PDF BibTex RIS Cite

TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 49 - 56, 01.12.2017

Abstract

Bu çalışmada, Eriyik Yığma Modelleme (EYM) (Fused Deposition Modeling) (FDM) işlemi PolylacticAcid (PLA) filament kullanılarak inşa edilen bir parçanın optimum yüzey pürüzlülüğünü belirlemek için bir deneysel tasarım tekniği uygulaması sunulmuştur. İşleme parametreleri olarak, tabla sıcaklığı, nozul sıcaklığı, baskı hızı, dolgu yüzdesi, katman kalınlığı göz önüne alınarak yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri araştırılarak sunulmuştur. Deneyler, Taguchi'nin her faktör için üç seviye kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Önemli faktörleri ve etkileşimlerini belirlemek için istatistiksel olarak ANOVA analizi ile uygulanmıştır. ANOVA analizinden elde edilen sonuçlara göre katman kalınlığı ve Raster genişliğinin yüzey kalitesini büyük ölçüde etkilediği tespit edilmiştir. Raster açısı pek etkili olmadığı belirlenmiştir. Fakat hava boşluğu, boyutsal doğruluk ve yüzey kalitesi üzerinde çok az etkiye sahiptir. Üç boyutlu tasarımı yapılan bir parçanın yanal ve üst ortalama pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Deneysel sonuç, üç düzlemde yüzey pürüzlülüğü değerinin farklı olduğunu tespit edilmiştir

OPTIMIZATION OF FUSED DEPOSITION MODELING PROCESS PARAMETERS BY TAGUCHI METHODLOGY

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 49 - 56, 01.12.2017

Abstract

In this work, an experimental design technique is presented to determine the optimum surface roughness of a partially constructed using a PolylacticAcid (PLA) filament with the Fused Deposition Modeling (FDM) process. The processing parameters are presented by investigating the effects of surface roughness considering the table temperature, nozzle temperature, printing speed, fill percentage, layer thickness. The experiments were taken out using Taguchi's three levels for each gene. It was applied statistically by ANOVA analysis to learn important factors and interactions. Granting to the solutions obtained from the ANOVA analysis, it was ascertained that the layer thickness and the raster width affect the surface quality largely. It has been decided that the raster angle is not efficient. Nevertheless, the air gap has little effect on dimensional accuracy and open character. The lateral and top mean roughness values of a three-dimensional designed part are measured. Experimental results shows that surface roughness value is different in three planes

Details

Other ID JA46HB82RY
Journal Section Articles
Authors

FUAT KARTAL This is me

Publication Date December 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1

Cite

Bibtex @ { ij3dptdi376180, journal = {International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry}, issn = {2602-3350}, eissn = {2602-3350}, address = {info@3dprintturkey.org}, publisher = {Kerim ÇETİNKAYA}, year = {2017}, volume = {1}, number = {1}, pages = {49 - 56}, title = {TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU}, key = {cite}, author = {Kartal, FUAT} }
APA Kartal, F. (2017). TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU . International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry , 1 (1) , 49-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ij3dptdi/issue/33982/376180
MLA Kartal, F. "TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU" . International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 1 (2017 ): 49-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ij3dptdi/issue/33982/376180>
Chicago Kartal, F. "TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 1 (2017 ): 49-56
RIS TY - JOUR T1 - OPTIMIZATION OF FUSED DEPOSITION MODELING PROCESS PARAMETERS BY TAGUCHI METHODLOGY AU - FUATKartal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 56 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3350-2602-3350 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU %A FUAT Kartal %T TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU %D 2017 %J International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry %P 2602-3350-2602-3350 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kartal, FUAT . "TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 1 / 1 (December 2017): 49-56 .
AMA Kartal F. TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU. IJ3DPTDI. 2017; 1(1): 49-56.
Vancouver Kartal F. TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry. 2017; 1(1): 49-56.
IEEE F. Kartal , "TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU", International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, vol. 1, no. 1, pp. 49-56, Dec. 2017

download

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry is lisenced under Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı