Research Article
BibTex RIS Cite

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ VE MESLEKİ İSTİHDAMDAKİ ÖNEMİ

Year 2023, Volume: 3 Issue: 1, 37 - 49, 30.06.2023

Abstract

Dünyada ve Türkiye'de Sivil Havacılık sektöründe rekabet gücünün artması işleticilerin nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymalarına neden olmuş ve kabin memurluğu işe alım kriterleri, günümüz rekabet ortamında belli kurallar dâhilinde değişmiştir. Havayolu işletmeleri artan rekabetçi ortamda varlıklarını devam ettirebilmek için hizmet kalitesini artırmaya, yolcu memnuniyetini sağlamaya çalışmaktadır. Bu anlamda havayolu işletmelerinin marka ve imaj önyüzü olan kabin memurluğu her geçen gün önem kazanan bir meslek haline gelmektedir. Sivil havacılık sektöründe donanımlı ve eğitimli personele ihtiyaç duyulması, şirketlere hem zaman yönetimi, hem de maliyet açısından daha cazip hale gelmiştir. Mesleki eğitimini almamış personel için verilecek eğitime ayrılan süre ve maliyet daha fazla olacağından, şirketlerin kalifiye personele olan ilgisi de bu yönde artış göstermiştir. Bu çalışmada, üniversitelerde yükseköğretim sivil havacılık kabin hizmetleri programlarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) nezdinde akredite edilmesinin bu programlarda öğrenim gören mezunların mesleki istihdamında nasıl bir rol oynadığının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında SHGM tarafından akredite edilen programlardan mezun olan öğrencilerin havayolu işletmeleri tarafından maliyet, zaman ve nitelikli personel açısından daha çok tercih edilebileceğine yönelik bilinçlendirme konusunda katkı sunması hedeflenmektedir.

References

 • Akduman, G., & Karahan, G. (2021). Duygusal Zeka Ve İletişim Becerilerinin Empati Üzerindeki Etkisinin Kişilik Özellikleri Bağlaminda Değerlendirilmesi: Sivil Havacilik Kabin Hizmetleri Meslekyüksekokulu Öğrencilerinde Bir Alan Araştirmasi. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(2), 604-622.
 • Akduman, G., ve Karahan, G., 2021. Sivil havacılık kabin hizmetleri kabin memuru ı̇şe alımı ı̇çin bir model önerisi. Havacılık Araştırmaları Dergisi. 3 (2), ss. 264-278.
 • Alles, M.F., ve Rodríguez, A.R., 2009. Intellectual structure of human resources management research: A bibliometric analysis of the journal human resource management, 1985–2005. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 60 (1), ss. 160-175.
 • Bülbül, G. Ve Ergün, N. (2017). Counterproductive Work Behavior İn Air Transportation Organizations: A Study On Airline Cabin Services. International Journal Of Management Economics And Business. 13(2), 407- 424.
 • Işıkçı, S.O., (2018). Sivil havacılık kabin hizmetleri eğitimi alan bireylerin sektörel anlamdaki örgütsel çekicilik algısı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi EBE.
 • Karagülle, A. Özgür, Tarık Birgören (2013). Havayolu Taşımacılığında Uçucu Ekip Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kelleher, C., ve McGilloway, S., 2005. Survey finds high levels of work-related stress among flight attendants. Flight Safety Foundation Cabin Crew Safety. 4 (6), ss. 1- 4.
 • Kusluvan, S., Kusluvan, Z., İlhan, İ., ve Buyruk, L., 2010, The human dimension: A review of human resources management issues in the tourism and hospitality industry. Cornell Hospitality Quaerterly. 51 (2), ss. 171-214.
 • Özdoğan, O., 2007. Endüstri 4.0 Dördüncü Sanayi Devrimi Ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları. İstanbul: Pusula 20 Teknoloji Ve Yayıncılık A.Ş.
 • Özkaya, M.O., Özbilgin, M., ve Şengül, C.M., 2008. Türkiye’de farklılıkların yönetimi: Türk ve yabancı ortaklı şirket örnekleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19, ss. 359-374.
 • Sincar, M., (2020). İnsan kaynakları planlaması ve işe alım sürecinin işgören performansı ve devamsızlığı üzerine etkisi: Erzurum organize sanayi bölgesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi SBE.
 • Unat, Y. (2012). Bir Rönesans Mühendisi: Leonardo Da Vinci. Dört Öge, 1(2), 51-66.
 • Vantoch, V. (2013). The jet sex: Airline stewardesses and the making of an American Icon. University of Pennsylvania Press.

