Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data

Year 2020, Volume 2, Issue 1, 109 - 119, 15.07.2020

Abstract

In this study, climatic parameters such as pressure, temperature, humidity, wind speed, solar radiation and sunshine duration of Tunceli, Bingol and Mus provinces in Eastern Anatolia region were examined and modeled within the scope of a 15-year observation period. Linear regression analysis was used for modeling of the climatic parameters. The following issues have been identified with the use of the determined models: i) It can help the studies to be carried out on the effects of climate conditions within the scope of the environment and energy. ii) For the coming years, the forecasts for the provinces in question can be made. iii) Solar energy has come to the forefront as an alternative energy potential for the provinces analyzed.

References

 • Apple, L.S.C., Chow, T.T., Square, K.F.F., Lin, J.Z., (2006). Generation of a typical meteorological year for Hong Kong. Energy Conversion and Management, 47, 87–96.
 • Bacanlı Ü.G., Tuğrul, A.T., (2016). Baraj göllerinin iklimsel etkisi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj gölü örneği. Pamukkale Üniversitesi Muh. Bilim Dergisi 22(3), 154-159.
 • Bakırci, K., Ozyurt, O., Yilmaz, M., Erdoğan, S., (2006). Erzurum ili enerji çalışmaları için iklim ve meteorolojik veriler. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 9(5), 19-26.
 • Biçer, Y., Yıldız, C., (1994). Atatürk Barajı Rezervuarının Şanlıurfa ili dış sıcaklık parametresine etkisinin araştırılması. 3. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Sayfa 333-340, 4-6 Mayıs Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bicer, A., (2019). Fırat havzasında bulunan bazı illerin sıcaklık ve nem modelleri, Bartın University. International Journal of Natural and Applied Sciences, 2(1), 50-58.
 • Cobanyılmaz, P., Yuksel, Ü.D., (2013). Kentlerin iklim değişikliğinden zarar görebilirliğinin belirlenmesi: Ankara Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 389-50.
 • Dönmez, Y., (1984). Umumi klimatoloji ve iklim çalışmaları İ.T.Ü. Yayın No: 2506.
 • Emiroğlu, M.E., Özkan, F., Öztürk, M., (996). Keban Barajı Rezervuarı’nın Elazığ ili iklim şartlarına etkisi üzerine bir araştırma. GAP I. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa 167-174, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Geymen, A., Dirican, A.Y., (2016). İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi değişiminin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analiz edilmesi. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1), 65-74.
 • İklim Sınıflandırmaları, (2017). Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Kalaba, 1-16, Ankara, Türkiye.
 • Kadıoğlu, M., (1994). Keban Barajı öncesi ve sonrasında çevre ikliminin Franktal analizi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı DSİ. Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri 3: 1087-1098, Ankara.
 • MGM, (2019). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, aylık ve yıllık meteorolojik ölçüm değerleri, 23 Şubat 2019.
 • Sen, Z., (1999). Simple nonlinear solar irradiation estimation model. Renewable Energy, 32:342–350.
 • Tonbul, S., (1986). Elazığ ve çevresinin, iklim özellikleri ve Keban Barajı’nın yöre iklimi üzerine olan etkileri. Fırat Üniversitesi Coğrafya Sempozyumu, 14-15 Nisan, Elazığ.
 • Yeşilata, B., Bulut, H., Yeşilnacar, M.İ., (2004). GAP Bölgesinde sıcaklık ve nem parametrelerindeki baraj gölü kaynaklı değişim trendinin araştırılması. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 83, 21-31.

Tunceli-Bingöl ve Muş İllerinin Meteorolojik Verilerle İklim Parametrelerinin Analizi

Year 2020, Volume 2, Issue 1, 109 - 119, 15.07.2020

Abstract

Bu çalışmada, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Tunceli, Bingöl ve Muş illerinin, basınç, sıcaklık, nem, rüzgar hızı, güneşlenme şiddeti ve güneşlenme müddeti gibi iklim parametrelerini 15 yıllık bir rasat süreci için incelendi ve modelleme yapıldı. İklim parametreleri modellemesinde lineer regresyon analizi kullanıldı. Belirlenen modellerin kullanımı ile i) iklim şartlarının çevre ve enerji üzerindeki etkileri konusunda yapılacak çalışmalara yardımcı olabileceği, ii) gelecek yıllar için söz konusu illerin iklim yapıları ile ilgili tahminlerinin yapılabileceği, iii) incelenen iller için alternatif enerji potansiyeli olarak güneş enerjisinin ön plana çıktığı belirlendi.

