Year 2018, Volume 5 , Issue 3, Pages 244 - 259 2018-12-02

Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis

Azem KURU [1] , Fatih Terzi [2]


In today's world geography, the migration from rural area to urban areas continues and the increasing urban population causes vertical and horizontal urban growth. Many factors, such as spatial growth of cities due to population growth, orientation of high level income group towards outskirts of cities, large scale mass housing projects, and higher education facilities attached to cities, realization of large scale public investments because of low land cost cause urban sprawl. In the historical process, the urban settlements have been shaped by a variety of factors such as the needs of the society, the security, the natural environment, the proximity to the agricultural areas, the proximity to the water bodies and the landscape. At the present case, cities are widening towards unsuitable areas. It is important to take control of expansion of cities and to canalize it towards the most appropriate sites. Similar to other cities in Turkey, orientation of urban expansion in Kırklareli city is a necessity for sustainable urban development. The purpose of the study is to determine the most suitable new development areas by using weighted overlay method considering the slope, aspect, land use, soil classes, erosion status, geological structure, proximity to natural drainage systems, proximity to transportation connections, proximity to urban facilities and urban settled area criteria. In the study Geographic Information Systems technology was used. The dataset was overlaid predominantly and the settlement suitability level was determined according to the scores of the each cells.

Site Selection, Weighted Overlay, GIS, Kırklareli
 • Akbari, V., Rajabi, M. A., Chavoshi, S. H., & Shams, R. (2008). Landfill site selection by combining GIS and fuzzy multi criteria decision analysis, case study: Bandar Abbas, Iran. World Applied Sciences Journal, 3(1), 39-47.
 • Aysu, E., Ökten, A., Ünal, Y., Görgülü, Z., Dinçer, Y., Karahasanoğlu, İ., Tavşanoğlu, S. (1984). Kırklareli Kentsel Yapı Araştırması (Kent Monografisi). Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayını, İstanbul.
 • Ayten, A. M., Dede, O. M., & Yazar, K. H. (2005). Kentsel Yerleşimlerde Yeni Gelişen Konut Alanlarının Yer Seçiminde Eşik Analizinin Uygulanması ve Sonuçları. Deprem Sempozyumu (23-25 Mart 2005), Bildiriler, 1050-1056.
 • Boroushaki, S., & Malczewski, J. (2008). Implementing an extension of the analytical hierarchy process using ordered weighted averaging operators with fuzzy quantifiers in ArcGIS. Computers & Geosciences, 34(4), 399-410.
 • Engin, F., & Şengün, M.T. (2016). Cbs yardımı ile toplu konut alanları yer seçimi; Malatya örneği. International Geography Symposium (13-14 Ekim 2016), Bildiriler, 826-844.
 • European Comission, (1992). European Urban Charter I - The European Declaration of Urban Rights, Strasbourg
 • European Comission, (1994). Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability.
 • European Comission, (2008). European Urban Charter II Manifesto For a New Urbanity, Strasbourg.
 • Ersoy, H., & Bulut, F. (2009). Spatial and multi-criteria decision analysis-based methodology for landfill site selection in growing urban regions. Waste Management & Research, 27(5), 489-500.
 • Dai, F. C., Lee, C. F., & Zhang, X. H. (2001). GIS-based geo-environmental evaluation for urban land-use planning: a case study. Engineering geology, 61(4), 257-271.
 • Ekmekçioğlu, M., Kaya, T., & Kahraman, C. (2010). Fuzzy multicriteria disposal method and site selection for municipal solid waste. Waste management, 30(8), 1729-1736.
 • Giap, D. H., Yi, Y., & Yakupitiyage, A. (2005). GIS for land evaluation for shrimp farming in Haiphong of Vietnam. Ocean & Coastal Management, 48(1), 51-63.
 • Gorsevski, P. V., Donevska, K. R., Mitrovski, C. D., & Frizado, J. P. (2012). Integrating multi-criteria evaluation techniques with geographic information systems for landfill site selection: a case study using ordered weighted average. Waste management, 32(2), 287-296.
 • Haughton, G. ve Hunter, C., 1994, Sustainable Cities, Regional Policy And Development Series 7, Jessica Kingsley Publications, London.
 • Karakuş, C. B., & Cerit, O. (2017). Coğrafi bilgi sistemi kullanılarak Sivas kenti ve yakın çevresi için yerleşim açısından en uygun alanların belirlenmesi. Cumhuriyet Science Journal, 38(1), 131-145.
 • Kuru, A., Cengiz, H. (2016) Kırklareli Kent Merkezinde Yaşanan Kent İçi Ulaşım Sorunlarının Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması Bağlamında Değerlendirilmesi, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Temmuz 2016, Odessa/Ukrayna.
 • Küçükali, U. F. (2015). Yer Seçimi Sürecinde Yeni Yerleşim Alanları Üretiminin Doğal Yapı ve Planlar ile İlişkisinin Yeniden Düşünülmesi-Küçükçekmece İlçesi–Atakent Mahallesi Örneği. Planning, 25(3), 212-226.
 • Liu, R., Zhang, K., Zhang, Z., & Borthwick, A. G. (2014). Land-use suitability analysis for urban development in Beijing. Journal of environmental management, 145, 170-179.Malczewski, J. (2004). GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview. Progress in planning, 62(1), 3-65.
 • Malczewski, J. (2006). Ordered weighted averaging with fuzzy quantifiers: GIS-based multicriteria evaluation for land-use suitability analysis. International journal of applied earth observation and geoinformation, 8(4), 270-277.
 • Marull, J., Pino, J., Mallarach, J. M., & Cordobilla, M. J. (2007). A land suitability index for strategic environmental assessment in metropolitan areas. Landscape and urban planning, 81(3), 200-212.
 • Nas, B., Cay, T., Iscan, F., & Berktay, A. (2010). Selection of MSW landfill site for Konya, Turkey using GIS and multi-criteria evaluation. Environmental monitoring and assessment, 160(1), 491-500.
 • Nguyen, T. T., Verdoodt, A., Van Y, T., Delbecque, N., Tran, T. C., & Van Ranst, E. (2015). Design of a GIS and multi-criteria based land evaluation procedure for sustainable land-use planning at the regional level. Agriculture, Ecosystems & Environment, 200, 1-11.Ouyang, Z. Y., & Wang, R. S. (1995). The review and prospect ecological planning. Journal of Natural Resources, 10(3), 203-215.
 • Özkök, M.K., Kuru, A., (2015). “Kentsel Dokuda Görülen Değişimlerin İncelenmesi: Kırklareli Kent Merkezinde Morfolojik Bir Analiz Çalışması”, Kentsel Morfoloji Sempozyumu, 22-23 Ekim 2015, Mersin.
 • Özşahin, E., & Kaymaz, Ç. K. (2015). Cbs ve ahs kullanılarak doğal çevre bileşenleri açısından kentsel mekânın yerleşime uygunluk analizine bir örnek: Antakya (Hatay). Doğu Coğrafya Dergisi, 20(33), 111-134.
 • Park, S., Jeon, S., Kim, S., & Choi, C. (2011). Prediction and comparison of urban growth by land suitability index mapping using GIS and RS in South Korea. Landscape and urban planning, 99(2), 104-114.
 • Reis, S., Sancar, C., Nişancı, R., Atasoy, M., Yalçın, A., Bayrak, T., & Ekercin, S. (2008). Sürdürülebilir yerleşim alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile belirlenmesi: Rize ili örneği. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri.
 • Romano, G., Dal Sasso, P., Liuzzi, G. T., & Gentile, F. (2015). Multi-criteria decision analysis for land suitability mapping in a rural area of Southern Italy. Land Use Policy, 48, 131-143.
 • Sumathi, V. R., Natesan, U., & Sarkar, C. (2008). GIS-based approach for optimized siting of municipal solid waste landfill. Waste management, 28(11), 2146-2160.
 • Şener, B., Süzen, M. L., & Doyuran, V. (2006). Landfill site selection by using geographic information systems. Environmental geology, 49(3), 376-388.
 • Şener, Ş., Şener, E., Nas, B., & Karagüzel, R. (2010). Combining AHP with GIS for landfill site selection: a case study in the Lake Beyşehir catchment area (Konya, Turkey). Waste management, 30(11), 2037-2046.
 • Tuncel, M. (2002). Kırklareli. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (C.25), Türk Diyanet Vakfı, Ankara; 479-481.
 • United Nations, (1976). The Vancouver Declaration On Human Settlements, Vancouver.United Nations, (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland Report).
 • United Nations, (1992). United Nations Conference on Environment and Develeopment - Agenda 21, Rio De Jenairo.
 • United Nations, (1996). Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Konferansı Habitat II, İstanbul.
 • United Nations, (1996). United Nations Conference on Human Settlements - Habitat II, İstanbul.
 • Vasiljević, T. Z., Srdjević, Z., Bajčetić, R., & Miloradov, M. V. (2012). GIS and the analytic hierarchy process for regional landfill site selection in transitional countries: a case study from Serbia. Environmental management, 49(2), 445-458.
 • Yalçın, M., & Batuk, F. (2010). Toplu Konut Alanlarının Cbs-Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemiyle Belirlenmesi: Bakırköy İlçesi, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (11-13 Ekim 2010) Bildiriler, 579-585.
 • Yıldız, A. (2013) “Kırklareli-Babaeski Gar Binalarının Mimari ve Yapısal Analizi”, SDU International Technologic Science, 5(1), 51–61.
 • Yıldız, A., Yüksek, İ., (2008) “Kırklareli Tarihi Çeşmelerinin Geleneksel Kent Dokusu İçerisindeki Yeri ve Önemi” 4. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 10-11 Nisan 2008, Trakya Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Edirne.
 • Yılmaz, E. (2005). Bir arazi kullanım planlaması modeli: Cehennemdere Vadisi örneği. TC Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın, (253).
 • Zamorano, M., Molero, E., Hurtado, Á., Grindlay, A., & Ramos, A. (2008). Evaluation of a municipal landfill site in Southern Spain with GIS-aided methodology. Journal of hazardous materials, 160(2), 473-481.
 • Zong, Y. G., Wang, R., Wang, C. G., Wang, H. Y., & Zhang, L. (2007). Ecological suitability assessment on land use based on potential-constrain approach: the case of urbanized areas in Dalian city, China. Geographical Research, 26(6), 1117-1127.
 • Wang, G., Qin, L., Li, G., & Chen, L. (2009). Landfill site selection using spatial information technologies and AHP: a case study in Beijing, China. Journal of environmental management, 90(8), 2414-2421.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Azem KURU (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih Terzi
Institution: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 2, 2018

