Aim

Bilimsel çalışmaları akademik çevreyle buluşturarak, sosyal bilimlere katkı sağlamak.

Scope

İktisat, isletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,  tarih, psikoloji, felsefe