Journal Boards

Yayın Ekibi

Derginin Sahibi: Prof. Dr. İsmail DALAY (İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi adına)
Genel Yayın Yönetmeni: Doç. Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU
Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Hazal KORAY ALAY                                                   

Dr. Öğr. Üyesi Erhan CANİKOĞLU

Editör Yardımcıları:

Arş. Gör. Tuğba KOYUNCU

Dil Editörü: Arş. Gör. Tahsin Mert SAYGIN

Yayın Kurulu

Prof. Dr. İsmail DALAY
Doç. Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cihan TOKER

Bilim Kurulu

Prof. Dr. İsmail DALAY İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Prof. Dr. Sait YILMAZ İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Prof. Dr. Wolfgang GIELER Friedrich Schiller University Jena
Prof. Dr. Mithat BAYDUR Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Mikail EROL İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla UYANIK İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Prof. Dr. Soner ÇELİKKOL Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Zekai ORHAN ( İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim KIRÇOVA Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat AYBAR İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın İBRAHİMOV Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ertan EFEGİL Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay BİNGÖL İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Zelha ALTINKAYA Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Nejat BASIM Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Yelda ONGUN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Haşmet SARIGÜL İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar BAL Beykent Üniversitesi
Doç. Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz TANSİ Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Emrah KONURALP Iğdır Üniversitesi
Doç. Dr. Üyesi Hüdayi SAYIN Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe VAROL San Diego Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Semra Boğan Adana Bilim ve Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Erdinç GÜLBAŞ İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ARIDEMİR Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KANTARCI İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Haluk Recai CEZAYİRLİOĞLU İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hayrettin AKKAYA İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Prof. Dr. Sudi APAK İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar SUR Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan KÖNİ İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Sencer İMER Ufuk Üniversitesi
E. Tümg. Armağan KULOĞLU 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Prof. Dr. Yaşar ONAY İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. M. Abdülhaluk ÇAY İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sıddık YARMAN İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Barış DOSTER Marmara Üniversitesi,

Doç. Dr. Tuğba ALTINTAŞ Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Nihat ÖZCAN TOBB Üniversitesi
Doç. Dr. Çağla Gül YESEVİ İstanbul Kültür Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin GÜN İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz S. SERT Özyeğin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Neşe KEMİKSİZ Anka Enstitüsü
Öğr. Gör. Kaya KARAN Milli Savunma Üniversitesi
E. Alb. Ümit YALIM 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan GÜVEN TOKER Haliç Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan CANİKOĞLU İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ERTÜRK Nişantaşı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜLGEN Yeni Yüzyıl Üniversitesi