Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 192 - 205 2019-08-08

 

Terkos Lake Formed by the invasion of sea water, the ancient average area calculated as geomorphological is 25 km2. Although the area covered by the lake changes in certain ratios, it has been subject to dramatic changes over time depending on the region. It can be defined as being the most important water basin of Istanbul, and it is an area where scientific work has not been carried out despite all its natural and special beauties. Whereas, being one of the basins of Istanbul, it has been observed that the works carried out at the technical level were carried out by DSİ and İSKİ. The surface area of the lake is 41 km2 and a total drainage area of 775 km2, is approximately 12 km in length and 5 km in width. It is obvious that the morphological features of the lake area, which is located at the border of the most complex and impressive morphological structures. For this purpose, morphometric studies are carried out on the streams feeding the lake and the findings of some shells in the lake and Black Sea are shared in this study.

Terkos Lake, Black Sea, Istranca, COASTAL
 • Ardel, A. (1958). Trakya'nın Jeomorfolojisi" İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Coğrafya Dergisi. Sayı: 17.
 • ATLAS, (1999). Tarih Öncesi Yeşil, Atlas Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, Eylül 1999 Sayı: 78, 12.
 • Aygün, N. (1994). Effects on Drinking Water of Lake Terkos and Surrounding Residential Areas, İÜ, Institute of Social Sciences, Master Thesıs, Istanbul.
 • Baylan, E., Karadeniz, NA. (2006). Research on Conservation and Development of Natural and Cultural Environment, Case Study Terkos Lake, Istanbul, Journal of Agricultural Sciences, 12 (2), 151-161.
 • Burak, ZS., Doğan, E., Yücel, ZY., Gazioğlu, C. (2002). Havza Yönetminde Temel İlkeler ve İstanbul Örneği, Türkiye’ nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, 335-345.
 • Davaşligil, Ö. (1998). Preliminary Approach to Evaluation of Terkos Lake Water Quality. İstanbul Institute of Science and Technology, Istanbul.
 • DSİ (1967). Terkos Gölü Kıyı Kordonunun Jeofizik Etüt Raporu.
 • DSİ (1990). İstanbul Terkos Gölü ve Alibeyköy Barajı Kirlilik Araştırması Raporu.
 • Essien, E., Jesse, E., Igbokwe, J. (2019). Assessment of Water Level in Dadin Kowa Dam Reservoir in Gombe State Nigeria Using Geospatial Techniques, International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), Vol. 6(1), 115-130.
 • Gazioğlu, C., Yücel, Z.Y., Doğan, E. (1998). Uydu Verileri İle İstanbul Boğazı ve Yakın Çevresindeki İçme Suyu Havzalarına Genel Bir Bakış., Büyükşehirlerde atık su yönetimi ve deniz kirlenmesi kontrolu sempozyumu. 18-20 Kasım 1998,
 • Gazioğlu, C., Yücel, ZY., Doğan, E., Kurter, A. (1997). Kilyos-Karaburun Arasında Kıyının Kötü Kullanımı ve Kıyı Çizgisinin Değişimi, Proceeding of the 1st National Symposium on Coastal Area and Sea Shore of Turkey-Turkish Coastal’01, 567-577.
 • Göksel, Ç. (1998). Monitoring of a water basin area in Istanbul using remote sensing data, Water Science and Technology 38 (11), 209-216.
 • İBB (1995). 1/50000 Ölçekli İstanbul Metropolitan Alanı Alt Bölge Nazım Plan Raporu., İBB, Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü. İstanbul.
 • İSKİ (1997). 1997 Yılı Faaliyet Raporu
 • Kaya, H. (1999). Morfodinamik Süreçlere Dayanarak 1/50000 Ölçekli İstanbul İli ve Yakın Çevresinin Jeomorfoloji Haritası (Büyükçekmece Paftası) ve Açıklaması. İÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı, Y. Lisans tezi
 • Kaya, H., Yücel, ZY., Gazioğlu, C. (2004). Terkos Gölü'nün Sürdürülebilir Kullanımında CBS ve Uzaktan Algılama Teknolojileri, Türkiye’ nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, 768-776.
 • Köken, A (1991). Terkos ve Büyükçekmece Gölleri Çevresinin Litolojik Özellikleri ve Jeomorfolojisi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Köken, A. (1991). Lithological and Geomorphology Characteristics Environment of the Terkos and Buyukcemece Lake, İÜ, Institute of Social Sciences, Master Thesıs, Istanbul.
 • Kurt, S. (2015). The Geographical Analysis of The Changes Occurring in Terkos Lake (Istanbul) And Its Surroundings, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 34, 333-344.
 • Kurter, A., (1963). Istıranca Dağlarının Morfolojik Etüdü. İÜ, Coğrafya Enstitüsü. Doktora Tezi.MTA (1985). Jeolojik Zaman Çizelgesi
 • Okay, IA., Görür, N. (1995). Batı Karadeniz ve Trakya Havzalannın Kökenleri Arasında Zaman ve Mekan ilişkisi. Trakya Havzası Jeoloji Sempozyumu, 9-10.
 • Şeker, DZ., Direk, Ş., Musaoğlu, N., Gazioğlu, C. (2013). Determination of effects of coastal deformation caused by waves and storms at Black Sea coast of Turkey utilizing InSAR technique, AGU Fall Meeting Abstracts
 • Şen., Ş., Koral, H., Önalan, M. (1996). Sedimentary and Tektonic Evidence for the Relationship Between the Istranca Massif, the Paleozoic of İstanbul and Overlyıng Tertiary Seguence. II. International Symposium on the Petroleum Geology and Petroleum Potential of the Black Sea Area, 46.
 • Sur, Hİ., Güven, KC., Okuş, E., Algan, O., et al. (2007). Marmara Çevre Master Planı ve Yatırım Stratejisi Marmara Denizi Havzası Final Raporu, 135.
 • Tanık, A.; Baykal, B. B.; Gonenc, I.E. (2006). Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI), Drinking Water Watersheds Regulation.
 • TC ÇEVRE BAKANLIGI. (1995). Terkos Havzası Sonuç Raporu.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7298-1915
Author: Hakan KAYA (Primary Author)
Institution: BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ , İSTANBUL
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9857-4832
Author: Topçu Ahmet ERTEK
Institution: ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF LETTERS, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2083-4008
Author: Cem GAZİOĞLU
Institution: Istanbul University, Institute of Marine Sciences and Management
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 8, 2019

