Aim & Scope

Dergi, İşletme ve Girişimcilik alanlarında yayınladığı özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel teorik ve uygulamalı çalışmalar ile alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Dergi, İşletme ve girişimcilik alanlarında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri yayınlamaktadır.
Dergisi’nin yayın kapsamında;
Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Girişimcilik, Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler, Ticaret hukuku ve Kooperatifçilik gibi İşletme ve girişimcilik alt bilim dalları ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

Period Months
January June