Year 2019, Volume 6 , Issue 10, Pages 107 - 150 2019-06-28

İslami Bakışa Göre Sosyal Politika

Ahmet EFE [1]


Sosyal politika ile ilgili politika ve uygulamalar daha çok merkez batı ülkelerinden esinlenerek oluşturulmaktadır. Bu çalışmamızda İslami bakış açısıyla İslam ekonomisinin sosyal politika temelleri incelenmektedir. İddiamız, İslam’ın sosyal politika noktasındaki ilkelerinin insanın huzurunu sağlama ve hayatını kolaylaştırma noktasında daha tutarlı, mantıklı ve yararlı sonuçlar doğurduğudur. Ekonomi, istihdam, sosyal politika ve İslam dini çerçevesinde yapılan analizlerde çağdaş eserlerden yararlanılarak İslam’ın ekonomik hükümleri tesis etmedeki farklılıkları özet olarak ortaya konulmaktadır. İslam’da sosyal politika, sadece maddi tedbirlerle değil aynı zamanda tahkiki bir imana dayanacak şekilde sevap ve hayır işleme müesseselerinin de aktif kullandırılmasını gerektirmektedir. Buna göre dünya hayatını merkeze alarak diğer her şeyi dünyadaki maddi kazanımlar açısından araçsallaştıran batı kapitalizminin istihdam ve sosyal politika yaklaşımına nazaran dünyayı, geçici dünya hayatını ve bütün gereklerini ebedi olan ahiret hayatını kazanmak için bir araç olarak görerek her iki hayatı da değerleri kadar önem veren İslami yaklaşımın üstünlüğü ortaya konulmaktadır.  
İslam ekonomisi, istihdam, sosyal politika, refah devlet, kamu mali yönetimi
 • ABU -HÜSEYİN Muslim al-Nisaburi, .Sahih Muslim (Cairo: 'Isa al-Babi alHalabi,1955), vol. I
 • ABU YUSUF Yakub ibn Ibrahim, Kitab a/-Kharaj, 2nd ed. '(Cairo: alMatba'ah al-Salafiyah, A.H. 1352)
 • AHMAD, I. (2011). Religion and Labor: Perspective in Islam. The Journal of Labor and Society, 589-620.
 • ANSARİ, M. (1994). İslamic Perspectives on Sustainable Development. The American Journal of Islamic Studies, 394–402.
 • ASTRÖM, Z. H. (2011). Paradigm Shift for Sustainable Development: The Contribution of Islamic Economics. Journal of Economic and Social Studies, 73-84.
 • CANBAY, T., & Demir, M. (2013). Türkiye’ de Sosyal Güvenlik Açıkları ve Sosyal Güvenlik Ahlakı. Yönetim ve Ekonomi, 303-317.
 • ÇAYIROĞLU, Y. (2014). İslâm İktisadının karakteristik özellİkleri. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 149-183.
 • ÇAPRA, Muhammed Umar, (1979), The İslamic Welfare State and its role in the economy, The İslamic Foundation, Liecester, UK,
 • DUMLU, E. (2011). Zekât, Kamu Harcamalari Açisindan. Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 218-252.
 • GUNDOLF, K., & Filser, M. ( 2013). Management Research and Religion: A Citation Analysis. Journal of Business Ethics, January 1,, 177–185.
 • HALDUN, İ.-i. (1968). Mukaddeme. İstanbul: 1,2,3 Cilt, Çev: Z.Kadiri Urgan.
 • JHA, Y. (2013). Examining the Meta-Principles of Modern Economics and their Implications for Islamic Banking and Finance. Islamic Sciences, Vol. 11, 169-181.
 • HUSSAİN, D. (2012). Social Policy, Cultural Integration and Faith: A Muslim Reflection. Social Policy and Society, 11(4), 625-635. doi:10.1017/S1474746412000292
 • KHAN, M. F. (2013). Theorizing Islamic Economics: Search for a Framework for Islamic Economic Analysis. Islamic Econ., Vol. 26 No. 1, 203-236.
 • KİLPATRİCK, Dean G. (2000), Definitions of Public Policy and the Law, National Violence Against Women Prevention Research Center
 • KOEHLER, B. (2011). The Economist Mohammed Ibn Abdullah (570 – 632). Economic Affairs, 109-114.
 • MARSUKİ, M. Z. (2009). Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic Perspective. Malaysian Journal of Science and Technology Studies, 22-39.
 • MUHAMMAD Abu Zahrah, Usul a/-Fiqh (Damascus: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), p.355.
 • NAKVİ, N. H. (1985). Ekonomi ve Ahlak. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • NİENHAUS, V. (2013). Method and Substance of Islamic Economics: Moving Where? Islamic Economics, 169-202.
 • NURSİ, B. S. (1960). Mesnevi-i Nuriye. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • NURSİ, B. S. (1960). Sözler. İstanbul: Envar Neşraiyat.
 • NURSİ, B. S. (1993). Münazarat. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • RİİS, O. (1989). The Role of Religion in Legitimating the Modern Structuration of Society. Acta Sociologia, 137153.
 • SHİTTU, A. B. (2014). The Qur'anic worldview: A springboard for cultural reform. Intellectual Discourse, 239-242.
 • SPİCKER, Paul, (2007), an introduction to Social Policy, Social Policy, http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/index.htm
 • TABAKOĞLU, A. (1988). İslam ve Ekonomik Hayat. Ankara: Diyanet Yayınları.
 • TALEGANİ, M. (1989). İslam ve Mülkiyet. İstanbul: Yöneliş Yayınları.
 • WİLBER, C. K. (1974). The 'New' Economic History Re-examined: R. H. Tawney on the Origins of Capitalism. American Journal of Economics & Sociology, July 1,, 249-258.
 • ZAMAN, A. (2012). Crisis in Islamic Economics: Diagnosis and Prescriptions. Islamic Econ, n., Vol. 25 No. 1, 143-166.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2691-7517
Author: Ahmet EFE
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @review { iisbf565901, journal = {Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-8414}, address = {}, publisher = {Toros Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {107 - 150}, doi = {}, title = {İslami Bakışa Göre Sosyal Politika}, key = {cite}, author = {EFE, Ahmet} }
APA EFE, A . (2019). İslami Bakışa Göre Sosyal Politika. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (10) , 107-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iisbf/issue/46482/565901
MLA EFE, A . "İslami Bakışa Göre Sosyal Politika". Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2019 ): 107-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iisbf/issue/46482/565901>
Chicago EFE, A . "İslami Bakışa Göre Sosyal Politika". Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2019 ): 107-150
RIS TY - JOUR T1 - İslami Bakışa Göre Sosyal Politika AU - Ahmet EFE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 150 VL - 6 IS - 10 SN - 2147-8414- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi İslami Bakışa Göre Sosyal Politika %A Ahmet EFE %T İslami Bakışa Göre Sosyal Politika %D 2019 %J Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-8414- %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD EFE, Ahmet . "İslami Bakışa Göre Sosyal Politika". Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 10 (June 2019): 107-150 .
AMA EFE A . İslami Bakışa Göre Sosyal Politika. Yazım Kuralları. 2019; 6(10): 107-150.
Vancouver EFE A . İslami Bakışa Göre Sosyal Politika. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 6(10): 150-107.