019), 71-101. doi: 10.33460/beuifd.552357.
 • Bakırcı, Mustafa. Amerika’daki Giresun (Göç, Kültür ve Din). İstanbul: Bir Yayıncılık, 2019.
 • Bakırcı, Mustafa. Üç Nesil Üç Hayat (Dinî ve Kültürel Değişim). İstanbul: Bir Yayıncılık, 2019.
 • Dede, Abdülbaki. “Amerika’daki Giresun”. Şehir ve Medeniyet Dergisi. 6/12 (2020), 258-261.
 • Demirci, İbrahim. “Roman tadında sosyoloji: Amerika’daki Giresun”, Yeni Şafak Kitap (15 Nisan 2020), 24. https://www.yenisafak.com/hayat/roman-tadinda-sosyolojiamerikadaki-giresun-3534786
 • Dicarlo, Lisa. “Migration from Giresun to the United States: The Role of Regional ldentity”. Turkish Migration To The United States: From Ottoman Times To The Present. ed. A. Deniz Balgamıs - H. Kemal Karpat. 139-150. Madison: University of Wisconsin Press, 2008.
 • Dicarlo, Lisa. Migrating to America: Transnational Social Networks and Regional Identity among Turkish Migrants. London: I.B. Tauris, 2008.
 • Dicarlo, Lisa. Migration And Identity Among Black Sea Turks. Providence: Brown University, Phd. Thesis, 2001.
 • Emerson, R. M. vd. Bütün Yönleriyle Alan Çalışması (Etnografik Alan Notları Yazımı). çev. A. Erkan Koca. Ankara: Birleşik Yayınları, 2008.
 • Güler, Müzeyyen. Okyanus Ötesine (ABD’de Türk Göçmenler). İstanbul: Huzur Ofset, 2009.
 • Harmanşah, Rabia ve Nahya, Z. Nilüfer (Haz.). Etnografik Hikâyeler (Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri). İstanbul: Metis Yayınları, 2016.
 • Küpçük, Selçuk. “Türk kokusuyla başlayan bir göç hikayesi”. Karar (27 Nisan 2020). https://www.karar.com/turk-kokusuyla-baslayan-bir-goc-hikayesi-1559277
 • Maanen, John Van. Alanın Hikâyesi. çev. A. Erkan Koca. Ankara: Atıf Yayınları, 2017.
 • Morris, Alan. Derinlemesine Görüşme (Pratik Bir Giriş). çev. Figen Uzar Özdemir ve A. Erkan Koca. Ankara: Atıf Yayınları, 2023.
 • TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. “2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı”. (Erişim: 2 Nisan 2023). https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2219-yurt-disi-doktora-sonrasi-arastirma-burs-programi.
 • Yakın Yazıcı, Aslı ve Kükrer, Meriç (ed.). Etnografi (Olağan-içi Tecrübe). Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2019.
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “15 Temmuz: Türkiye’de Gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü (Fetö)” (Erişim 9 Nisan 2023). https://www.yargitaycb.gov.tr/documents/15temmuzbrosurTR.pdf.

“Giresun in America”: A Field Story

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 266 - 293, 15.12.2023

Abstract

In scientific studies drawing on fieldwork, how the research begins and the entire process until it ends is an important issue that needs to be elaborated. Recently, the texts in which the researcher conveys his experiences of the field attract attention as much as the field studies themselves. The subject of this article is the field experiences of the researcher in a sociological study conducted between November 2014 and July 2015 on the sociocultural and religious lives of Giresun immigrants living in the United States of America (USA). It can be said that sharing the experiences of the fieldwork in question is going to make a small contribution to fieldworkers in general, but more specifically to the researches on Turkish immigrants abroad. In field studies, which might be also much more “costly” than theoretical studies, it can be stated that researchers’ sharing of the experiences they have gained from the field will not only reduce costs such as money and time but also contribute to the quality of the research. The article was designed as qualitative research and based on “ethnographic” approaches; apart from the interviews, the determination of the research topic in question, including observations and field notes, the choice of a country abroad, and getting accepted from a university in the preferred country were first discussed. And then some issues in the story of migration from Giresun/Yağlıdere to the USA were highlighted. Afterward, the topics under the headings of “sociocultural and religious life” in the research were evaluated in the context of experiences in the field.

