Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 115 - 118 2020-03-31

.
İslam İktisat Tarihi, İslam İktisadı, Emeviler, Abbasiler
  • Duri, A. (2014). İslam İktisat Tarihine Giriş. İstanbul: İnsan Yayınları.
  • Genç, M. (2018). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
  • Özcan, T. (2003). Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Örneği. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
  • Tomar, C. (2016). DÛRÎ, Abdülazîz. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (ss. 348–350). İstanbul: TDV.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Published Date Mart
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0001-8257-6983
Author: Saime KAVAKCI (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2020

APA Kavakcı, S . (2020). İslam İktisat Tarihine Giriş . International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 6 (1) , 115-118 . DOI: 10.25272/ijisef.708021