Year 2016, Volume 2 , Issue 2, Pages 55 - 70 2016-07-01

Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?

Hüsnü TEKİN [1] , Ömer Faruk TEKDOĞAN [2]


Toplumsal ve iktisadi hayattaki gelişmelere paralel olarak yeni iktisadi realitelerle karşı karşıya kalmaktayız. Dolayısıyla ekonomi alanında kafa yoranların görevlerinlerinden biri ve belki de en önemlisi bu yeni realiteler karşısında toplumsal ihtiyacı karşılayacak şekilde yeni yaklaşımlar ortaya koymaktır. İslam ekonomisi alanında çalışan iktisatçılar için de durum bundan farklı değildir. Dolayısıyla bu çalışmada İslamin ilk dönemlerinde başarı ile uygulanan bazı bilgilerin/kurumların İslamileştirilmesi veya İslami normlara uygun yeni bilgiler/kurumlar üretilmesi uygulamasının günümüzde ne derece mümkün olacağı üzerine değerlendirme yapmayı ümit ediyoruz. Bu amaçla ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.) ve hemen sonrası dönemde iktisadi alanda yapılan yeni bilgi üretimi veya mevcut bilgilerin İslamileştirilmesi sürecinde izlenen metodoloji üzerinde durulduktan sonra, günümüzde İslami iktisat alanında bilgi üretimi ile ilgili metodoloji konusuna değinilecektir. Yeni bilgi üretimi konusu gündeme gelince akla gelen ilk konulardan biri olan bid’at meselesi de bu kapsamda detaylı bir şekilde değerlendirildikten sonra İslam iktisadında yeni bilgi üretimi veya mevcut iktisadi bilgilerin/kurumların İslamileştirilmesi konusunda nasıl bir metodoloji izlenmesi gerektiği ile ilgili olarak bir sonuca varılmaya çalışılacaktır.
Other ID JA55EE38DM
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüsnü TEKİN

Author: Ömer Faruk TEKDOĞAN

Dates

Publication Date : July 1, 2016

Bibtex @ { ijisef313835, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {55 - 70}, doi = {}, title = {Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?}, key = {cite}, author = {TEKİN, Hüsnü and TEKDOĞAN, Ömer Faruk} }
APA TEKİN, H , TEKDOĞAN, Ö . (2016). Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 2 (2) , 55-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijisef/issue/29330/313835
MLA TEKİN, H , TEKDOĞAN, Ö . "Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 (2016 ): 55-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijisef/issue/29330/313835>
Chicago TEKİN, H , TEKDOĞAN, Ö . "Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 (2016 ): 55-70
RIS TY - JOUR T1 - Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü? AU - Hüsnü TEKİN , Ömer Faruk TEKDOĞAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 70 VL - 2 IS - 2 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü? %A Hüsnü TEKİN , Ömer Faruk TEKDOĞAN %T Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü? %D 2016 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD TEKİN, Hüsnü , TEKDOĞAN, Ömer Faruk . "Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 / 2 (July 2016): 55-70 .
AMA TEKİN H , TEKDOĞAN Ö . Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?. IJISEF. 2016; 2(2): 55-70.
Vancouver TEKİN H , TEKDOĞAN Ö . Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. 2016; 2(2): 70-55.