Year 2018, Volume 4 , Issue 4, Pages 661 - 676 2018-10-01

Examination of value levels of secondary school students towards Physical Education and Sports lesson in terms of various variables: Batman province example
Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği

Mustafa Enes IŞIKGÖZ [1] , Melike ESENTAŞ [2] , Mahmut IŞIKGÖZ [3]


The aim of this study is to examine the value levels of secondary school students towards physical education and sports lesson according to various variables. The study group of this research, which is descriptive in the screening model constitutes 373 students who study in the Secondary school located in the Batman province center during the academic year of 2017-2018 spring term. The data of the study were collected with "Physical Education and Sport Classroom Value Scale".It was observed that secondary school students showed the highest value level of “awareness” (4,54±0,56) and the lowest value level of “national culture and cooperation” (3,77±1,06) regarding Physical Education and sports. Other sub-dimensions are "Respect" (4,45 ± 0,56), "Solidarity" (4,29 ± 0,61), "Healthy Living and Nutrition" (4,25 ± 0,71), respectively; and determine the value levels of students.  In this study, it was concluded that secondary school students frequently and always display the values related to physical education and sports lessons and they are aware of these values.

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Tarama modelinde betimsel nitelikte desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Batman İl Merkezi Ortaokullarında okuyan 373 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değer Ölçeği” ile toplanmıştır.

Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin en yüksek değer düzeyini “Farkındalık” (4,54±0,56), en düşük değer düzeyini ise “Milli Kültür ve Beraberlik” (3,77±1,06) boyutunda sergiledikleri görülmüştür. Diğer alt boyutlar olan “Saygı” (4,45±0,56) ikinci sırada, “Dayanışma” (4,29±0,61) üçüncü sırada, “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme” (4,25±0,71) ise dördüncü sırada öğrencilerin değer düzeylerini belirlemektedir. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değerleri sıklıkla ve her zaman sergiledikleri ve bu değerlerden haberdar oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Beden Eğitimi, Spor, Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değer Ölçeği
  • Aydın, M.Z. ve Akyol, Ş. (2012). Okulda Değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.Coşkun Y, Yıldırım A.(2009) Üniversite Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 311- 28Devecioğlu, S. ve Sarıkaya, M. (2006). Sporcu Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Değişkenler Işığında Profillerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 301-314. Doğan, H. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.Ekşi, H. (2003). Temel İnsani Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 79-96.Erdem, A.R. (2003). Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 55-72Fairclough, S., & Stratton, G. (2004). ‘Physical education makes you fit and healthy’. Physical education's contribution to young people's physical activity levels. Health education research, 20(1), 14-23.Fidan, N. ve Erden, M. (1991). Eğitime Giriş. Ankara: Feryal Matbaacılık.Güçlü, M. (2015). Türkiye’de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 720-732.Halstead, J.M. ve Taylor, M.J. (2000). Learning and Teaching About Values: A Review of Recent Research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169–202.Hünük, D. (2006). Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Sınıf Düzeyi, Öğrenci Cinsiyeti, Öğretmen Cinsiyeti Ve Spora Aktif Katılımları Açısından Karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.Haralambos, M. (1987). Sociology: Themes and Perspectives. London: Bell & Hyman.İlker, E. G. A. (2010). Farklı motivasyonel iklimlere göre işlenen beden eğitimi derslerinin öğrencilerin başarı hedefleri, motivasyonel stratejileri ve beden eğitimine ilişkin tutumları üzerine etkisi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.Makula V. (2003). Values of the human body in physical culture: comparative analysis of eastern european research on body concepts. International Sports Studies, 25(2), 40- 49
  • MEB (2010). İlk Ders. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2010/53 Sayılı Genelge.Merton, R.K. (1964). Social Theory and Social Structure Glencoe: The Free PresMilli Eğitim Temel Kanunu, 1739. R.Gazete: 4/6/1973, Sayı: 14574Özdemir, K. (2017). Tarih Dersi Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 2(4), 240-257.Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül YayıncılıkSuh, B.K. ve Traiger, J. (1999). Teaching Values Through Elemantory Social Studies and Literatrue Curricula. Education. Education, 119(4), 723–727.Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine, Ankara.Tezcan, M. (1991). Toplumsal ve Kültürel Değişme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayını, 22-24. Turan, R. ve Ulusoy K. (2016). Farklı Yönleryle Değerler Eğitimi. Pegem Akademi, Ankara.Yapıcı, A., Kutlu, M.O. ve Bilican, F.I. (2012). Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 42(42). Yücekaya, M. A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değerlerinin incelenmesi (Master's thesis, İnönü Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mustafa Enes IŞIKGÖZ
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8980-5662
Author: Melike ESENTAŞ (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Author: Mahmut IŞIKGÖZ
Institution: Kayseri Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 1, 2018

Bibtex @research article { ijsser464221, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, issn = {}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {661 - 676}, doi = {10.24289/ijsser.464221}, title = {Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği}, key = {cite}, author = {Işıkgöz, Mustafa Enes and Esentaş, Melike and Işıkgöz, Mahmut} }
APA Işıkgöz, M , Esentaş, M , Işıkgöz, M . (2018). Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği . International Journal of Social Sciences and Education Research , 4 (4) , 661-676 . DOI: 10.24289/ijsser.464221
MLA Işıkgöz, M , Esentaş, M , Işıkgöz, M . "Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği" . International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2018 ): 661-676 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser/issue/39655/464221>
Chicago Işıkgöz, M , Esentaş, M , Işıkgöz, M . "Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği". International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2018 ): 661-676
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği AU - Mustafa Enes Işıkgöz , Melike Esentaş , Mahmut Işıkgöz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24289/ijsser.464221 DO - 10.24289/ijsser.464221 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 661 EP - 676 VL - 4 IS - 4 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.464221 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.464221 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği %A Mustafa Enes Işıkgöz , Melike Esentaş , Mahmut Işıkgöz %T Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği %D 2018 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 4 %N 4 %R doi: 10.24289/ijsser.464221 %U 10.24289/ijsser.464221
ISNAD Işıkgöz, Mustafa Enes , Esentaş, Melike , Işıkgöz, Mahmut . "Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği". International Journal of Social Sciences and Education Research 4 / 4 (October 2018): 661-676 . https://doi.org/10.24289/ijsser.464221
AMA Işıkgöz M , Esentaş M , Işıkgöz M . Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2018; 4(4): 661-676.
Vancouver Işıkgöz M , Esentaş M , Işıkgöz M . Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2018; 4(4): 661-676.
IEEE M. Işıkgöz , M. Esentaş and M. Işıkgöz , "Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 4, no. 4, pp. 661-676, Oct. 2018, doi:10.24289/ijsser.464221