Ethical Principles and Publication Policy

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından yayımlanan "İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi" uluslararası etik ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış yayınları kabul etmektedir.