Year 2019, Volume 3 , Issue 3, Pages 145 - 156 2019-12-18

KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI
A LOOK AT DIFFERENT SOCIETIES IN THE NOVEL BY GURBAN SAİD “ALİ AND NİNO”

Gendab ALİYEVA [1]


Kurban Said’in dünya çapında yaygın olarak bilinen “Ali ve Nino” romanı farklı şekillerde araştırıldı, eserdeki olaylar ve karakterler üzerine yorum yapıldı. Ro-man hakkında en çok konuşulan konu yazarın kimligidir. Bu konuda ne kadar araştırma yapılmış olursa olsun, bir sonuca varmak mümkün olmamıştır. Bunun-la birlikte, romanın yazarlığı konusunun kendisine de çeşitli bakış açılarından yaklaşılabilir. Böylece, yazarın romanda tasvir olunan olaylara ve kişiliklere dav-ranışından bazı konuları açıklığa kavuşturmak mümkündür. Bunlardan biri, farklı toplumların bakış penceresidir. Kurban Said romanı baştan sona Batı ve Doğu görünümünün karşılaştırması bağlamında anlatıyor. Bu yaklaşım, romanın Avropa’da yazıldığı ve kahramanlardan birinin (Gürcü kızı Nino Kapiano) bir Avrupalı olduğu gerçeğinden geliyor. Olayların dört ayrı alanda gerçekleşmesi, bakış açılarının değişmesine ve zenginleşmesine izin verir. Bakü, Dağıstan, İran ve Tiflis açıklamasındaki gerçekler karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, epizodik de olsa, Karabağ, Gence, Mehşed, Kislovodsk, Berlin diger şehirleri tarif etmek bakış açısını zenginleştirir. Bakü’nün Avrupa mı yoksa Asya mı ol-duğu sorusu hala tartışılmalıdır. Bu çizimlerle, yazar farklı tomlumları, insanları ve geleneklerini aktarmaya çalışıyor. Bu karşılaştırmalarda Batı Doğu’yu ve Do-ğu Batı’yı tanımaya başlar. Yazar bununla Batı-Doğu çatışmasının temeli olma-dığını göstermek istiyor. Ali Han ve Nino bütün engellerin üstesinden gelir ve toplumlar, uluslar ve dinler arasındaki çatışmaları ortadan kaldırma olasılığını ifade eder. Sonunda, Ali Han’ın Nino’yla olmaması, Gencede kalıp memleketi için savaşması vatan sevgisine karşı olan tutumundan kaynaklanmaktadır.
The world-famous novel by Ali Said “Ali and Nino” was investigated from dif-ferent aspects, opinions were expressed on events and images in the work. The most discussed question in the novel is its authorship. Regardless of how much research was done on this issue, it was not possible to conclude. However, the question of the authorship of the novel can also be approached in different ways. So, thanks to the author, you can clarify some of the events and personalities described in the novel. One of them is a look at different societies. Gurban Said from the beginning to the end describes the novel in the context of a comparison of the western and eastern worldview. This approach assumes that the novel was written in Europe and that one of the heroes (Georgian Nino) was European. The origin of events in four different locations allows you to change and enrich the point of view. The realities in the description of Baku, Dagestan, Iran and Tiflis are shown in a comparative form. In addition, though occasionally, the description of such places as Karabakh, Mardakan, Ganja, Mashhad, Kislovodsk, Berlin enriches the point of view. The question of whether Baku is Europe or Asia remains the subject of controversy to the end. With these descriptions, the writer tries to convey different societies, nations, and their traditions. In these comparisons, the West begins to recognize the East, and the East of the West. By this the author wants to show that the opposition of the West-East does not have such a foundation. Ali Khan and Nino overcome all obstacles and thereby de-clare the possibility of eliminating conflicts between nations, peoples and reli-gions. In the end, the fact that Ali Khan did not go with Nino and stayed in Gan-ja to defend his land shows his attachment to his homeland.
  • Ahmetov, B. (2015) XX Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı, Bilim ve Eğitim, Bakü, Elm ve Tahsil
  • Memetli, A. Kurban Said Pro et kontra. Bedii Metnin Kültüroloji tahlili, 13 Kasım 2018 tarihinde http://yarpaq.az/az/qurban-seid-pro-et- contra-bedii-metnin-kulturoloji-tehlili/ adresinden erişildi.
  • Kurban, S. (1993) Ali ve Nino, Yazıçı, Bakü
  • Stevick, Ph. (1988) Roman Teorisi, Çev.,(Doç.Dr. Sevim Kantarçıoğlu), (Akçağ Yayınları) İstanbul
  • Forster, E, M. (1982) Roman Sanatı, Çev., Ü. Aytur. (Milenyum Yayınla-rı) İstanbul
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Gendab ALİYEVA (Primary Author)
Institution: Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi
Country: Azerbaijan


Dates

Publication Date : December 18, 2019

Bibtex @research article { ijshs661417, journal = {International Journal of Social And Humanities Sciences}, issn = {2602-3288}, eissn = {2602-3288}, address = {Adnan Kahveci Cad. Sancak Mah. Gökkuşağı Sitesi No:59/B D:21 Yomra/Trabzon}, publisher = {Tuncay AYDEMİR}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {145 - 156}, doi = {}, title = {KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI}, key = {cite}, author = {ALİYEVA, Gendab} }
APA ALİYEVA, G . (2019). KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI. International Journal of Social And Humanities Sciences , 3 (3) , 145-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijshs/issue/50760/661417
MLA ALİYEVA, G . "KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 (2019 ): 145-156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijshs/issue/50760/661417>
Chicago ALİYEVA, G . "KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 (2019 ): 145-156
RIS TY - JOUR T1 - KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI AU - Gendab ALİYEVA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Social And Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 156 VL - 3 IS - 3 SN - 2602-3288-2602-3288 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social And Humanities Sciences KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI %A Gendab ALİYEVA %T KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI %D 2019 %J International Journal of Social And Humanities Sciences %P 2602-3288-2602-3288 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD ALİYEVA, Gendab . "KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 / 3 (December 2019): 145-156 .
AMA ALİYEVA G . KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI. IJSHS. 2019; 3(3): 145-156.
Vancouver ALİYEVA G . KURBAN SAİD’İN “ALİ VE NİNO” ROMANINDA FARKLI TOPLUMLARIN BAKIŞ AÇISI. International Journal of Social And Humanities Sciences. 2019; 3(3): 156-145.