About

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ieSBAD) yılda en az iki kez yayınlanan, açık erişimli elektronik hakemli akademik bir dergidir.
Dergi yılda en az iki sayı olarak (Haziran - Aralık) elektronik ortamda yayınlanır. Derginin dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makalelere de yer verilir.

Dergide akademisyenlerin yanı sıra uzman araştırmacıların makaleleri de değerlendirilir. Dergide yayınlanan makalelere DOİ numarası verilmektedir.

Istanbul Esenyurt University Faculty of Business and Administrative Sciences Journal of Social Sciences Researches (ieJSSR) is a open-access, peer-reviewed academic journal published at least two times a year (June and December).
The journal aims to publish academic articles making original contribution to the area of "social sciences" such as political sciences, international relations, economics, business administratin, international trade, international logistics, security studies, public administration and local governments and other related areas on humanity studies. The journal publishes
theoretical and/or empirical studies as well as applied articles within the frame of scientific ethical principles.
The journal publishes articles of academicians as well as researchers. The journal assigns a DOI number to each article that is published.