Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

OPINIONS OF HEALTH WORKERS ABOUT WORK PLACE: AN EXAMPLE OF BISMIL PUBLIC HOSPITAL

Year 2016, Volume: 1 Issue: 2, 36 - 45, 29.06.2016
https://doi.org/10.23884/ijhsrp.2016.1.2.02

Abstract

This study aimed to investigate opinions of health workers about work

place on behalf of workers’ rights, occupational safety and relations with

administration in a public hospital. Data were gained from 93 health

workers working in a district of Diyarbakır , Bismil Public Hospital. A

survey was conducted among health staff face to face and obtained data

were analyzed by SPSS 15.0 package program. Findings showed that 34,4%

of participants were between age of 26-30, 49,5% were female and 83,9%

were married. While 53,8% of health staff expressed that they were able to

report their problems to hospital management, 6,5% of them stated that

directory of hospital didn’t mind problems of workers. 44,1% of health staff

stated that hospital management didn’t take enough measures in order to

provide safety at work. It was also found that 78,5% of participants were

satisfied with trainings for vision and quality of hospital but 33,6% were

unsatisfied with trainings for reporting workplace violence in the hospital.

74,2% expressed that employees were not awarded frequently in the

hospital. It was found that there was a negative relationship between age

and satisfaction about management relations in the hospital (-,245,

p<0,05). This may result from higher expectations of older workers. Also

health workers having more work experience were not satisfied with

management relations (,269, p<0,01).

Health workers who thought they were working in a safe workplace were

more satisfied with management relations (,342, p<0,01). When relationship

between work experience and satisfaction with definition of task was

analyzed, a negative correlation was found (-,229, p<0,01). A positive

correlation was found between effective use of human resources and precise

task definition ( ,288, p<0,01). As a result it can be said that priority should

be given to improve relationships between management and staffs.

Employees should feel themselves as a part of the organization.

References

 • [1] Gözüm S. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hemşire ve ebelerde iş doyumunu etkileyen örgütsel faktörlerin ve iş doyumu, tükenmişlik ve işe devamsızlık arasındaki ilişkinin araştırılması. Hemşire, 47 (1997). pp:37-45
 • [2] Görgülü S. Hemşirelik ve Anksiyete. Türk Hemşireleri Dergisi, 38 (1998), pp:23-28
 • [3] Werner A. Motivation in human resources management, Oxford University Press, Cape Town: South Africa, 2001, p. 587.
 • [4] Aslan, Ş., Özata, M. & Atayeter C. Sağlık İşletmelerinde Ekip Yönetimi: Fırsatlar ve Sınırlılıklar. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 43 (2004), pp 17-23.
 • [5] Özer A. & Çakıl E. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi, 5 (2007), pp.140-143.
 • [6] Aydın R. & Kutlu Y. Hemşirelerde İş Doyumu ve Kişilerarası Çatışma Eğilimi İle Olan İlişkisini Belirleme, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5 (2001), 37-45.
 • [7] Ünalan D., Çetinkaya F., Özyurt Ö. & Kayabaşı A. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerde İş Memnuniyeti, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9 (2006), pp. 1-18.
 • [8] Kanber N.A., Gürlek Ö., Çiçek H., Gözlükaya A., Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 2, (2010), pp. 114-126.
 • [9] Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara, Turkey, 2000.
 • [10] Alcan Z. Bayındır Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hasta Memnuniyet Anket Sonuçları, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, Turkey, 1997.
 • [11] Devebakan N. & Yağcı K., Sağlık İşletmelerinin Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeylerinin Karşılaştırılmasında SERVQUAL Yönetimi, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 2005.
 • [12] Sevimli F. & İşcan Ö. F., Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu. Ege Akademik Bakış, 5 (2005), pp. 55-64.
 • [13] Arcak R. & Kasımoğlu E., Diyarbakır Merkezdeki Hastane ve Sağlık Ocaklarında Çalışan Hemşirelerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş Memnuniyetleri. Dicle Tıp Dergisi, 33 (2006), pp. 23-30
 • [14] Doğan S., Güler H., Koçak E., Hemşirelerin Hastaların Öfke Davranışlarına Tepkileri ve Kendi Öfke Düzeylerinin Belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3 (1999), pp.20-25.
 • [15] Erdem R., Rahman S., Avcı L., Göktaş B., Şenoğlu B. & Fırat G., Investigating Job Satisfaction and Burnout Levels of the Persons Working for the Hospitals at City Center of Elaziğ, Turkey, Journal of Applied Science Research, 4 (2008), pp. 188-201.
 • [16] Gyekye S.A., Workers’ Perception Of Workplace Safety And Job Statisfaction, Int J Occup Saf Ergon 11 (2005), pp.291-302.
 • [17] Kıdak L. & Aksaraylı M., Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsi Dergisi, 7 (2009), pp. 75-94.

Year 2016, Volume: 1 Issue: 2, 36 - 45, 29.06.2016
https://doi.org/10.23884/ijhsrp.2016.1.2.02

Abstract

References

 • [1] Gözüm S. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hemşire ve ebelerde iş doyumunu etkileyen örgütsel faktörlerin ve iş doyumu, tükenmişlik ve işe devamsızlık arasındaki ilişkinin araştırılması. Hemşire, 47 (1997). pp:37-45
 • [2] Görgülü S. Hemşirelik ve Anksiyete. Türk Hemşireleri Dergisi, 38 (1998), pp:23-28
 • [3] Werner A. Motivation in human resources management, Oxford University Press, Cape Town: South Africa, 2001, p. 587.
 • [4] Aslan, Ş., Özata, M. & Atayeter C. Sağlık İşletmelerinde Ekip Yönetimi: Fırsatlar ve Sınırlılıklar. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 43 (2004), pp 17-23.
 • [5] Özer A. & Çakıl E. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. Tıp Araştırmaları Dergisi, 5 (2007), pp.140-143.
 • [6] Aydın R. & Kutlu Y. Hemşirelerde İş Doyumu ve Kişilerarası Çatışma Eğilimi İle Olan İlişkisini Belirleme, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5 (2001), 37-45.
 • [7] Ünalan D., Çetinkaya F., Özyurt Ö. & Kayabaşı A. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerde İş Memnuniyeti, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9 (2006), pp. 1-18.
 • [8] Kanber N.A., Gürlek Ö., Çiçek H., Gözlükaya A., Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 2, (2010), pp. 114-126.
 • [9] Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara, Turkey, 2000.
 • [10] Alcan Z. Bayındır Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hasta Memnuniyet Anket Sonuçları, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, Turkey, 1997.
 • [11] Devebakan N. & Yağcı K., Sağlık İşletmelerinin Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeylerinin Karşılaştırılmasında SERVQUAL Yönetimi, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 2005.
 • [12] Sevimli F. & İşcan Ö. F., Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu. Ege Akademik Bakış, 5 (2005), pp. 55-64.
 • [13] Arcak R. & Kasımoğlu E., Diyarbakır Merkezdeki Hastane ve Sağlık Ocaklarında Çalışan Hemşirelerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş Memnuniyetleri. Dicle Tıp Dergisi, 33 (2006), pp. 23-30
 • [14] Doğan S., Güler H., Koçak E., Hemşirelerin Hastaların Öfke Davranışlarına Tepkileri ve Kendi Öfke Düzeylerinin Belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3 (1999), pp.20-25.
 • [15] Erdem R., Rahman S., Avcı L., Göktaş B., Şenoğlu B. & Fırat G., Investigating Job Satisfaction and Burnout Levels of the Persons Working for the Hospitals at City Center of Elaziğ, Turkey, Journal of Applied Science Research, 4 (2008), pp. 188-201.
 • [16] Gyekye S.A., Workers’ Perception Of Workplace Safety And Job Statisfaction, Int J Occup Saf Ergon 11 (2005), pp.291-302.
 • [17] Kıdak L. & Aksaraylı M., Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsi Dergisi, 7 (2009), pp. 75-94.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Article
Authors

Mehmet Emin KURT
Dicle University, Faculty of Economic and Adminstirative Sciences, Department of Health Management, Diyarbakır
Türkiye

Publication Date June 29, 2016
Submission Date May 9, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016 Volume: 1 Issue: 2

Cite

IEEE M. E. Kurt , "OPINIONS OF HEALTH WORKERS ABOUT WORK PLACE: AN EXAMPLE OF BISMIL PUBLIC HOSPITAL", International Journal of Health Services Research and Policy, vol. 1, no. 2, pp. 36-45, Jun. 2016, doi:10.23884/ijhsrp.2016.1.2.02

DOAJ_logo.png   scholar_logo_64dp.pngcrossref-logo-landscape-200.pnglogo.pnglogo-minik.png  CenterLogo.png researchgate-vector-logo.png SciLit logo ile ilgili görsel sonucuicon.png?w=170&fakeurl=1Medical Reads

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/DOAJ_logo.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/DOAJ_logo.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/DOAJ_logo.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/DOAJ_logo.png    Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial -NoDerivatives 4.0 International License.