Year 2019, Volume 5 , Issue 3, Pages 113 - 126 2019-11-30

İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış

Ozat SHAMSHIYEV [1]


İslam dini, iktisad konusunda, ifrat ve tefritten uzak mutedil bir yol izlemiştir; bir yandan geçim temini ile rızık elde etmenin insanın müstağnî kalamayacağı husus olduğunu kabul ederken, öte yandan, insanın maîşet talebini hayatının aslî amacına dönüştürmesini tasvip etmemiştir. Bundan dolayıdır ki, Kur’ân ayetlerinin bir yandan ruhbanlığı yerdiğini görürken; diğer yandan Allah’ın lütfunu ummayı emrederek, ticaretle uğraşmayı “Allah’ın fazlını istemek” olarak isimlendirdiğine şahitlik ederiz. İslamî anlayışa göre iktisad, Allah (c.c.) tarafından bazı doğal dinamiklere tevdi edilmiş bir nizamdır. Söz konusu dinamiklerin başında şüphesiz, arz-talep dengesi gelmektedir. İslam iktisadı, ferdî mülkiyeti inkar edercesine sınırlandıran sosyalist ekonomi ile bireyin mülkiyeti ve iktisap hakkı noktasında hiçbir kuvvet ve kudret tanımayan kapitalist ekonomi anlayışlarından farklı olarak vasat bir yol takip etmektedir.
İslam iktisadı, Sosyalizm, Kapitalizm, Usûlî Mukayese
  • Muhammed Taki Osmani, Tekmiletü Fethi'l-Mülhim bi Şerhi Sahihi'l-Müslim, Daru'l-Kalem, VI Cilt, Dımaşk 2014.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Kasım
Journal Section Translation
Authors

Orcid: 0000-0002-9385-7235
Author: Ozat SHAMSHIYEV (Primary Author)
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi, İslam Hukuku, Doktora
Country: Turkey


Translators

Translator: Ozat SHAMSHIYEV

Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @translation { ijisef620110, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {113 - 126}, doi = {10.25272/ijisef.620110}, title = {İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış}, key = {cite}, author = {SHAMSHIYEV, Ozat} }
APA SHAMSHIYEV, O . (2019). İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 5 (3) , 113-126 . DOI: 10.25272/ijisef.620110
MLA SHAMSHIYEV, O . "İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 5 (2019 ): 113-126 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijisef/issue/50402/620110>
Chicago SHAMSHIYEV, O . "İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 5 (2019 ): 113-126
RIS TY - JOUR T1 - İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış AU - Ozat SHAMSHIYEV Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25272/ijisef.620110 DO - 10.25272/ijisef.620110 T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 126 VL - 5 IS - 3 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - doi: 10.25272/ijisef.620110 UR - https://doi.org/10.25272/ijisef.620110 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış %A Ozat SHAMSHIYEV %T İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış %D 2019 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 5 %N 3 %R doi: 10.25272/ijisef.620110 %U 10.25272/ijisef.620110
ISNAD SHAMSHIYEV, Ozat . "İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 5 / 3 (November 2019): 113-126 . https://doi.org/10.25272/ijisef.620110
AMA SHAMSHIYEV O . İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış. IJISEF. 2019; 5(3): 113-126.
Vancouver SHAMSHIYEV O . İktisat Meselesine Usuli Bir Bakış. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. 2019; 5(3): 126-113.