Review
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume 2, Issue 1, 33 - 47, 15.07.2020

Abstract

Çocuklar aktif olarak oyun yoluyla dünyayı keşfetmekte ve öğrenmektedirler. Özellikle açık hava oyun ortamları çocuklar için etkileşimin en etkili olduğu alanlardır. Çocuklar bu alanlarda doğayla ve birbiriyle birebir ilişki halindedir. Günümüz yaşam koşullarında çocuklar doğadan kopuk oyun alanlarında vakit geçirmekte belki de günümüz şehirleşme anlayışında oyun alanı bile bulamamaktadır. Bu çalışma kapsamında çocuk oyun alanlarının çocuk için önemine ve çocuk oyun alanlarının ekolojik yaklaşımla desteklendiğinde daha kreatif alanlar olacağına yönelik öneriler getirilmiştir. Çalışma, Türkiye’den ve dünyadan ekolojik bakış açısıyla tasarlanan çocuk oyun alanları örnekleri ile desteklenmiştir.

References

 • Akandere, M. (2003). Eğitici Okul Oyunları. Nobel Yayın Dağıtım, s.2, Ankara.
 • Aral, N., Gürsoy, F., ve Köksal, A. (2001). Okul Öncesi Eğitiminde Oyun, Ya-Pa Yayınları, İstanbul. s. 9.
 • Erkan, Ö., (2011). Çocuk oyun parklarında modül tasarımında ahşap plastik kompozit malzemenin kullanım olanakları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İç Mimarlık Bölümü/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kendle, A.D., and Forbes, S. J. (1997). Urban Nature Conservation: Landscape Management in the Urban Countryside, E & FN Spon, London.
 • Küçükyağcı, P., Ö., Atasayan, Ö., ve Oktay, S., Ö., (2015, Mayıs). Çocuk Oyun Alanı Tasarımlarında Sürdürülebilirlik. 2nd International Sustainable Buildings Symposium. Ankara-Turkey.
 • Orr, D., (1992). Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World. New York: State University of New York Press.
 • Özer, A., Gürkan, A. C., ve Ramazanoğlu, O. (2006). Oyunun çocuk gelişimi üzerine etkileri. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 4(3), 54-57.
 • Özgüner, H., ve Şahin, K., C. (2009). Isparta kent merkezindeki çocuk oyun alanlarının mevcut durumu ve çocukların bu alanlara karşı davranış biçimleri. Türkiye Ormancılık Dergisi, 10(1), 129-143.
 • Toksoy, A., C. (2010). Yarışma Niteliği Taşıyan Geleneksel Çocuk Oyunları, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, II/1.
 • Turgut, H., ve Yılmaz, S. (2010, Mayıs). Ekolojik temelli çocuk oyun alanlarının oluşturulması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. (1618-1630). Artvin.
 • Türkan, E. E., (2009). Balıkesir kenti çocuk oyun alanlarının irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • U.C.P.S., 2010. Public playground safety handbook. USA. Government Printing Office.
 • URL-1.https://aofdersler.com/konu/ata-aof-cocuk-ve-oyun-ders-notu.640/. Erişim Tarihi: 10.01.2020.
 • URL-2.http://cocukyuvalari.kadikoy.bel.tr/bahriyeucok-ekolojik-yuvasi.html. Erişim Tarihi: 13.12.2019.
 • URL-3. https://ormanokulu.org/. Erişim Tarihi 07.01.2020.
 • URL-4.http://www.yesilbinadergisi.com/yayin/721/bir-dunya-cocuklari-parki-ve-surdurulebilirlik_21861.html#.XkgoZTIzbIU. Erişim Tarihi: 03.12.2019.
 • URL-5. http://www.izmit.bel.tr/projeler/ekopark_58.html. Erişim Tarihi: 12.11.2019.
 • URL-6. http://www.play-scapes.com/play-design/contemporary-design/safezone-playground-stoss-landscape-urbanism-2006/. Erişim Tarihi: 05.11.2019.
 • URL-7.http://www.baskabirokulmumkun.net/dunyanin-cesitli-yerlerinden-ilginc-ve-ilham-verici-tasarima-sahip-oyun-parklarina-ornekler/. Erişim Tarihi: 08.12.2019.
 • URL-8.http://www.play-scapes.com/play-design/contemporary-design/recycled-cardboard-elephant/. Erişim Tarihi: 05.12.2019.
 • URL-9. https://tr.qwe.wiki/wiki/Bicentennial_Park_(Hillsboro,_Oregon. Erişim Tarihi: 21.11.2019.
 • URL-10.https://www.arkitera.com/haber/cocuklarin-inisiyatif-mekanlari-junk-oyun-alanlari/. Erişim Tarihi: 15.12.2019.
 • URL-11.https://www.centralparknyc.org/attractions/ancient-playground. Erişim Tarihi: 12.02.2020.
 • URL-12. http://apesatplay.com/portfolio/playgrounds/kilburn-grange. Erişim Tarihi: 16.10.2019.
 • Valentine, G., and McKendrick, J.H., (1997). Children's outdoor play: exploring parental concerns about children's safety and the changing nature of childhood. Geoforum, 28: 219-235.
 • Yılmaz, S., ve Bulut, Z., (2003). Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanlarının Yeri ve Önemi.. Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Yücel, G., F. (2005). Çocuk oyun alanları tasarımı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55 (2) : 99-110.

Evaluation of Playgrounds with Ecological Approach In Urban Areas

Year 2020, Volume 2, Issue 1, 33 - 47, 15.07.2020

Abstract

Children are actively exploring and learning the world through play. Especially outdoor play environments are areas where interaction is most effective for children. Children are in one-to-one relationship with nature and each other in these areas. In today's living conditions, children spend time in playgrounds disconnected from nature, perhaps they cannot find a playground in today's urbanization approach.Within the scope of this study, suggestions have been made for the importance of children's playgrounds for children and that children's playgrounds will be more creative when supported by an ecological approach. In this study, children's play areas designed with the ecological perspective is supported by examples from Turkey and the world.

References

 • Akandere, M. (2003). Eğitici Okul Oyunları. Nobel Yayın Dağıtım, s.2, Ankara.
 • Aral, N., Gürsoy, F., ve Köksal, A. (2001). Okul Öncesi Eğitiminde Oyun, Ya-Pa Yayınları, İstanbul. s. 9.
 • Erkan, Ö., (2011). Çocuk oyun parklarında modül tasarımında ahşap plastik kompozit malzemenin kullanım olanakları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İç Mimarlık Bölümü/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kendle, A.D., and Forbes, S. J. (1997). Urban Nature Conservation: Landscape Management in the Urban Countryside, E & FN Spon, London.
 • Küçükyağcı, P., Ö., Atasayan, Ö., ve Oktay, S., Ö., (2015, Mayıs). Çocuk Oyun Alanı Tasarımlarında Sürdürülebilirlik. 2nd International Sustainable Buildings Symposium. Ankara-Turkey.
 • Orr, D., (1992). Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World. New York: State University of New York Press.
 • Özer, A., Gürkan, A. C., ve Ramazanoğlu, O. (2006). Oyunun çocuk gelişimi üzerine etkileri. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 4(3), 54-57.
 • Özgüner, H., ve Şahin, K., C. (2009). Isparta kent merkezindeki çocuk oyun alanlarının mevcut durumu ve çocukların bu alanlara karşı davranış biçimleri. Türkiye Ormancılık Dergisi, 10(1), 129-143.
 • Toksoy, A., C. (2010). Yarışma Niteliği Taşıyan Geleneksel Çocuk Oyunları, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, II/1.
 • Turgut, H., ve Yılmaz, S. (2010, Mayıs). Ekolojik temelli çocuk oyun alanlarının oluşturulması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. (1618-1630). Artvin.
 • Türkan, E. E., (2009). Balıkesir kenti çocuk oyun alanlarının irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • U.C.P.S., 2010. Public playground safety handbook. USA. Government Printing Office.
 • URL-1.https://aofdersler.com/konu/ata-aof-cocuk-ve-oyun-ders-notu.640/. Erişim Tarihi: 10.01.2020.
 • URL-2.http://cocukyuvalari.kadikoy.bel.tr/bahriyeucok-ekolojik-yuvasi.html. Erişim Tarihi: 13.12.2019.
 • URL-3. https://ormanokulu.org/. Erişim Tarihi 07.01.2020.
 • URL-4.http://www.yesilbinadergisi.com/yayin/721/bir-dunya-cocuklari-parki-ve-surdurulebilirlik_21861.html#.XkgoZTIzbIU. Erişim Tarihi: 03.12.2019.
 • URL-5. http://www.izmit.bel.tr/projeler/ekopark_58.html. Erişim Tarihi: 12.11.2019.
 • URL-6. http://www.play-scapes.com/play-design/contemporary-design/safezone-playground-stoss-landscape-urbanism-2006/. Erişim Tarihi: 05.11.2019.
 • URL-7.http://www.baskabirokulmumkun.net/dunyanin-cesitli-yerlerinden-ilginc-ve-ilham-verici-tasarima-sahip-oyun-parklarina-ornekler/. Erişim Tarihi: 08.12.2019.
 • URL-8.http://www.play-scapes.com/play-design/contemporary-design/recycled-cardboard-elephant/. Erişim Tarihi: 05.12.2019.
 • URL-9. https://tr.qwe.wiki/wiki/Bicentennial_Park_(Hillsboro,_Oregon. Erişim Tarihi: 21.11.2019.
 • URL-10.https://www.arkitera.com/haber/cocuklarin-inisiyatif-mekanlari-junk-oyun-alanlari/. Erişim Tarihi: 15.12.2019.
 • URL-11.https://www.centralparknyc.org/attractions/ancient-playground. Erişim Tarihi: 12.02.2020.
 • URL-12. http://apesatplay.com/portfolio/playgrounds/kilburn-grange. Erişim Tarihi: 16.10.2019.
 • Valentine, G., and McKendrick, J.H., (1997). Children's outdoor play: exploring parental concerns about children's safety and the changing nature of childhood. Geoforum, 28: 219-235.
 • Yılmaz, S., ve Bulut, Z., (2003). Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanlarının Yeri ve Önemi.. Milli Eğitim Dergisi, 158.
 • Yücel, G., F. (2005). Çocuk oyun alanları tasarımı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55 (2) : 99-110.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Published Date Temmuz 2020
Journal Section Research Articles
Authors

Ayşe Ceren KÖKLÜ This is me
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0001-7618-5492
Türkiye


Şehriban ERASLAN (Primary Author)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0001-8973-1480
Türkiye

Publication Date July 15, 2020
Application Date February 16, 2020
Acceptance Date February 18, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @review { ijeased689833, journal = {Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, issn = {2667-8764}, eissn = {2667-8764}, address = {Fırat Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ / Türkiye}, publisher = {Selim TAŞKAYA}, year = {2020}, volume = {2}, number = {1}, pages = {33 - 47}, title = {Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Köklü, Ayşe Ceren and Eraslan, Şehriban} }
APA Köklü, A. C. & Eraslan, Ş. (2020). Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi , 2 (1) , 33-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijeased/issue/50819/689833
MLA Köklü, A. C. , Eraslan, Ş. "Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi" . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 2 (2020 ): 33-47 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijeased/issue/50819/689833>
Chicago Köklü, A. C. , Eraslan, Ş. "Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 2 (2020 ): 33-47
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi AU - Ayşe Ceren Köklü , Şehriban Eraslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 47 VL - 2 IS - 1 SN - 2667-8764-2667-8764 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi %A Ayşe Ceren Köklü , Şehriban Eraslan %T Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi %D 2020 %J Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi %P 2667-8764-2667-8764 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Köklü, Ayşe Ceren , Eraslan, Şehriban . "Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 2 / 1 (July 2020): 33-47 .
AMA Köklü A. C. , Eraslan Ş. Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi. IJEASED ( ISSN: 2667-8764 ). 2020; 2(1): 33-47.
Vancouver Köklü A. C. , Eraslan Ş. Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi. 2020; 2(1): 33-47.
IEEE A. C. Köklü and Ş. Eraslan , "Kentsel Mekanlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi", Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 33-47, Jul. 2020