Bibtex @research article { ijegeo569748, journal = {International Journal of Environment and Geoinformatics}, issn = {}, eissn = {2148-9173}, address = {}, publisher = {Cem GAZİOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {192 - 205}, doi = {10.30897/ijegeo.569748}, title = {Geomorphological Features of Terkos Lake}, key = {cite}, author = {Kaya, Hakan and Ertek, Topçu Ahmet and Gazi̇oğlu, Cem} }
APA Kaya, H , Ertek, T , Gazi̇oğlu, C . (2019). Geomorphological Features of Terkos Lake . International Journal of Environment and Geoinformatics , 6 (2) , 192-205 . DOI: 10.30897/ijegeo.569748
MLA Kaya, H , Ertek, T , Gazi̇oğlu, C . "Geomorphological Features of Terkos Lake" . International Journal of Environment and Geoinformatics 6 (2019 ): 192-205 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijegeo/issue/45360/569748>
Chicago Kaya, H , Ertek, T , Gazi̇oğlu, C . "Geomorphological Features of Terkos Lake". International Journal of Environment and Geoinformatics 6 (2019 ): 192-205
RIS TY - JOUR T1 - Geomorphological Features of Terkos Lake AU - Hakan Kaya , Topçu Ahmet Ertek , Cem Gazi̇oğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30897/ijegeo.569748 DO - 10.30897/ijegeo.569748 T2 - International Journal of Environment and Geoinformatics JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 205 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-9173 M3 - doi: 10.30897/ijegeo.569748 UR - https://doi.org/10.30897/ijegeo.569748 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Environment and Geoinformatics Geomorphological Features of Terkos Lake %A Hakan Kaya , Topçu Ahmet Ertek , Cem Gazi̇oğlu %T Geomorphological Features of Terkos Lake %D 2019 %J International Journal of Environment and Geoinformatics %P -2148-9173 %V 6 %N 2 %R doi: 10.30897/ijegeo.569748 %U 10.30897/ijegeo.569748
ISNAD Kaya, Hakan , Ertek, Topçu Ahmet , Gazi̇oğlu, Cem . "Geomorphological Features of Terkos Lake". International Journal of Environment and Geoinformatics 6 / 2 (August 2019): 192-205 . https://doi.org/10.30897/ijegeo.569748
AMA Kaya H , Ertek T , Gazi̇oğlu C . Geomorphological Features of Terkos Lake. International Journal of Environment and Geoinformatics. 2019; 6(2): 192-205.
Vancouver Kaya H , Ertek T , Gazi̇oğlu C . Geomorphological Features of Terkos Lake. International Journal of Environment and Geoinformatics. 2019; 6(2): 192-205.