Bibtex @research article { ijegeo427330, journal = {International Journal of Environment and Geoinformatics}, issn = {}, eissn = {2148-9173}, address = {}, publisher = {Cem GAZİOĞLU}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {244 - 259}, doi = {10.30897/ijegeo.427330}, title = {Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis}, key = {cite}, author = {KURU, Azem and Terzi, Fatih} }
APA KURU, A , Terzi, F . (2018). Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis. International Journal of Environment and Geoinformatics , 5 (3) , 244-259 . DOI: 10.30897/ijegeo.427330
MLA KURU, A , Terzi, F . "Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis". International Journal of Environment and Geoinformatics 5 (2018 ): 244-259 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijegeo/issue/39624/427330>
Chicago KURU, A , Terzi, F . "Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis". International Journal of Environment and Geoinformatics 5 (2018 ): 244-259
RIS TY - JOUR T1 - Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis AU - Azem KURU , Fatih Terzi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30897/ijegeo.427330 DO - 10.30897/ijegeo.427330 T2 - International Journal of Environment and Geoinformatics JF - Journal JO - JOR SP - 244 EP - 259 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-9173 M3 - doi: 10.30897/ijegeo.427330 UR - https://doi.org/10.30897/ijegeo.427330 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Environment and Geoinformatics Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis %A Azem KURU , Fatih Terzi %T Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis %D 2018 %J International Journal of Environment and Geoinformatics %P -2148-9173 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30897/ijegeo.427330 %U 10.30897/ijegeo.427330
ISNAD KURU, Azem , Terzi, Fatih . "Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis". International Journal of Environment and Geoinformatics 5 / 3 (December 2018): 244-259 . https://doi.org/10.30897/ijegeo.427330
AMA KURU A , Terzi F . Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis. International Journal of Environment and Geoinformatics. 2018; 5(3): 244-259.
Vancouver KURU A , Terzi F . Determination of New Development Area in Kırklareli by GIS Based Weighted Overlay Analysis. International Journal of Environment and Geoinformatics. 2018; 5(3): 259-244.