THE ACCREDITATION PROCESS OF CIVIL AVIATION CABIN SERVICES PROGRAMS AND THE IMPORTANCE OF VOCATIONAL EMPLOYMENT

Year 2023, Volume: 3 Issue: 1, 37 - 49, 30.06.2023

Abstract

As the civil aviation industry is getting increasingly competitive, airline companies in Turkey and the world need a qualified workforce. The competitive market conditions have also changed the cabin crew recruitment criteria. In order to survive in a competitive environment, airlines have no choice but to increase their service quality to the extent that passenger satisfaction is ensured. As the public image of airline companies, the cabin crew profession is getting more and more critical every day. Civil aviation companies need well-equipped and trained personnel in terms of time management and cost-effectiveness. Considering the time and cost allocated to training personnel without vocational training, the demand for qualified personnel is highly reasonable. This study focuses on the importance of accreditation of higher education civil aviation cabin services programs in universities by the General Directorate of Civil Aviation (SHGM) in the vocational employment of graduates of education in these programs. Within the scope of the study, it aims to raise awareness that airline companies greatly favour students who graduate from programs accredited by DGCA during the recruitment process when cost, time and human resource quality are considered.

References

 • Akduman, G., & Karahan, G. (2021). Duygusal Zeka Ve İletişim Becerilerinin Empati Üzerindeki Etkisinin Kişilik Özellikleri Bağlaminda Değerlendirilmesi: Sivil Havacilik Kabin Hizmetleri Meslekyüksekokulu Öğrencilerinde Bir Alan Araştirmasi. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(2), 604-622.
 • Akduman, G., ve Karahan, G., 2021. Sivil havacılık kabin hizmetleri kabin memuru ı̇şe alımı ı̇çin bir model önerisi. Havacılık Araştırmaları Dergisi. 3 (2), ss. 264-278.
 • Alles, M.F., ve Rodríguez, A.R., 2009. Intellectual structure of human resources management research: A bibliometric analysis of the journal human resource management, 1985–2005. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 60 (1), ss. 160-175.
 • Bülbül, G. Ve Ergün, N. (2017). Counterproductive Work Behavior İn Air Transportation Organizations: A Study On Airline Cabin Services. International Journal Of Management Economics And Business. 13(2), 407- 424.
 • Işıkçı, S.O., (2018). Sivil havacılık kabin hizmetleri eğitimi alan bireylerin sektörel anlamdaki örgütsel çekicilik algısı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi EBE.
 • Karagülle, A. Özgür, Tarık Birgören (2013). Havayolu Taşımacılığında Uçucu Ekip Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kelleher, C., ve McGilloway, S., 2005. Survey finds high levels of work-related stress among flight attendants. Flight Safety Foundation Cabin Crew Safety. 4 (6), ss. 1- 4.
 • Kusluvan, S., Kusluvan, Z., İlhan, İ., ve Buyruk, L., 2010, The human dimension: A review of human resources management issues in the tourism and hospitality industry. Cornell Hospitality Quaerterly. 51 (2), ss. 171-214.
 • Özdoğan, O., 2007. Endüstri 4.0 Dördüncü Sanayi Devrimi Ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları. İstanbul: Pusula 20 Teknoloji Ve Yayıncılık A.Ş.
 • Özkaya, M.O., Özbilgin, M., ve Şengül, C.M., 2008. Türkiye’de farklılıkların yönetimi: Türk ve yabancı ortaklı şirket örnekleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19, ss. 359-374.
 • Sincar, M., (2020). İnsan kaynakları planlaması ve işe alım sürecinin işgören performansı ve devamsızlığı üzerine etkisi: Erzurum organize sanayi bölgesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi SBE.
 • Unat, Y. (2012). Bir Rönesans Mühendisi: Leonardo Da Vinci. Dört Öge, 1(2), 51-66.
 • Vantoch, V. (2013). The jet sex: Airline stewardesses and the making of an American Icon. University of Pennsylvania Press.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Business Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Mesut Öztırak 0000-0003-4828-7293

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Öztırak, M. (2023). THE ACCREDITATION PROCESS OF CIVIL AVIATION CABIN SERVICES PROGRAMS AND THE IMPORTANCE OF VOCATIONAL EMPLOYMENT. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(1), 37-49.