Year 2020, Volume 5 , Issue 12, Pages 97 - 105 2020-06-30

KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
HOUSING PRICE INDEX AND REAL EXCHANGE RATE RELATIONS: THE CASE OF TURKEY

Hakan ERYÜZLÜ [1] , Selda EKİCİ [2]


Çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi açısından önemli olduğu kabul edilen konut sektörü ile yine ülke açısından belirleyici bir makro değişken olan döviz kuru ilişkilerini ekonometrik yöntemlerle analiz ederek belirlemektir. Analiz için “konut fiyat endeksi” ve “reel döviz kuru” serilerine Dolado-Lütkepohl nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmada nedensellik analizi uygulanırken seriler pozitif ve negatif bileşenlerine ayrılmıştır. Böylece söz konusu bileşenler arasındaki nedensellik sınanırken, asimetrik nedensellik testi yöntemiyle analiz daha duyarlı bir düzeyde gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, Türkiye açısından döviz kurunun konut fiyatları üstünde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The aim of this study is to determine and analyse the relations between the housing sector, which is considered to be an important sector in the Turkish economy, and the exchange rate, an important macro variable for Turkey, by econometric methods. Dolado-Lütkepohl causality test was applied to the “house price index” and “real exchange rate” series for the analysis. Positive and negative components of the series were obtained to apply causality analysis. Thus, while the causality between these components was tested, the analysis was carried out at a more sensitive level with the asymmetric causality test method. As a result of the analysis, it has been concluded that the exchange rate is more effective on house prices in Turkey.

