Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 189 - 197, 31.08.2019

Abstract

İnsanoğlu var olduğu günden beri temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını karşılamak için sürekli yeni arayışlar içinde olmuştur. Günümüz teknolojisi ile yapı üretim aşamasına gelinceye kadar geçen bir milyonu aşkın sürede insanlar barınma ihtiyaçlarını çok farklı yöntemlerle gerçekleştirmiştir.Başlangıçta insanlar doğada hazır bulunan ortamları barınak olarak kullanmışlardır. Zamanla toplumsal ve bilimsel birikimleri,teknolojik olanakları kullanarak barınak yapmada değişim ve dönüşüm yaşamışlardır.Yapılar daha çok geleneksel üretime dayalı olarak yapılmasına rağmen teknolojik gelişmeler bu sektörü de dönüştürmeye başlamıştır.Yapıların daha az zamanda daha az insan gücü ile düşük maliyetle yapılması, çevreye duyarlı ve enerji verimli olması isteği farklı üretim teknikleri arayışına yönlendirmiştir. Bu üretim tekniklerinde en son teknoloji 3D baskı yazıcılardır. Endüstriyel segmentte birçok olumlu gelişmeye imza atan 3D baskı yazıcılar inşaat sektörüne de yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada betonun zaman içinde gelişiminden bahsedilmiştir. Geleneksel yapı üretiminde yaygın olarak kullanılan betonun ve 3D baskı yazıcı da kullanılan harcın taze (reolojik) ve sertleşmiş haldeki özellikleri,bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmıştır. Son olarak da 3D baskı yazıcıların gelecekte inşaat sektörüne nasıl yön vereceği tartışılmıştır.

References

 • 1. Lipson H., Kurman M.,"Fabricated: The New World of 3D Printing", John Wiley & Sons, 2013.
 • 2. Peng, W., Jun W., Xiangyu W., A critical review of theuse of 3-D printing in theconstructionindustry. In Automation in Construction, 68:21-31, 2016.
 • 3. Khoshnevis, B., Automated Construction By Contour Crafting – Related Robotics And Information Technologies, Published in Journal of Automation in Construction, 13(1), 5‐19.2004.
 • 4. Le, T.T., Austin, S.A., Lim, S., Buswell, R.A., Gibb, A.G.F., Thorpe, T., Mix design and fresh properties for high‐performance printing concrete, Materials and Structures, 45:1221‐ 1232,2012.
 • 5. BS EN 196-1:2016., Methods of testing cement. Part 1: Determination of strength, BSI Standards Limited, ISBN 9780580845802
 • 6. Nerella V.N., Krause M., Näther M., Mechtcherine Studying printability of fresh concrete for formwork free Concrete on-site 3D Printing technology, (CONPrint3D) Proceeding for the 25th Conference on Rheology of Building Materials, Regensburg, Germany, 2016.
 • 7. De Koker D., Manufacturing processes for engineered cement-based composite material products (M.Sc. thesis) Stellenbosch University, South Africa, 2004.
 • 8. Zuriguel I., Garcimartin A., Maza D., Pugnaloni L.A., Pastor J.M., Jamming during the discharge of granularmatter from a silo Phys. Rev. E, 71, 2005.
 • 9. Mankoc C., Janda A., Arévalo R., Pastor J.M., Zuriguel I., Garcimartin A., Maza D., The flow rate of granular materials through an orifice, Granular Matter, 9, pp. 407-414, 2007.
 • 10. Beverloo W.A., Leniger H.A., Velde J.V, The flow of granular material through orifices, Chem. Eng. Sci., 15, pp. 260-296, 1961.
 • 11. Tighe B.P., Sperl M., Pressure and motion of drysand: translation of Hagen’s paper from 1852, Granular Matter, pp. 141-144,2007.
 • 12. Paul, S.C., Fresh and hardened properties of 3D printable cementitious materials for building and construction, Archives of Civil and Mechanical Engineering., 8, 311-319, 2018.
 • 13. Chen J., Kwan A., Super fine cement for improving packing density, rheology and strength of cement paste, Cem. Concr. Compos., 34 (1), pp. 1-10, 2012.
 • 14. Jiao D., Shi C., Yuan Q., An X., Liu Y., Li H., Effect of constituents on rheological properties of fresh concrete – a review Cem. Concr. Compos., 83 , pp. 146-159, 2017.
 • 15. Ferraris C.F., Obla K.H., Hill R., The influence of mineral admixtures on therheology of cement paste and concrete, Cem. Concr. Res., 31 (2), pp. 245-255,2001.
 • 16. Benaicha, M., Roguiez , X., Jalbaud , O., Burstchell, Y., Alaoui, A.H., Influence of silica fume and viscosity modifying agent on the mechanical and rheological behavior of self compacting concrete., Construction and Building Materials., 84, 103-110, 2015.
 • 17. Gökkonca, E.K., Diatomit katkılı harçların bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin değişiminin incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Lis. Tezi, 67s, Denizli, 2010.
 • 18. Rousse lN., Rheology of fresh concrete: from measurements to predictions of casting processes, Mater. Struct., 40 (10), pp. 1001-1012, 2007.
 • 19. Roussel N., A thixotropy model for fresh fluid concretes: theory, validation and applications, Cem. Concr. Res., 36 (10), pp. 1797-1806, 2006.
 • 20. TS EN 1015-4, Kâgir harcı - Deney metotları - Bölüm 4: Taze harç kıvamının tayini (daldırma ucu kullanımıyla), Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 21. TS EN 1015-3, Kagir harcı- Deney metotları- Bölüm 3: Taze harç kıvamının tayini (yayılma tablası ile), Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 22. Rahman M., Baluch M., Malik M., Thixotropic behavior of self compacting concrete with different mineral admixtures, Constr. Build. Mater., 50, pp. 710-717, 2014.
 • 23. Zhang X., Han J., The effect of ultra-fine admixture on the rheological property of cement paste, Cem. Concr. Res., 30 (5), pp. 827-830, 2000.
 • 24. Ahari R.S., Erdem T.K., Ramyar K., Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials, Cem. Concr. Compos., 59, pp. 26-37, 2015.
 • 25. Kurt, G., Lif içeriği ve su/çimento oranının fibrobetonun mekanik davranışına etkileri., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 189 - 197, 31.08.2019

