Journal Boards

Mardin Artuklu Üniversitesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Late Modern History

Editör

Öğr. Gör. Aysel FEDAİ

Asst. Prof. Dr. Aysel FEDAİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, TARİH PR. 0000-0002-7995-4194 Türkiye
History of The Republic of Turkiye

Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Ferhat DEMİRALP

Instructor Ferhat DEMİRALP MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, MARDİN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Türkiye
Information Systems Organisation and Management, Management Information Systems

Editör Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ö.Osman UMAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Numan ARUÇ (Makedonya/Üsküp Bil. ve San. Akademisi)
Prof. Dr. Shohistahon ULJAEVA (Özbekistan)
Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet AKSİN (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman KÖSE (Ankara Polis Akademisi Güvenlik Bil. Ens.)
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Late Modern History
Prof. Dr. Selma YEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
History of The Republic of Turkiye
Prof. Dr. Enver ÇAKAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Early Modern History
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
International Relations
Prof. Dr. Numan ARUÇ MANU-Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Macedonia
Prof. Dr. Mustafa BUDAK İstanbul Üniversitesi Türkiye
History of The Republic of Turkiye
Prof. Dr. Ahmet AKSIN Fırat Üniversitesi 0000-0001-9553-1573 Türkiye
Late Modern Renewal History
Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Late Modern History
Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
History of The Republic of Turkiye
Prof. Dr. Osman KÖSE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI Türkiye
Late Modern Ottoman History, European Political History, Terrorism in International Relations
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 0000-0002-0775-023X Türkiye Web
Religion, Society and Culture Studies, Educational Sociology, Sociology of Religion, History of Religion

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Sait TOPRAK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Numan ARUÇ (Makedonya/Üsküp Bilimler ve Sanatlar Akademisi)
Prof. Dr. Beyhan KANTER (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet AKSİN (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Yıldız Deveci BOZKUŞ (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet BİÇİCİ (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Adnan OKTAY (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Cebi BEHRAMOV (Azerbaycan- Milli Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA (Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Ens.)
Doç. Dr. Mirzahan Egamberdiyev (Kazakistan-Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi)
Doç. Dr. Dirk KRAUSMÜLLER (Avusturya)
Doç. Dr. Ü.Gülsüm POLAT (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Süleyman TEKİR (Sinop Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet IŞIK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Meliha KÖSE (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Zafer DUYGU (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz KARTIN (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Yunus CENGİZ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Murat ÇAĞLAYAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Shahlaa Wali Jabbar (Sallahaddin Uni - Erbil, IRAQ)
Dr. Latif ÇELİK (İKG-Kültür, Tarih ve Entegrosyon Araş. Ens.-Almanya)
Dr. Hakime Reyyan YAŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Tuğba BATUHAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Entela MUÇO (Arnavutluk)

Mizanpaj

Arş. Gör. İzzettin KUTLU

Res. Assist. İzzettin KUTLU Mardin Artuklu University 0000-0002-5546-5548 Türkiye
Building Science, Technologies and Systems, Protection, Restoration and Repair in Buildings, Environment, Habitation and Products, Urban History, Built Environment and Design

Redaksiyon

REDAKSİYON (Türkçe)
Dr. Özlem ÇAYILDAK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Araş. Gör. Burçin ÖZDEMİR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Araş. Gör. Gamze MUTLU (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Araş. Gör. Burcu Ece ERKINAY (Mardin Artuklu Üniversitesi)


REDAKSİYON (İngilizce)
Öğr. Gör. Abdülkadir ERCAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Resul GEYİK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Ahmet BOZ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Zana HANAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Res. Assist. Burçin ÖZDEMİR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Linguistics
Dr. Resul GEYİK MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY 0000-0003-3516-098X Türkiye
Education, Linguistics
Res. Assist. Gamze MUTLU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3235-3567 Türkiye
New Turkish Language (Turkish of Old Anatolia, Ottoman, Turkiye), Turkish Language and Literature
Asst. Prof. Dr. Özlem ÇAYILDAK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2943-8706 Türkiye
Classical Turkish Literature, Turkish Language and Literature