Journal Boards

Mardin Artuklu Üniversitesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Turkey
Social Science

Editör

Öğr. Gör. Aysel FEDAİ

Instructor Aysel FEDAİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, TARİH PR. 0000-0002-7995-4194 Turkey
Social Science, Atatürk Principles and History Department, Urban History

Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Ferhat DEMİRALP

Instructor Ferhat DEMİRALP MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, MARDİN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Turkey
Social Science, Translation Studies, Open and Distance Learning, Linguistics, Acoustics , Management Information Systems

Editör Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ö.Osman UMAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Numan ARUÇ (Makedonya/Üsküp Bil. ve San. Akademisi)
Prof. Dr. Shohistahon ULJAEVA (Özbekistan)
Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet AKSİN (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman KÖSE (Ankara Polis Akademisi Güvenlik Bil. Ens.)
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Turkey
Social Science
Prof. Dr. Selma YEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Turkey
History Education, Primary Education, Science of Life Education, Social Science Education, Ataturk’s Principles and Historyof the Republic
Prof. Dr. Enver ÇAKAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ Turkey
Social Science
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turkey
International Relations
Prof. Dr. Numan ARUÇ MANU-Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Macedonia
Social Science
Prof. Dr. Mustafa BUDAK İstanbul Üniversitesi Turkey
Atatürk Principles and History Department
Prof. Dr. Ahmet AKSIN Fırat Üniversitesi 0000-0001-9553-1573 Turkey
Renewal History
Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Turkey
Contemporary History
Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Turkey
Ataturk’s Principles and Historyof the Republic
Prof. Dr. Osman KÖSE Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Turkey
Social Science
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 0000-0002-0775-023X Turkey Web
AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı
Religion, Philosophy And Religious Studies, History of Religions, Sociology of Religion, Educational Sociology

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Sait TOPRAK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Numan ARUÇ (Makedonya/Üsküp Bilimler ve Sanatlar Akademisi)
Prof. Dr. Beyhan KANTER (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet AKSİN (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Yıldız Deveci BOZKUŞ (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet BİÇİCİ (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Adnan OKTAY (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Cebi BEHRAMOV (Azerbaycan- Milli Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA (Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Ens.)
Doç. Dr. Mirzahan Egamberdiyev (Kazakistan-Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi)
Doç. Dr. Dirk KRAUSMÜLLER (Avusturya)
Doç. Dr. Ü.Gülsüm POLAT (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Süleyman TEKİR (Sinop Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet IŞIK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Meliha KÖSE (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Zafer DUYGU (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz KARTIN (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Yunus CENGİZ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Murat ÇAĞLAYAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Shahlaa Wali Jabbar (Sallahaddin Uni - Erbil, IRAQ)
Dr. Latif ÇELİK (İKG-Kültür, Tarih ve Entegrosyon Araş. Ens.-Almanya)
Dr. Hakime Reyyan YAŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Tuğba BATUHAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Entela MUÇO (Arnavutluk)

Mizanpaj

Arş. Gör. İzzettin KUTLU

Res. Assist. İzzettin KUTLU Mardin Artuklu University 0000-0002-5546-5548 Turkey
Architecture, Design & Planning, Urban History, Conservation, Renewal and Restoration, Construction and Construction Technologies/Systems in Architecture

Redaksiyon

REDAKSİYON (Türkçe)
Dr. Özlem ÇAYILDAK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Araş. Gör. Burçin ÖZDEMİR (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Araş. Gör. Gamze MUTLU (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Araş. Gör. Burcu Ece ERKINAY (Mardin Artuklu Üniversitesi)


REDAKSİYON (İngilizce)
Öğr. Gör. Abdülkadir ERCAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Resul GEYİK (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Ahmet BOZ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Öğr. Gör. Zana HANAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Asst. Prof. Dr. Özlem ÇAYILDAK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2943-8706 Turkey
Classical Turkish Literature
Res. Assist. Burçin ÖZDEMİR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Turkey
Linguistics
Res. Assist. Gamze MUTLU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3235-3567 Turkey
Turkish Language, New Turkish Language (Turkish of Old Anatolia, Ottoman, Turkey)
Doctoral Resul GEYİK Mardin Artuklu Üniveristesi 0000-0003-3516-098X Turkey
Linguistics, Education & Teacher Training