Abstract

References

 • 1. Lipson H., Kurman M.,"Fabricated: The New World of 3D Printing", John Wiley & Sons, 2013.
 • 2. Peng, W., Jun W., Xiangyu W., A critical review of theuse of 3-D printing in theconstructionindustry. In Automation in Construction, 68:21-31, 2016.
 • 3. Khoshnevis, B., Automated Construction By Contour Crafting – Related Robotics And Information Technologies, Published in Journal of Automation in Construction, 13(1), 5‐19.2004.
 • 4. Le, T.T., Austin, S.A., Lim, S., Buswell, R.A., Gibb, A.G.F., Thorpe, T., Mix design and fresh properties for high‐performance printing concrete, Materials and Structures, 45:1221‐ 1232,2012.
 • 5. BS EN 196-1:2016., Methods of testing cement. Part 1: Determination of strength, BSI Standards Limited, ISBN 9780580845802
 • 6. Nerella V.N., Krause M., Näther M., Mechtcherine Studying printability of fresh concrete for formwork free Concrete on-site 3D Printing technology, (CONPrint3D) Proceeding for the 25th Conference on Rheology of Building Materials, Regensburg, Germany, 2016.
 • 7. De Koker D., Manufacturing processes for engineered cement-based composite material products (M.Sc. thesis) Stellenbosch University, South Africa, 2004.
 • 8. Zuriguel I., Garcimartin A., Maza D., Pugnaloni L.A., Pastor J.M., Jamming during the discharge of granularmatter from a silo Phys. Rev. E, 71, 2005.
 • 9. Mankoc C., Janda A., Arévalo R., Pastor J.M., Zuriguel I., Garcimartin A., Maza D., The flow rate of granular materials through an orifice, Granular Matter, 9, pp. 407-414, 2007.
 • 10. Beverloo W.A., Leniger H.A., Velde J.V, The flow of granular material through orifices, Chem. Eng. Sci., 15, pp. 260-296, 1961.
 • 11. Tighe B.P., Sperl M., Pressure and motion of drysand: translation of Hagen’s paper from 1852, Granular Matter, pp. 141-144,2007.
 • 12. Paul, S.C., Fresh and hardened properties of 3D printable cementitious materials for building and construction, Archives of Civil and Mechanical Engineering., 8, 311-319, 2018.
 • 13. Chen J., Kwan A., Super fine cement for improving packing density, rheology and strength of cement paste, Cem. Concr. Compos., 34 (1), pp. 1-10, 2012.
 • 14. Jiao D., Shi C., Yuan Q., An X., Liu Y., Li H., Effect of constituents on rheological properties of fresh concrete – a review Cem. Concr. Compos., 83 , pp. 146-159, 2017.
 • 15. Ferraris C.F., Obla K.H., Hill R., The influence of mineral admixtures on therheology of cement paste and concrete, Cem. Concr. Res., 31 (2), pp. 245-255,2001.
 • 16. Benaicha, M., Roguiez , X., Jalbaud , O., Burstchell, Y., Alaoui, A.H., Influence of silica fume and viscosity modifying agent on the mechanical and rheological behavior of self compacting concrete., Construction and Building Materials., 84, 103-110, 2015.
 • 17. Gökkonca, E.K., Diatomit katkılı harçların bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin değişiminin incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Lis. Tezi, 67s, Denizli, 2010.
 • 18. Rousse lN., Rheology of fresh concrete: from measurements to predictions of casting processes, Mater. Struct., 40 (10), pp. 1001-1012, 2007.
 • 19. Roussel N., A thixotropy model for fresh fluid concretes: theory, validation and applications, Cem. Concr. Res., 36 (10), pp. 1797-1806, 2006.
