Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 95 - 114 2020-03-31

Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Murat BOZKURT [1] , Nurullah ALTINTAŞ [2] , Fatih YARDIMCIOĞLU [3]


Son yıllarda, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, yazında dikkat çeken konulardan biri haline gelmiştir. Türkiye’de de katılım bankacılığı olarak bilinen İslami bankacılığın finans piyasası içerisinde ağırlığının artması ile finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi katılım bankacılığı özelinde tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada hem katılım bankacılığının hem de geleneksel bankacılığın gelişiminin ekonomik büyümeye etkisi 2005-2016 dönemi çeyrek verileriyle ARDL Sınır Testi yaklaşımı ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılım bankacılığı ve geleneksel bankacılığın gelişimi ile ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişki tespit edilmiştir. Yapılan analizler ve tespitler neticesinde bazı öneriler sunulmuştur. Bu doğrultuda ekonomik büyümeyi artırmada katılım bankacılığının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi önerilmektedir.

: Katılım Bankacılığı, Konvansiyonel Bankacılık, ARDL, Ekonomik Büyüme, Türkiye
 • Abduh, M., Chowdhury, N. T. (2012). “Does Islamic Banking Matter For Economic Growth In Bangladesh”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 8(3): 104-113.
 • Abduh, M., Omar, M. A. (2012). “Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience”. International Journal of IslamicandMiddleEastern Finance and Management. 5(1): 35-47.
 • Abedifar, P., Hasan, I.,Tarazi, A. (2016). “Finance-growth nexus and dual-banking systems: Relative importance of Islamic banks”. Journal of EconomicBehavior&Organization. 132 (Suplement): 198-215
 • Ak, M. Z., Altıntaş, N., Şimşek A. S. (2016a). “Türkiye’de Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (2): 151-160Arcand, J. L., Berkes, E.,Panizza, U. (2015). “Too much finance?”, Journal of Economic Growth, 20(2), 105-148.
 • Ak, M. Z., Kırca, M., Altıntaş, N. (2016b). “The impacts of financial development on growth: A time-varying causality analysis for Turkey”, Zbornikradova Ekonomskog fakulteta u Rijeci / Proceedings of Rijeka School of Economics 34 (2): 529-554.
 • Arcand, J. L., Berkes, E., and Panizza, U. (2015). “Too Much Finance?”, Journal of Economic Growth, 20(2), 105-148.
 • Aydın, M., Malcıoğlu G. (2016). “Financial Development and Economic Growth Relationship: The Case Of Oecd Countrıes.” Journal of Applied Research in Finance and Economics 2.1: 1-7.
 • Beck, Thorsten&RossLevine (2004). “Stock markets, banks, and growth: Panel evidence”. Journal of Banking& Finance 28.3: 423-442.
 • Bozoklu, Ş.,Yılancı V. (2013). “Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Analiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:28, Sayı: 2: 161-187
 • Calderón, César, & Lin Liu (2003). “The direction of causality between financial development and economic growth”. Journal of Development Economics 72.1: 321-334.
 • De Gregorio, Jose, & Pablo E. Guidotti. (1995). “Financial development and economic growth”. World Development 23.3: 433-448.
 • Er B., Ergün T., Güneysu Y. (2016), “Katılım Bankalarının Finansal Erişime Etkisi: Türkiye Örneği”, International Joint Conference on IslamicEconomics and Finance, İSTANBUL
 • Erim, N., Türk, A. (2005). “Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10)/2, 21-45.
 • Farahani, Y. G., &Sadr, S. M. H. (2012). “Analysis of Islamic bank's financing and economic growth: Case study Iran and Indonesia”. Journal of EconomicCooperation& Development, 33(4), 1-24.
 • Furqani, H.,Mulyany, R. (2009). “Islamic banking and economic growth: Empirical evidence from Malaysia”. Journal of EconomicCooperationand Development, 30(2): 59-74
 • Gheeraert, L.,&Weill, L. (2015). “Does Islamic banking development favor macroeconomic efficiency? Evidence on the Islamic finance-growth nexus”. Economic Modelling, 47: 32-39.
 • Hachicha, N. & Ben Amar, A. (2015). “Does Islamic bank financing contribute to economic growth? The Malaysian case”. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(3): 349-368.
 • Johnson, K. (2013). The Role of Islamic Banking in Economic Growth. Claremnont Colleges, CMC Senior Theses Papers, No: 642, April.
 • King, Robert G., ve Ross Levine. (1993). “Finance and growth: Schumpeter might be right.” The quarterly journal of economics: 717-737.
 • Kassim, S. (2016). “Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience”. Global Finance Journal, 30: 66-76.
 • Lawal, A.,Nwanji, T., Asaleye, A. ve Ahmed, V. (2016). “Economic Growth, Financial Development and Trade Openness in Nigeria: An Application of the ARDL Bound Testing Approach”. Cogent Economic and Finance, 4: 1-15.
 • Lebdaoui, H.,& Wild, J. (2016). “Islamicbanking presence andeconomicgrowth in SoutheastAsia”. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(4): 551-569
 • Lenka, S. (2015). “Does Financial Development Influence Economic Growth in India?”. Theoretical and Applied Economics, 23(4):159-170.
 • Mohd. Yusof, R.,& Bahlous, M. (2013). “Islamic banking and economic growth in GCC & East Asia countries: A panel cointegration analysis”. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 4(2), 151-172.
 • Naceur, Samy Ben, and Samir Ghazouani (2007). “Stockmarkets, banks, and economic growth: Empirical evidence from the MENA region.” Research in International Business and Finance 21.2: 297-315.
 • Sarwer, M.S.,Ramzan, M., &Waqar Ahmad, M. (2013). “Does islamic banking system contributes to economy development”. Global Journal of Management and Business Research, 13(2): 60-68.
 • Şahin, D., Durmuş S., (2019) “Yapısal Kırılmalı Testlerle Türkiye’de Bankacılık Sektörü Kredileri Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi”. Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2019: 33-54
 • Tabash, M. I.,Dhankar, R. S. (2014a). “Islamic Banking and Economic Growth: An Empirical Evidence from Qatar”. Journal Of Applied Economics And Business, 2(1), 51-67.
 • Tabash, M. I.,Dhankar, R. S. (2014b). “The flow of Islamic finance and economic growth: An empirical evidence of Middle East”. Journal of Finance and Accounting, 2(1), 11-19.
 • Tabash, M. I.,Dhankar, R. S. (2014c). “Islamic Finance and Economic Growth: An Empirical Evidence from United Arab Emirates (UAE)”. Journal of EmergingIssues in Economics, Finance and Banking, 3(2), 1069-1085.
 • Timsina, N. (2014). “Impact of Bank Credit on Economic Growth in Nepal”. NRB WorkingPaper, 22: 1-23.Tunay, K. B. (2016). “İslami Bankacılık ile Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkileri”. Yönetim ve Ekonomi, 23(2), 485.
 • Tunay, K. B. (2016). “İslami Bankacılık ile Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkileri”. Yönetim ve Ekonomi, 23(2), 485.
 • Wahab, M.,Mufti, O., Murad, M. S. (2016). “The Study of Co-integration and Causal Link between Islamic Bank Financing and Economic Growth”. Abasyn University Journal of Social Sciences. 9: 134-146.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Published Date Mart
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2915-2297
Author: Murat BOZKURT (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9425-3516
Author: Nurullah ALTINTAŞ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih YARDIMCIOĞLU
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2020

APA Bozkurt, M , Altıntaş, N , Yardımcıoğlu, F . (2020). Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme . International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 6 (1) , 95-114 . DOI: 10.25272/ijisef.637258