 • Adams, Zeno & Füss, Roland (2010) Macroeconomic Determinants of International Housing Markets. Journal of Housing Economics, 19 (1). 38-50. ISSN 1051-1377
 • Badurlar, İ. Ö. (2008). Türkiye'de Konut Fiyatları İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Anadolu University Journal Of Social Sciences, 8(1).
 • Baldemir, E., Yenal Kesbiç, C., & İnci, M. (2017). Estimating Hedonic Demand Parameters İn Real Estate Market: The Case Of Mugla. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(20).
 • Balaylar, Ni. A., "Reel Döviz Kuru İstihdam İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği", Sosyoekonomi 16(16)/2011, S.137-160.
 • Beltratti, A., & Morana, C. (2010). International house prices and macroeconomic fluctuations. Journal of Banking & Finance, 34(3), 533-545.
 • Cohen, J. P., & Coughlin, C. C. (2008). Spatial hedonic models of airport noise, proximity, and housing prices. Journal of regional science, 48(5), 859-878.
 • Çankaya, S. (2013). Konut Fiyatları Ve Makroekonomik Faktörler Arası İlişkiye Global Bakış. Maliye Ve Finans Yazıları, 1(100), 143-154.
 • Çetin, G., & Doğaner, A. (2017). İnşaat Sektörü Güven Endeksi Ve Konut Fiyat Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Analiz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 4(2), 155-165.
 • Çiftci, N., "Türkiye’de Cari Açık, Reel Döviz Kuru Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Eş BüTüNleşme Analizi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(1)/2014.
 • Darıcı, B. (2018). Para Politikası ve Konut Fiyatları İlişkisi: Türkiye Ekonomisi için Ampirik Bir Analiz. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ICEESS’18), 221-228.
 • Dilber, İ., & Sertkaya, Y. (2016). 2008 Finansal Krizi Sonrası Türkiye’de Konut Fiyatlarının Belirleyicilerine Yönelik Analiz. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 11-29.
 • Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386.
 • Erbaykal, E., "Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve Döviz Kuru Cari Açık Üzerinde Etkili Midir? Bir Nedensellik Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi 3(6)/2012, Ss.81-88.
 • Eryüzlü, H., & Hopoğlu, S. Türkiye’de Konut Fiyat Endeksinin, Dış Ticaret Bileşenleri İle İlişkisi: 2010-2018 Dönemi Analizi Relatıonshıp Between Housıng Prıce Index And Foreıgn Trade Components In Turkey: An Analysıs Of 2010-2018 Perıod.
 • Kargı, B. (2013). piyasasi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine zaman serileri analizi (2000-2012). Journal of Human Sciences, 10(1), 897-924.
 • Kundak, S., (2015), Türkiye’de İmalat Sanayinin İthalata Bağımlılığının Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE Doktora Tezi, Afyon.
 • Lebe, F., & Akbaş, Y. E. (2014). Türkiye'nin Konut Talebinin Analizi: 1970-2011. Ataturk University Journal Of Economics & Administrative Sciences, 28(1).
 • Paksoy, S., Yöntem, T., & Büyükçelebi, B. (2014). Konut Fiyat Endeksi Ve Enflasyon Arasındaki İlişki (Trc1, Trc2 Ve Trc3 Düzey Bölgeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma). Assam Uluslararası Hakemli Dergi, 1(2), 54-69.
 • Pinar, A., & Demi̇r, M. (2014). Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranlarını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Mikro-Veri Analizi. Sosyoekonomi, 22(2).
 • Szeidl, A., & Chetty, R. (2004). Consumption Commitments And Asset Prices. In 2004 Meeting Papers (No. 354). Society For Economic Dynamics.
 • Öztürk, N., & Fitöz, E. (2012). Türkiye’de konut piyasasının belirleyicileri: ampirik bir uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 5(10), 21-46.
 • Üçdoğruk, Ş. (2001). İzmir İlinde Emlak Fiyatlarina Etki Eden Faktörler-Hedonik Yaklaşim. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2).
 • Tatlı, H. (2013). Konut Sahipliğinin Belirleyicileri: Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 4(2), 40-63.
 • Tsatsaronis, K., & Zhu, H. (2004). What drives housing price dynamics: cross-country evidence. BIS Quarterly Review, March.
 • Wen, Hai-Zhen, Jia Sheng-hua, and Guo Xiao-yu. "Hedonic price analysis of urban housing: an empirical research on Hangzhou, China." Journal of Zhejiang University-Science A 6.8 (2005): 907-914.
 • Yang, Z. (2001). An application of the hedonic price model with uncertain attribute-The case of the People’s Republic of China. Property management, 19(1), 50-63.
 • Yankaya, U., & Çelik, H. M. (2005). İzmir Metrosunun Konut Fiyatları Üzerindeki Etkilerinin Hedonik Fiyat Yöntemi İle Modellenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 61-79.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Yaz
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0003-3715-0021
Author: Hakan ERYÜZLÜ (Primary Author)
Institution: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2566-2660
Author: Selda EKİCİ
Institution: ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { iktisad650420, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {97 - 105}, doi = {10.25204/iktisad.650420}, title = {KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Eryüzlü, Hakan and Eki̇ci̇, Selda} }
APA Eryüzlü, H , Eki̇ci̇, S . (2020). KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (12) , 97-105 . DOI: 10.25204/iktisad.650420
MLA Eryüzlü, H , Eki̇ci̇, S . "KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 97-105 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iktisad/issue/54730/650420>
Chicago Eryüzlü, H , Eki̇ci̇, S . "KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (2020 ): 97-105
RIS TY - JOUR T1 - KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Hakan Eryüzlü , Selda Eki̇ci̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.25204/iktisad.650420 DO - 10.25204/iktisad.650420 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 105 VL - 5 IS - 12 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.650420 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.650420 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Hakan Eryüzlü , Selda Eki̇ci̇ %T KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2020 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 5 %N 12 %R doi: 10.25204/iktisad.650420 %U 10.25204/iktisad.650420
ISNAD Eryüzlü, Hakan , Eki̇ci̇, Selda . "KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 / 12 (June 2020): 97-105 . https://doi.org/10.25204/iktisad.650420
AMA Eryüzlü H , Eki̇ci̇ S . KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. İKTİSAD. 2020; 5(12): 97-105.
Vancouver Eryüzlü H , Eki̇ci̇ S . KONUT FİYAT ENDEKSİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2020; 5(12): 97-105.