Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiçbir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti ödemezler. Yayınlanan tüm makalelere http://igad.dpu.edu.tr adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Derginin tüm giderleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü tarafından karşılanmaktadır.