 • 20. TS EN 1015-4, Kâgir harcı - Deney metotları - Bölüm 4: Taze harç kıvamının tayini (daldırma ucu kullanımıyla), Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 21. TS EN 1015-3, Kagir harcı- Deney metotları- Bölüm 3: Taze harç kıvamının tayini (yayılma tablası ile), Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • 22. Rahman M., Baluch M., Malik M., Thixotropic behavior of self compacting concrete with different mineral admixtures, Constr. Build. Mater., 50, pp. 710-717, 2014.
 • 23. Zhang X., Han J., The effect of ultra-fine admixture on the rheological property of cement paste, Cem. Concr. Res., 30 (5), pp. 827-830, 2000.
 • 24. Ahari R.S., Erdem T.K., Ramyar K., Thixotropy and structural breakdown properties of self consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials, Cem. Concr. Compos., 59, pp. 26-37, 2015.
 • 25. Kurt, G., Lif içeriği ve su/çimento oranının fibrobetonun mekanik davranışına etkileri., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Review Articles
Authors

Tayfun UYGUNOĞLU> (Primary Author)

0000-0003-4382-8257
Türkiye


Sevcan ÖZGÜVEN This is me

Publication Date August 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ij3dptdi577946, journal = {International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry}, issn = {2602-3350}, eissn = {2602-3350}, address = {info@3dprintturkey.org}, publisher = {Kerim ÇETİNKAYA}, year = {2019}, volume = {3}, number = {2}, pages = {189 - 197}, title = {İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Uygunoğlu, Tayfun and Özgüven, Sevcan} }
APA Uygunoğlu, T. & Özgüven, S. (2019). İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI . International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry , 3 (2) , 189-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ij3dptdi/issue/48431/577946
MLA Uygunoğlu, T. , Özgüven, S. "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI" . International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 3 (2019 ): 189-197 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ij3dptdi/issue/48431/577946>
Chicago Uygunoğlu, T. , Özgüven, S. "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 3 (2019 ): 189-197
RIS TY - JOUR T1 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI AU - TayfunUygunoğlu, SevcanÖzgüven Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 197 VL - 3 IS - 2 SN - 2602-3350-2602-3350 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI %A Tayfun Uygunoğlu , Sevcan Özgüven %T İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2019 %J International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry %P 2602-3350-2602-3350 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Uygunoğlu, Tayfun , Özgüven, Sevcan . "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 3 / 2 (August 2019): 189-197 .
AMA Uygunoğlu T. , Özgüven S. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. IJ3DPTDI. 2019; 3(2): 189-197.
Vancouver Uygunoğlu T. , Özgüven S. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry. 2019; 3(2): 189-197.
IEEE T. Uygunoğlu and S. Özgüven , "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI", International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, vol. 3, no. 2, pp. 189-197, Aug. 2019

download

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry is lisenced under Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı