Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Determination of Fruit Oil Acid Compositions in Female Bay Laurel (Laurus nobilis L.) Genotypes

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 72 - 88, 15.07.2021
https://doi.org/10.47898/ijeased.843773

Abstract

In our country, especially in the Mediterranean, Aegean and Black Sea regions, laurel (Laurus nobilis L.) is widely obtained in the flora of Hatay. The oil obtained from the laurel fruits in the province of Hatay is generally used in soap production. In this study, it was aimed to evaluate selected laurel genotypes in terms of fruit and oil characteristics. For this purpose, the oil qualities of 27 female laurel genotypes selected by pre-selection from Hatay's Samandağ and Yayladağı districts were examined for two years with three replications. According to GC / MS analysis, the main components of fixed oils are; oleic acid (29.92 - 38.46%), lauric acid (10.75 - 18.69%), palmitic acid (16.31 - 21.97%) and linoleic acid (20.94 - 24.95% ) was determined to be. ER14 (32.74%), ER16 (31.52%) and ER12 (30.47%) genotypes were determined as promising genotypes, with a high fixed fat content.

References

 • Anonim, (2004). T.C. Türkiye Ormanlarında Odun Dışı Ürünler, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, (2016). Defne Eylem Planı 2016-2020, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ayanoğlu, F., Mert, A., Kaya, A., ve Köse, E. (2010). Hatay Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Defne (Laurus nobilis L.) Bitkisinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Seleksiyonu, Tübitak Proje No: 108O878, 268s, Hatay.
 • Ayanoğlu, F., Kaya, D. A., Mert, A., and Köse, E. (2013). Determination of Quality Aspects and Selection of Natıve Grown Laurel (Laurus nobilis L.) in Hatay Province of Turkey. Mesmap-2013. 58.
 • Ayanoğlu, F., Kaya, D. A., Koçer, O., (2018). Promising Bay Laurel (Laurus nobilis L.) Genotypes for Fruit Production. International Journal of Chemistry and Technology. 2(2): 167-161.
 • Beis, S.H., and Dunford, N.T. (2006). Supercritical Fluid Extraction of Daphne (Laurus nobilis L.) Seed Oil. JAOCS, Vol. 83, no. 11, 953-957.
 • Castılhoa, P. C., Costaa, M., Rodrıguesb, A., and Partıdárıoc, A. (2005). Characterization of laurel fruit oil from Madeira Island, Portugal. Jaocs, Vol. 82, no. 12 pg 863-867.
 • Çelik, S., ve Yılmaz, Ö. (1996). Defne (Laurus nobilis L) yaprak ve meyvesinin yağ asitleri bileşimi. The journal of food, 21 (3): 165-167.
 • Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey, Vol. 7, Edinburg Universty Pres, 947p., Edinburg.
 • Demirbaş, A. (2010). Biodisel from Bay Laurel Oil via Compressed Methanol Transesterification. Energy Sources, Part A, 32:1185–1194.
 • Duke, J. A. (1987). CRC Handbook of Medicinal Herbs, CRC Pres inc., 677p., Florida, U.S.A.
 • Duke, J. A. P. A. K. Duke., L. Judith, Cellie J. L. Du., (2008). Duke’s Handbook of Medicinal Plants of the Bible CRC press s. 237-240, USA.
 • Ercan, A.S. (1983). Defne Yaprağı ve Yağının İhracatı Geliştirmesi. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yayınları No: 74 s.2-9.
 • Hafizoglu, H., and Reunanen, M. (1993). Studies on the Components of Laurus nobilis L. from Turkey with Special References to Laurel Berry Fat. Lipid-Fett., 95:304--308.
 • Karık, Ü., Çiçek, F., Oğur, E., Tutar, M., and Ayas, F. (2016). Türkiye’de Yayılış Gösteren Defne (Laurus nobilis L.) Popülasyonlarının, Meyve Özellikleri. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26 (1): 1 – 16.
 • Konukçu, M. (2001). Ormanlar ve Ormancılığımız. Devlet Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı, Yayın No. DPT: 2630, 258 s.
 • Nurbaş, M. ve Bal, Y. (2005). Recovery Of Fixed And Volatile Oıls From Laurus Nobilis L. Fruit And Leaves By Solvent Extraction Method. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18 (2), 15-24.
 • Said, C. M., and Hussein, K. (2014). Determination of the Chemical and Genetic Differences of Laurus collected from Three Different Geographic and climatic areas in Lebanon. European Scientific Journal, 1857- 7431.
 • Şafak, İ., ve T, Okan. (2004). Kekik, defne ve çam fıstığının üretimi ve pazarlaması, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü DOA Dergisi, 10: 101-129.
 • Tanrıverdi, H., Tunçel, M., ve Başer, K. (1993). Defne meyvesi sabit yağının ekstraksiyon verim ve kalitesinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Journal of Pharmaceutical Sciences, 18,107-113.

Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 72 - 88, 15.07.2021
https://doi.org/10.47898/ijeased.843773

Abstract

Ülkemizde, özellikle Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yoğun şekilde bulunan defne (Laurus nobilis L.), Hatay florasında da yaygın bir şekilde elde edilmektedir. Hatay ilinde defne meyvelerinden elde edilen yağ genel olarak sabun üretiminde kullanılmaktadır. Bu çalışmada seçilmiş defne genotiplerin meyve ve yağ özellikleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışmada Hatay’ın Samandağ ve Yayladağı ilçelerinden ön seleksiyonla seçilmiş 27 dişi defne genotipinin yağ kaliteleri üç tekrarlamalı olarak iki yıl süre ile incelenmiştir. GC/MS analizlerine göre sabit yağların ana bileşenleri ise; oleik asit (%29,92 – 38,46), laurik asit (%10,75 – 18,69), palmitik asit (%16,31 – 21,97) ve linoleik asit (%20,94 – 24,95) olduğu tespit edilmiştir. Sabit yağ oranı yüksek olarak belirlenen ER14 (%32,74), ER16 (%31,52) ve ER12 (%30,47) genotipleri ümitvar genotipler olarak belirlenmiştir. 

References

 • Anonim, (2004). T.C. Türkiye Ormanlarında Odun Dışı Ürünler, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim, (2016). Defne Eylem Planı 2016-2020, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ayanoğlu, F., Mert, A., Kaya, A., ve Köse, E. (2010). Hatay Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Defne (Laurus nobilis L.) Bitkisinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Seleksiyonu, Tübitak Proje No: 108O878, 268s, Hatay.
 • Ayanoğlu, F., Kaya, D. A., Mert, A., and Köse, E. (2013). Determination of Quality Aspects and Selection of Natıve Grown Laurel (Laurus nobilis L.) in Hatay Province of Turkey. Mesmap-2013. 58.
 • Ayanoğlu, F., Kaya, D. A., Koçer, O., (2018). Promising Bay Laurel (Laurus nobilis L.) Genotypes for Fruit Production. International Journal of Chemistry and Technology. 2(2): 167-161.
 • Beis, S.H., and Dunford, N.T. (2006). Supercritical Fluid Extraction of Daphne (Laurus nobilis L.) Seed Oil. JAOCS, Vol. 83, no. 11, 953-957.
 • Castılhoa, P. C., Costaa, M., Rodrıguesb, A., and Partıdárıoc, A. (2005). Characterization of laurel fruit oil from Madeira Island, Portugal. Jaocs, Vol. 82, no. 12 pg 863-867.
 • Çelik, S., ve Yılmaz, Ö. (1996). Defne (Laurus nobilis L) yaprak ve meyvesinin yağ asitleri bileşimi. The journal of food, 21 (3): 165-167.
 • Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey, Vol. 7, Edinburg Universty Pres, 947p., Edinburg.
 • Demirbaş, A. (2010). Biodisel from Bay Laurel Oil via Compressed Methanol Transesterification. Energy Sources, Part A, 32:1185–1194.
 • Duke, J. A. (1987). CRC Handbook of Medicinal Herbs, CRC Pres inc., 677p., Florida, U.S.A.
 • Duke, J. A. P. A. K. Duke., L. Judith, Cellie J. L. Du., (2008). Duke’s Handbook of Medicinal Plants of the Bible CRC press s. 237-240, USA.
 • Ercan, A.S. (1983). Defne Yaprağı ve Yağının İhracatı Geliştirmesi. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yayınları No: 74 s.2-9.
 • Hafizoglu, H., and Reunanen, M. (1993). Studies on the Components of Laurus nobilis L. from Turkey with Special References to Laurel Berry Fat. Lipid-Fett., 95:304--308.
 • Karık, Ü., Çiçek, F., Oğur, E., Tutar, M., and Ayas, F. (2016). Türkiye’de Yayılış Gösteren Defne (Laurus nobilis L.) Popülasyonlarının, Meyve Özellikleri. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26 (1): 1 – 16.
 • Konukçu, M. (2001). Ormanlar ve Ormancılığımız. Devlet Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı, Yayın No. DPT: 2630, 258 s.
 • Nurbaş, M. ve Bal, Y. (2005). Recovery Of Fixed And Volatile Oıls From Laurus Nobilis L. Fruit And Leaves By Solvent Extraction Method. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18 (2), 15-24.
 • Said, C. M., and Hussein, K. (2014). Determination of the Chemical and Genetic Differences of Laurus collected from Three Different Geographic and climatic areas in Lebanon. European Scientific Journal, 1857- 7431.
 • Şafak, İ., ve T, Okan. (2004). Kekik, defne ve çam fıstığının üretimi ve pazarlaması, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü DOA Dergisi, 10: 101-129.
 • Tanrıverdi, H., Tunçel, M., ve Başer, K. (1993). Defne meyvesi sabit yağının ekstraksiyon verim ve kalitesinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Journal of Pharmaceutical Sciences, 18,107-113.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering
Published Date Temmuz 2021
Journal Section Research Articles
Authors

Oğuzhan KOÇER (Primary Author)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TARLA BİTKİLERİ (DR)
0000-0002-0104-7586
Türkiye


Filiz AYANOĞLU
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ BİTKİLER ANABİLİM DALI
0000-0002-3704-0829
Türkiye

Supporting Institution Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi BAP Birimi
Project Number 17.D.003
Thanks Yazarlar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi BAP birimine, 17.D.003 proje numarası ile ikinci yazar danışmanlığında birinci yazar tarafından hazırlanan doktora tezinin bir kısmından üretilen bu çalışmaya, destekleri için teşekkür ederler.
Publication Date July 15, 2021
Application Date December 20, 2020
Acceptance Date January 3, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijeased843773, journal = {Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, issn = {2667-8764}, eissn = {2667-8764}, address = {Fırat Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ / Türkiye}, publisher = {Selim TAŞKAYA}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {72 - 88}, doi = {10.47898/ijeased.843773}, title = {Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Koçer, Oğuzhan and Ayanoğlu, Filiz} }
APA Koçer, O. & Ayanoğlu, F. (2021). Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi , 3 (1) , 72-88 . DOI: 10.47898/ijeased.843773
MLA Koçer, O. , Ayanoğlu, F. "Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi" . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 3 (2021 ): 72-88 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijeased/issue/58420/843773>
Chicago Koçer, O. , Ayanoğlu, F. "Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 3 (2021 ): 72-88
RIS TY - JOUR T1 - Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi AU - Oğuzhan Koçer , Filiz Ayanoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47898/ijeased.843773 DO - 10.47898/ijeased.843773 T2 - Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 88 VL - 3 IS - 1 SN - 2667-8764-2667-8764 M3 - doi: 10.47898/ijeased.843773 UR - https://doi.org/10.47898/ijeased.843773 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi %A Oğuzhan Koçer , Filiz Ayanoğlu %T Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi %D 2021 %J Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi %P 2667-8764-2667-8764 %V 3 %N 1 %R doi: 10.47898/ijeased.843773 %U 10.47898/ijeased.843773
ISNAD Koçer, Oğuzhan , Ayanoğlu, Filiz . "Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 3 / 1 (July 2021): 72-88 . https://doi.org/10.47898/ijeased.843773
AMA Koçer O. , Ayanoğlu F. Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi. IJEASED ( ISSN: 2667-8764 ). 2021; 3(1): 72-88.
Vancouver Koçer O. , Ayanoğlu F. Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi. 2021; 3(1): 72-88.
IEEE O. Koçer and F. Ayanoğlu , "Dişi Defne (Laurus nobilis L.) Genotiplerinde Meyve Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi", Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 72-88, Jul. 2021, doi:10.47898/ijeased.843773