References

 • Apple, L.S.C., Chow, T.T., Square, K.F.F., Lin, J.Z., (2006). Generation of a typical meteorological year for Hong Kong. Energy Conversion and Management, 47, 87–96.
 • Bacanlı Ü.G., Tuğrul, A.T., (2016). Baraj göllerinin iklimsel etkisi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj gölü örneği. Pamukkale Üniversitesi Muh. Bilim Dergisi 22(3), 154-159.
 • Bakırci, K., Ozyurt, O., Yilmaz, M., Erdoğan, S., (2006). Erzurum ili enerji çalışmaları için iklim ve meteorolojik veriler. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 9(5), 19-26.
 • Biçer, Y., Yıldız, C., (1994). Atatürk Barajı Rezervuarının Şanlıurfa ili dış sıcaklık parametresine etkisinin araştırılması. 3. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Sayfa 333-340, 4-6 Mayıs Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bicer, A., (2019). Fırat havzasında bulunan bazı illerin sıcaklık ve nem modelleri, Bartın University. International Journal of Natural and Applied Sciences, 2(1), 50-58.
 • Cobanyılmaz, P., Yuksel, Ü.D., (2013). Kentlerin iklim değişikliğinden zarar görebilirliğinin belirlenmesi: Ankara Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 389-50.
 • Dönmez, Y., (1984). Umumi klimatoloji ve iklim çalışmaları İ.T.Ü. Yayın No: 2506.
 • Emiroğlu, M.E., Özkan, F., Öztürk, M., (996). Keban Barajı Rezervuarı’nın Elazığ ili iklim şartlarına etkisi üzerine bir araştırma. GAP I. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa 167-174, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Geymen, A., Dirican, A.Y., (2016). İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi değişiminin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analiz edilmesi. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1), 65-74.
 • İklim Sınıflandırmaları, (2017). Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Kalaba, 1-16, Ankara, Türkiye.
 • Kadıoğlu, M., (1994). Keban Barajı öncesi ve sonrasında çevre ikliminin Franktal analizi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı DSİ. Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri 3: 1087-1098, Ankara.
 • MGM, (2019). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, aylık ve yıllık meteorolojik ölçüm değerleri, 23 Şubat 2019.
 • Sen, Z., (1999). Simple nonlinear solar irradiation estimation model. Renewable Energy, 32:342–350.
 • Tonbul, S., (1986). Elazığ ve çevresinin, iklim özellikleri ve Keban Barajı’nın yöre iklimi üzerine olan etkileri. Fırat Üniversitesi Coğrafya Sempozyumu, 14-15 Nisan, Elazığ.
 • Yeşilata, B., Bulut, H., Yeşilnacar, M.İ., (2004). GAP Bölgesinde sıcaklık ve nem parametrelerindeki baraj gölü kaynaklı değişim trendinin araştırılması. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 83, 21-31.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Published Date Temmuz 2020
Journal Section Research Articles
Authors

Ayşe BİÇER (Primary Author)
Department of Bio Engineering, Malatya Turgut Ozal University, Malatya , 44210, Turkey
0000-0003-4514-5644
Türkiye

Thanks I would like to take this chance to thank the “General Directorate of State Meteorological Affairs” for their interest and assistance for the provision of meteorological measurement data used in the study.
Publication Date July 15, 2020
Application Date May 4, 2020
Acceptance Date June 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijeased731808, journal = {Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, issn = {2667-8764}, eissn = {2667-8764}, address = {Fırat Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ / Türkiye}, publisher = {Selim TAŞKAYA}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {109 - 119}, doi = {}, title = {Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data}, key = {cite}, author = {Biçer, Ayşe} }
APA Biçer, A. (2020). Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi , 2 (1) , 109-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijeased/issue/50819/731808
MLA Biçer, A. "Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data" . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 2 (2020 ): 109-119 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijeased/issue/50819/731808>
Chicago Biçer, A. "Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 2 (2020 ): 109-119
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data AU - Ayşe Biçer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 119 VL - 2 IS - 1 SN - 2667-8764-2667-8764 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data %A Ayşe Biçer %T Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data %D 2020 %J Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi %P 2667-8764-2667-8764 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Biçer, Ayşe . "Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 2 / 1 (July 2020): 109-119 .
AMA Biçer A. Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data. IJEASED ( ISSN: 2667-8764 ). 2020; 2(1): 109-119.
Vancouver Biçer A. Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi. 2020; 2(1): 109-119.
IEEE A. Biçer , "Analysis of Climatic Parameters of Tunceli-Bingol and Mus Provinces with Meteorological Data", Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 109-119, Jul. 2020