References

 • Alptekin, Kerim. Dünyabizim, “Bavullarla Amerika’ya taşınan Giresun” (Erişim 10 Şubat 2020). https://www.dunyabizim.com/kitap/bavullarla-amerikaya-tasinan-giresun-h40165.html
 • Bakırcı, Mustafa. “Din Görevlileri Gözünden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Din Hizmetleri”. Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BEUİFD) 6/1 (2019), 71-101. doi: 10.33460/beuifd.552357.
 • Bakırcı, Mustafa. Amerika’daki Giresun (Göç, Kültür ve Din). İstanbul: Bir Yayıncılık, 2019.
 • Bakırcı, Mustafa. Üç Nesil Üç Hayat (Dinî ve Kültürel Değişim). İstanbul: Bir Yayıncılık, 2019.
 • Dede, Abdülbaki. “Amerika’daki Giresun”. Şehir ve Medeniyet Dergisi. 6/12 (2020), 258-261.
 • Demirci, İbrahim. “Roman tadında sosyoloji: Amerika’daki Giresun”, Yeni Şafak Kitap (15 Nisan 2020), 24. https://www.yenisafak.com/hayat/roman-tadinda-sosyolojiamerikadaki-giresun-3534786
 • Dicarlo, Lisa. “Migration from Giresun to the United States: The Role of Regional ldentity”. Turkish Migration To The United States: From Ottoman Times To The Present. ed. A. Deniz Balgamıs - H. Kemal Karpat. 139-150. Madison: University of Wisconsin Press, 2008.
 • Dicarlo, Lisa. Migrating to America: Transnational Social Networks and Regional Identity among Turkish Migrants. London: I.B. Tauris, 2008.
 • Dicarlo, Lisa. Migration And Identity Among Black Sea Turks. Providence: Brown University, Phd. Thesis, 2001.
 • Emerson, R. M. vd. Bütün Yönleriyle Alan Çalışması (Etnografik Alan Notları Yazımı). çev. A. Erkan Koca. Ankara: Birleşik Yayınları, 2008.
 • Güler, Müzeyyen. Okyanus Ötesine (ABD’de Türk Göçmenler). İstanbul: Huzur Ofset, 2009.
 • Harmanşah, Rabia ve Nahya, Z. Nilüfer (Haz.). Etnografik Hikâyeler (Türkiye’de Alan Araştırması Deneyimleri). İstanbul: Metis Yayınları, 2016.
 • Küpçük, Selçuk. “Türk kokusuyla başlayan bir göç hikayesi”. Karar (27 Nisan 2020). https://www.karar.com/turk-kokusuyla-baslayan-bir-goc-hikayesi-1559277
 • Maanen, John Van. Alanın Hikâyesi. çev. A. Erkan Koca. Ankara: Atıf Yayınları, 2017.
 • Morris, Alan. Derinlemesine Görüşme (Pratik Bir Giriş). çev. Figen Uzar Özdemir ve A. Erkan Koca. Ankara: Atıf Yayınları, 2023.
 • TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. “2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı”. (Erişim: 2 Nisan 2023). https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2219-yurt-disi-doktora-sonrasi-arastirma-burs-programi.
 • Yakın Yazıcı, Aslı ve Kükrer, Meriç (ed.). Etnografi (Olağan-içi Tecrübe). Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2019.
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “15 Temmuz: Türkiye’de Gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü (Fetö)” (Erişim 9 Nisan 2023). https://www.yargitaycb.gov.tr/documents/15temmuzbrosurTR.pdf.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Migration Sociology
Journal Section Research Articles
Authors

Mustafa Bakırcı 0000-0003-3645-5480

Publication Date December 15, 2023
Submission Date September 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 2

Cite

ISNAD Bakırcı, Mustafa. “Bir Saha Hikâyesi Olarak ‘Amerika’daki Giresun’”. İdrak Dini Araştırmalar Dergisi 3/2 (December 2023), 266-293.