Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

View of Sports Activities from the Perspective of the Mardin Artuklu University

Year 2021, Volume 2, Issue 1, 113 - 122, 30.04.2021

Abstract

Programs related to sports activities carried out with the participation of students in universities, both in the university and inter-university competitions, on the one hand, reveal the spirit of struggle, on the other hand, they are seen as an important tool of socialization. This review study conducted to examine sports activities and participation in sports from the perspective of Mardin Artuklu University (MAU), it has been prepared by the MAU Health, Culture and Sports (SKS) Department with the activity reports in the archives of the MAU Strategy Development Department for the 2017, 2018 and 2019 seasons and based on the data of the Turkish University Sports Federation (TUSF). Also in this study, to sports events and spring festival organizations organized by the Department of Health, Culture and Sport for both students and academic and administrative staff every season are also included. As a result of the study, it can be said that these activities specific to MAU, which are carried out by the TUSF among universities and the Department of SKS within the university, have contributed to the development of student athletes in many ways, by looking at the number of athletes and the diversity of branches on the one hand, and the organization of information seminars and the formation of communities on the other.

References

 • Ağaoğlu, Y. S. ve Eker, H. (2006). Türkiye’deki üniversitelerin sağlık, kültür ve spor dairelerinin işlevsel yönden incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (4), 131-134.
 • Ağaoğlu, Y. S. (2002). Türkiye’deki üniversitelerin rekreasyon programlarının geliştirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Samsun.
 • Filiz, Z. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesinde spora katılımın değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 192-203.
 • Kaya, İ. (2007). Azınlıklar, Çokkültürlülük ve Mardin. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 44-55.
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (2021). MAÜ 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim:https://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/strateji_gelistirme/Faaliyet%20Raporlar%-C4%B1/2019%20YILI%20%C4%B0FR.pdf Erişim tarihi 14.03.2021.
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (2021). Erişim adresi https://www.artuklu.edu.tr/beden-egitimyuksekokulu/tarihce Erişim tarihi 19.02.2021.
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (2021). MAÜ 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim adresi https://www.artuklu.edu.tr/tr/strateji-gelistirmebaskanligi/duyurular/2018-yili-faaliyet-raporu-yayinlanmistir Erişim tarihi 07.03.2021
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (2021). Üniversite Sporları TÜSF 2017 Yılı Faaliyet Kitabı-12. Erişim adresi http://www.tusf.org/Default?p=d5b8f488-978c-45ff-823f-ead56b5a304c Erişim tarihi 26.02.2021.
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (2021). Üniversite Sporları TÜSF 2018 Yılı Faaliyet Kitabı-13. Erişim adresi http://www.tusf.org/Default?p=d5b8f488-978c-45ff-823f-ead56b5a304c Erişim tarihi 11.03.2021.
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (2021). Üniversite Sporları TÜSF 2019 Yılı Faaliyet Kitabı-14. Erişim adresi http://www.tusf.org/Default?p=d5b8f488-978c-45ff-823f-ead56b5a304c Erişim tarihi 12.03.2021.
 • Ünal, H. (2011). Spor bilincinin yaygınlaştırılmasında sosyal pazarlamanın toplum tutumuna etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 11-22.
 • Yükseköğretim Kurumları (1994). Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği. Ankara.

Mardin Artuklu Üniversitesi Perspektifinden Spor Faaliyetlerine Bakış

Year 2021, Volume 2, Issue 1, 113 - 122, 30.04.2021

Abstract

Üniversitelerde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen sportif faaliyetler ile ilgili yürütülen programlar, gerek üniversite içi gerekse üniversiteler arası müsabakalarda bir yandan mücadele ruhunu ortaya koymakta diğer yandan toplumsallaşmanın önemli bir aracı olarak görülmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) perspektifinden spor faaliyetlerinin ve spora katılımların incelenmesi amacıyla yapılan bu derleme çalışması, MAÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı’nca 2017, 2018 ve 2019 sezonlarına ait MAÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı arşivlerinde yer alan faaliyet raporları ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF)’nun verilerine dayanarak hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmada, SKS Daire Başkanlığı tarafınca her sezon hem öğrenci hem de akademik ve idari personele yönelik düzenlenen sporsal etkinlikler ve bahar şenliği organizasyonlarına da yer verilmiştir. Çalışma neticesinde, üniversiteler arasında TÜSF ile üniversite bünyesinde SKS Daire Başkanlığı tarafından yürütülen MAÜ özelindeki bu faaliyetlerin, bir yandan sporcu sayılarına ve branş çeşitliliğine diğer yandan bilgilendirme seminerlerinin düzenlemesi ve toplulukların oluşturulması gibi etkilerine bakılarak öğrenci sporcuların gelişimine birçok açıdan katkı sağladığı söylenebilir.

References

 • Ağaoğlu, Y. S. ve Eker, H. (2006). Türkiye’deki üniversitelerin sağlık, kültür ve spor dairelerinin işlevsel yönden incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (4), 131-134.
 • Ağaoğlu, Y. S. (2002). Türkiye’deki üniversitelerin rekreasyon programlarının geliştirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Samsun.
 • Filiz, Z. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesinde spora katılımın değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 192-203.
 • Kaya, İ. (2007). Azınlıklar, Çokkültürlülük ve Mardin. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 44-55.
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (2021). MAÜ 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim:https://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/strateji_gelistirme/Faaliyet%20Raporlar%-C4%B1/2019%20YILI%20%C4%B0FR.pdf Erişim tarihi 14.03.2021.
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (2021). Erişim adresi https://www.artuklu.edu.tr/beden-egitimyuksekokulu/tarihce Erişim tarihi 19.02.2021.
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (2021). MAÜ 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu. Erişim adresi https://www.artuklu.edu.tr/tr/strateji-gelistirmebaskanligi/duyurular/2018-yili-faaliyet-raporu-yayinlanmistir Erişim tarihi 07.03.2021
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (2021). Üniversite Sporları TÜSF 2017 Yılı Faaliyet Kitabı-12. Erişim adresi http://www.tusf.org/Default?p=d5b8f488-978c-45ff-823f-ead56b5a304c Erişim tarihi 26.02.2021.
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (2021). Üniversite Sporları TÜSF 2018 Yılı Faaliyet Kitabı-13. Erişim adresi http://www.tusf.org/Default?p=d5b8f488-978c-45ff-823f-ead56b5a304c Erişim tarihi 11.03.2021.
 • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (2021). Üniversite Sporları TÜSF 2019 Yılı Faaliyet Kitabı-14. Erişim adresi http://www.tusf.org/Default?p=d5b8f488-978c-45ff-823f-ead56b5a304c Erişim tarihi 12.03.2021.
 • Ünal, H. (2011). Spor bilincinin yaygınlaştırılmasında sosyal pazarlamanın toplum tutumuna etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 11-22.
 • Yükseköğretim Kurumları (1994). Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği. Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary, Sports
Journal Section Review Article
Authors

Canan Gülbin ESKİYECEK This is me (Primary Author)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6987-3609
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Application Date March 31, 2021
Acceptance Date April 8, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Eskiyecek, C. G. (2021). Mardin Artuklu Üniversitesi Perspektifinden Spor Faaliyetlerine Bakış . International Journal of Mardin Studies , 2 (1) , 113-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijms/issue/63027/957111